wtorek, 22 maja 2018 napisz DONOS@

„Wy jesteście nadzieją świata...” Jan Paweł II

Szkoła jest mocno osadzona w środowisku lokalnym. Sięgamy do bogatych tradycji regionu, stąd np.:

§      przyjęcie imienia Rodziny Jabłońskich – ludzi zasłużonych nie tylko dla Pniewa i Ziemi Łomżyńskiej;

§      wigilie szkolne, gdzie przy wspólnym stole zasiadają uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście;

§      organizacja izby regionalnej;

§      odwiedziny przedświąteczne uczniów u osób starszych i samotnych.

Duży nacisk kładziemy na edukację kulturalną – wizyty w kinie, teatrze. Staramy się przekazać uczniom zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Służą temu kolejne edycje konkursu Czy znasz zasady savoir vivre’u?

Wszyscy uczniowie mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań i rozwijać bądź odnaleźć swoją pasję. Twórczość dziecięca jest eksponowana na wystawach tematycznych oraz w szkolnej gazetce.

Umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i wiara w ich możliwości przyświeca współpracy z instytucjami pozaoświatowymi. Pracownicy szkoły nie mają kompleksu wiejskiego nauczyciela, kształcą się, rozwijają, w sposób świadomy i odpowiedzialny kierują procesem nauczania.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0