Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 05 marca 2021 napisz DONOS@

Co nowego w leczeniu raka piersi ?

Obecnie, jak nigdy dotąd, o wyborze metody leczenia decydują rozliczne czynniki rokownicze (określające rokowanie tj. określające ryzyko nawrotu choroby lub zgonu) i predykcyjne (takie, dzięki którym możemy przewidywać odpowiedź na zastosowane leczenie). Do najważniejszych czynników klinicznych o znaczeniu rokowniczym należą: wielkość guza, typ histologiczny i stopień jego złośliwości, liczba zajętych przerzutami węzłów chłonnych pachy, stan receptorów hormonalnych, naciekanie okołoguzowych naczyń chłonnych i żylnych, stan HER2, a ostatnio także stopień proliferacji czyli wskaźnik Ki-67 określający ilość figur podziału komórek nowotworowych.


Najważniejszym czynnikiem predykcyjnym u chorych na raka piersi  jest stan receptorów steroidowych ER i PgR. Chore bez ekspresji tych receptorów są niepodatne na leczenie hormonalne, natomiast ich ekspresja  wiąże się z mniejszą wrażliwością na chemioterapię i lepszym rokowaniem.  Nadmierna ekspresja białka HER2 stanowią niekorzystny czynnik rokowniczy i wskazuje na celowość zastosowania terapii anty-HER2. 

W ostatnich latach, badania naukowe dowiodły znaczącego wpływu  na rokowanie wielu innych molekularnych czynników. Największe nadzieje wiąże się z wartością rokowniczą i predykcyjną tzw. profili molekularnych, oznaczanych przy użyciu różnych technologii. Metody te mogą  dostarczyć istotnych informacji uzupełniających wynik badania patomorfologicznego, zwłaszcza określając celowość zastosowania chemioterapii  (oprócz hormonoterapii) u pacjentek z rakami piersi hormonozależnymi.  Niektóre testy np. MammaPrint  i  Oncotype  DX  są  już  dostępne w  Europie i w USA, ale ich wartość nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona 
w dużych badaniach klinicznych. W ocenie wskazań do zastosowania chemioterapii konieczne jest stosowanie indywidualnej oceny ryzyka nawrotu na podstawie w/w testów molekularnych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy przy uwzględnieniu standardowych czynników rokowniczych  istnieją wątpliwości dotyczące wskazań do chemioterapii. Niestety testy  te obecnie nie są jeszcze refundowane przez NFZ, wobec powyższego nie  maja zastosowania w codziennej praktyce klinicznej. 

Lekami, które weszły do codziennej praktyki klinicznej są leki wchodzące 
w skład tzw. terapii anty HER-2. Podstawowym lekiem tej grupy jest trastuzumab.
Jest to p/ciało monoklonalne działające na receptor HER2  występujący u niektórych chorych na błonie komórek nowotworowych.  Lek ten ma zastosowanie zarówno w leczeniu uzupełniającym jak i w leczeniu uogólnionego raka piersi. Jest stosowany zarówno w mono terapii,  jak i w skojarzeniu z chemioterapią. Możliwość zastosowania tego leczenia  daje nam Program Lekowy w całości refundowany przez NFZ. Innym le­
kiem z grupy leków terapii anty HER2 jest laparynib. Lek ten jest inhibitotem receptorów na błonach komórek nowotworowych przez co hamuje  wzrost i namnażanie komórek nowotworu. Lek ten może być stosowany  jedynie u chorych z rozsiana choroba nowotworową i tylko w skojarzeniu z chemioterapią. Kolejnym lekiem z tej grupy jest pertuzumab, który  już posiada refundację w USA i w Unii Europejskiej, ale w Polsce nie  jest jeszcze refundowany, przez co nie może wejść do codziennej praktyki 
klinicznej. Jest to także p/ciało humanizowane, które dodane do leczenia  docetakselem i  trastuzumabem  wydłuża czas do ewentualnego rozwoju  i progresji choroby.  Należy dodać, że wszystkie leki biologiczne są dość  dobrze tolerowane i niewiele jest przeciwwskazań do ich stosowania. 

Wszystkie powyższe przykłady nowych leków dowodzą jak bardzo  obecna terapia raka piersi stała się leczeniem biologicznie czynnym. Wymienione substancje działają na poziomie komórkowym. Terapia musi  być indywidualnie dobierana i modyfikowana w zależności od statusu  receptorowego komórek nowotworowych u danej chorej.
Indywidualne  podejście  do  każdej  chorej  i  zastosowanie  terapii dobranej  indywidualnie  z  zastosowaniem  najnowszych  leków  pozwala  na optymalizację  leczenia  i  uzyskanie  jak  najlepszych  wyników  i  efektów  leczenia. 


Lek. med. Małgorzata Wagner-Oleszczuk 
specjalista onkologii klinicznej i chorób płuc

Helena Putkowska
wt, 15 października 2013 13:28
Data ostatniej edycji: wt, 16 stycznia 2018 10:05:52

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę