Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 25 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Akademia ogłasza jubileusz, a Chrzanowski stypendia

„Zapraszam do świętowania z nami, ze społecznością Akademii Łomżyńskiej” - zachęcał podczas konferencji prasowej ogłaszającej jubileusz 20-lecia rektor Akademii Łomżyńskiej dr hab. Dariusz Surowik. Stojący obok prezydent Mariusz Chrzanowski ogłosił pomysł stypendium samorządowego.

Choć uroczysta gala jubileuszu 20-lecia ma się odbyć 4. czerwca, już dziś władze uczelni wspólnie z prezydentem i jednocześnie kandydatem na prezydenta ogłaszali plany jak ów jubileusz uczcić. 

„Chcieliśmy podkreślić, że Łomża od niedawna stała się miastem w pełni akademickim i jaką rolę w mieście pełni Akademia Łomżyńska – mówił rektor dr hab. Dariusz Surowik zwracając uwagę na wkład uczelni w proces miastotwórczy i regionotwórczy. „Kształcimy kadry na potrzeby regionu” - podkreślał. 

„Tutaj kształcone są kadry do naszych instytucji, do naszych łomżyńskich firm - wtórował mu Mariusz Chrzanowski. Prezydent ogłosił pomysł stypendium samorządowego, który miałby ruszyć od nowego roku akademickiego. Stypendium jest decyzją Rady Miejskiej i jak przyznał prezydent, na tę chwilę brak jest projektu uchwały w tej sprawie. Wzorem innych miast może to być 6 tys. zł jednorazowo lub po 1000 zł co miesiąc w roku akademickim. Na razie prezydent szczegółów nie zna, ale regulamin ma określić powołany w tym celu zespół. Włodarz chciały, aby obok wysokiej średniej było kryterium działalności na rzecz miasta. Stypendium mogłoby dotyczyć kilkunastu osób.

Akademia Łomżyńska to uczelnia, na której studiuje blisko dwa tysiące studentów, a jej mury od początku opuściło ponad 8 tysięcy absolwentów. Uczelnia została powołana do życia 22. czerwca 2004 roku, a jej pierwszym rektorem został ś.p. prof. Kazimierz Pieńkowski. Uczelnia współpracuje ze 120. uczelniami zagranicznymi, oferując swoim studentom zagraniczne staże, praktyki i studia, a nauczycielom akademickim - możliwość prowadzenia badań naukowych i gościnnych wykładów na uczelniach z całego globu. Ten międzynarodowy wymiar działalności uczelni zaakcentowany będzie - o czym na konferencji prasowej mówiła Prorektor dr hab. Sylwia Chojnowska, prof. AŁ -  podczas wydarzeń jubileuszowych, chociażby w postaci Międzynarodowej konferencji z zakresu prawa kosmicznego czy International Staff Week. 

Prorektor uczelni dr Dariusz Perło zaakcentował, że w roku jubileuszu Akademii Łomżyńskiej i w harmonogramie Dni Łomży odbędzie się konferencja pod hasłem „Miastotwórcza rola uczelni”. Będzie to wydarzenie naukowe, połączone z panelem dyskusyjnym, pokazujące jak obecność silnej uczelni publicznej zmienia na lepsze realia miast i regionów w Polsce i na świecie, w tym w Łomży. 

 

Harmonogram wydarzeń jubileuszowych w Akademii Łomżyńskiej: 

14.03.2024 r. „Młodość - Pasja - Nauka”, czyli Przegląd Kół Naukowych Akademii Łomżyńskiej. (Wydarzenie pokazujące aspekty rozwoju naukowego młodych ludzi, poprzez tworzenie im odpowiednich warunków do tego, aby prowadzić badania naukowe i być aktywnymi uczestnikami życia naukowego uczelni). 

