wtorek, 24 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Regulamin uczestnika Pielgrzymki Maturzystów na Jasną Górę 21 i 22.10.2005

W czasie trwania Pielgrzymki obowiązuje Statut Szkoły i wszystkie inne przepisy regulujące życie szkoły. Poza tym w szczególności :

1. Bezwzględnie przestrzegaj postanowień regulaminu i innych przepisów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa przejazdu, marszu i przeciwpożarowych. Nie wędruj po autokarze lub pociągu.

2. Jesteś współodpowiedzialny/a/ za dyscyplinę i porządek w grupie, nie utrudniaj więc życia innym i sobie, bądź punktualnym/ą/, nie oddalaj się od grupy bez zgody opiekunów.

3. Staraj się przeżyć duchowo Pielgrzymkę poprzez czynny udział w celebracjach i przystąpienie do sakramentów świętych. Staraj się zdobyć jak najwięcej wiadomości o Jasnogórskim Sanktuarium.

4. Przestrzegaj skrupulatnie regulaminu zwiedzanych obiektów. Uważnie słuchaj przewodnika.

5. Przestrzegaj higieny osobistej i otoczenia, o złym samopoczuciu, chorobie, czy skaleczeniu melduj natychmiast kierownikowi grupy lub opiekunowi.

6. Pilnuj własnego mienia i dokumentów. Czuj się także odpowiedzialnym/ą/ za bezpieczeństwo innych. Pomagaj innym, zwłaszcza słabszym.

7. Kierownik i opiekunowie Pielgrzymki to wasi współtowarzysze wędrówki. Wykonujcie więc
ich polecenia i postępujcie tak, by i oni znaleźli przyjemność we wspólnym z wami wędrowaniu.

8. Po powrocie z Pielgrzymki dziel się swoimi spostrzeżeniami, wiadomościami i przeżyciami z koleżeństwem i rodzicami.

Zapoznałem/am/ się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa w czasie wycieczki Pielgrzymki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Opracował Ks. Dariusz Wojno

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0