czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

KALENDARIUM

Kwiecień

4 - 5 - Święta Wielkanocne

12   - godz. 17           - Msza Święta w intencji chorych na nowotwory i ich rodzin w kaplicy
Matki   Boskiej Częstochowskiej - Centrum Katolickie ul. Zawadzka 55
godz. 17.45       - spotkanie świąteczne w sali im. Jana Pawła II

Maj

10    - godz. 17.00     - spotkanie otwarte członkiń i sympatyków Stowa¬rzyszenia - Szpital
Wojewódzki w Łomży, ul. Piłsudskiego 11 - sala konferencyjna, II piętro
Czerwiec

7     - godz. 17.00 - spotkanie otwarte członkiń i sympatyków Stowarzy¬szenia - Szpital
Wojewódzki w Łomży, ul. Piłsudskiego 11 - sala konferencyjna, II piętro

8      - Koncert finałowy XII Czerwcowych Dni Walki z Rakiem - sala widowiskowa Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego ul. Nowa 2:
-  godz. 18.00  - wystawy w foyer
-  godz. 18.30  - rozpoczęcie występów


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0