19.03.2024 r. III Dni Przedsiębiorczości pt. „Gra o przedsiębiorczość” (III Dni Przedsiębiorczości to popularnonaukowe wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadpodastwowych, które w szerokiej formule warsztatów, quizów, gier terenowych oraz planszowych, przybliża zagadnienia związane z przedsiębiorczością, tworzeniem nowoczesnych strategii biznesowych, zarządzaniem czasem oraz talentami zespołu. W bieżącym roku uczestnicy będą rywalizować w konkursie na najlepszą grę edukacyjną i najlepszą reklamę gry edukacyjnej).

20.03.2024 r. Dzień Otwarty Programu „Erasmus plus” (Wydarzenie popularyzujące kwestie związane z globalnymi aspektami dydaktyki, nauki, w kontekście zagranicznych studiów, staży, praktyk i naukowych konferencji, w których uczestniczą studenci, a także kadra Akademii Łomżyńskiej. W wydarzeniu wezmą udział studenci z AŁ oraz studenci z zagranicznych uczelni z całego świata, którzy przyjechali na semestr studiów do Akademii Łomżyńskiej. Łomżyńska uczelnia publiczna popularyzuje wiedzę dotyczącą globalnych mechanizmów wymiany wiedzy i doświadczeń. AŁ ma podpisanych ponad 120 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, a ich praktyczny wymiar to możliwość odbywania studiów, staży, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych). 

27.03.2024 r. Dzień Otwartych  Drzwi  (Wydarzenie skierowane do uczniów klas maturalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych, składające się z wykładów, prelekcji, warsztatów i eksperymentalnych pokazów, które obrazują praktyczny wymiar kształcenia. Cztery wydziały Akademii Łomżyńskiej otwierają na oścież swoje drzwi, pokazując laboratoria, sprzęt, możliwości dydaktyczne, naukowe i organizacyjne, a także realia studenckiego życia w Łomży.  Tego dnia każdy aspekt uczelnianej rzeczywistości jest wyeksponowany, a uczestnicy mają możliwość praktycznego nawigowania po możliwościach, jakie daje uczelnia, a także prowadzenia rozmów bezpośrednich z wykładowcami, studentami uczelni.) 

Kwiecień

11.04.2024 r. Robo Exe: Code Master,  PLC Expert (Konkurs RoboExe organizowany przez Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych Akademii Łomżyńskiej, dedykowany jest pasjonatom informatyki, automatyki i robotyki, mechatroniki i innych pokrewnych kierunków związanych z programowaniem i nowoczesnymi technologiami. Biorą w nim udział uczniowie i studenci z całego kraju. Konkurs służy popularyzowaniu wiedzy na temat nowoczesnych technologii i rozwiązań technologicznych oraz integracji młodych przedstawicieli środowiska nauk technicznych.)

12.04.2024 r.  Międzynarodowa konferencja z zakresu prawa kosmicznego (Konferencja międzynarodowa, która odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Astronautycznym tj. 12 kwietnia 2024 r. w Akademii Łomżyńskiej z udziałem znanych i cenionych ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie z całego świata, w tym z Europy, Australii i Nowej Zelandii. Przedmiotem dyskusji Panelu I międzynarodowego będzie próba odpowiedzi na pytanie czy prawo kosmiczne dziś ma znaczenie i czy państwa go przestrzegają; czy liczą się tylko normy prawa twardego tzw. „hard law” (traktaty, i konwencje pochodzące z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych); czy tylko rekomendacje i zalecenia prawa miękkiego („soft law”). Panel II pokaże, jakie zagadnienia są istotne w praktycznym zastosowaniu prawa kosmicznego, w tym z tzw. bezpieczeństwem kosmicznym (tak ważnym szczególnie w dobie prowadzonych wojen i konfliktów), czy pogodą kosmiczną oraz coraz bardziej naglącym problemem związanym z zanieczyszczeniem przestrzeni kosmicznej.)

Maj

16.05.2024 r. XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki w Łomży  (Regionalna edycja ogólnopolskiego wydarzenia, obrazująca praktyczne aspekty nauki i skierowana do szerokiego grona odbiorców  „od przedszkola do seniora”. Akademia Łomżyńska jest jedyna uczelnią z Łomży, która uczestniczy w wydarzeniu będącym celebracją akademickości województwa podlaskiego. Analogiczne regionalne festiwale odbywają się w całym kraju i są największym popularnonaukowym świętem krajowej nauki). 

18-25.05.2024 r. Tydzień Kultury Studenckiej – Juwenalia 2024 (Święto społeczności studentów z licznymi wydarzeniami sportowymi, e-sportowymi, integracyjnymi oraz z finałowym koncertem na Muszli Koncertowej w Łomży 24 maja z udziałem gwiazd polskiej sceny muzyczno-estradowej.)

20-24.05.2024r. International Staff Week (International Staff Week to międzynarodowy tydzień wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych uczelni z różnych części świata,  integracja tegoż środowiska połączona z elementami tzw. „soft power”, czyli pielęgnowania i nawiązywania współpracy międzynarodowej poprzez pokazanie atrakcyjności własnej kultury i zasobów społecznych.) 

25.05.2024 r. VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa Łomży w biegu ulicznym (Cykliczna impreza sportowa skierowana do pasjonatów rekreacyjnego biegania, popularyzująca zdrowy styl życia.) 

Czerwiec

01.06.2024 r. Miejski Dzień Dziecka w Strefie SOWA (Wspólnie z Miastem Łomża Akademia Łomżyńska organizuje atrakcje dla najmłodszych w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (Strefa SOWA, ul. Akademicka 1). Tego dnia na najmłodszych czekają animacje naukowe i eksperymenty inspirujące do odkrywania prawideł nauki. Strefa SOWA jest prowadzona przez Akademię Łomżyńską i Miasto Łomża, pod auspicjami Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.)

04.06.2024 r. Gala Jubileuszowa XX-lecia Akademii Łomżyńskiej (W roku 2024 Akademia Łomżyńska obchodzi jubileusz XX-lecia. Uczelnia narodziła się z przekonania, że możemy w Łomży zbudować silny ośrodek akademicki, który będzie czerpał z globalnych wzorców, ale implementował je w żywej tkance swojego Miasta i Regionu. Po dwudziestu latach działalności możemy śmiało powiedzieć – Akademia Łomżyńska to miejsce, w którym realizują się marzenia młodych ludzi o posiadaniu praktycznego zawodu, ale uczelnia to także centrum wolontariatu i przestrzeń kształtowania kluczowym kompetencji społecznych młodych ludzi. Akademia Łomżyńska to także rozwój badań naukowych, dostarczanie ekspertyz naukowych, które wzmacniają instytucje i firmy. I przede wszystkim przestrzeń miejskiego dialogu. W roku Jubileuszu uczelnia pragnie podkreślić swoją miastotwórczą oraz regionotwórczą rolę, jako kreatora regionalnego rynek pracy oraz miejsca rozwoju aspiracji młodych ludzi i regionalnego środowiska naukowego.)

14.06.2024 r. Konferencja Naukowa: „Miastotwórcza rola Uczelni” (Konferencja będzie prezentacją aktualnej wiedzy na temat wpływu uczelni na wskaźniki ekonomiczne w skali makro i mikro, rozwój miast i regionów. Naukowcy oraz praktycy życia społecznego, samorządowcy i przedsiębiorcy, zaprezentują dane z raportów, wyniki indywidualnych obserwacji i dobre modele relacji na linii uczelnia - środowisko społeczne. Zostaną wyznaczone dwa obszary spojrzenia, krajowy oraz lokalny, a samo wydarzenie będzie zawierać także moduł debaty pozwalającej sformułować wnioski na przyszłość dotyczące akademickiego rozwoju Łomży.)

Lipiec

05.07.2024 r. XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża (Jeden z festiwalowych koncertów odbędzie się w reprezentacyjnej auli Akademii Łomżyńskiej, przy współpracy z organizatorem wydarzenia - Regionalnym Ośrodkiem Kultury.)

 

źródło: AŁ


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę