sobota, 25 listopada 2017 napisz DONOS@

Po rektorze Charmasie będzie rektor Surowik

Dr hab. Dariusz Surowik, obecny pełnomocnik rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości ds. nauki i współpracy z zagranicą, jest jedynym kandydatem na nowego rektora łomżyńskiej państwówki. Wybory odbędą się 22. marca. Dokona ich 22-osobowe Kolegium Elektorów. Nowy rektor ma objąć władzę w uczelni na lata 2017-2021.

Od lewej: dr hab. Robert Charmas rektor PWSIiP w latach 2009-2017, dr hab. Dariusz Surowik, jedyny kandydat na nowego rektora uczelni i dr hab. Krystyna Leszczewska, prorektor  ds. dydaktyki i spraw studenckich PWSIiP (od 2005 roku).
Od lewej: dr hab. Robert Charmas rektor PWSIiP w latach 2009-2017, dr hab. Dariusz Surowik, jedyny kandydat na nowego rektora uczelni i dr hab. Krystyna Leszczewska, prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich PWSIiP (od 2005 roku).

Dr hab. Dariusz Surowik to absolwent Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Mechanicznych. Po studiach na kierunku matematyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, na kilka lat został nauczycielem matematyki i informatyki w łomżyńskim „Mechaniaku” jednocześnie pracując jako asystent w Katedrze Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, przekształconego później w Uniwersytet w Białymstoku. W 2001 roku obronił doktorat. W 2005 roku zdobył grant wyjazdowy, International Center For Computational Logic, Technische Universität Dresden. W tym samym roku rozpoczął współpracę z PWSIiP w Łomży, a w 2012 został pełnomocnikiem rektora łomżyńskiej “państwówki” ds. nauki i współpracy z zagranicą. W 2015 roku zrobił habilitację i został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe to opublikowanie jednej monografii oraz prawie 50 oryginalnych prac naukowych, przy czym ponad 40 w jęz. angielskim, z których prawie 30  ukazało się w czasopismach znajdujących się w wykazie The European Reference Index for the Humanities.

Dr hab. Dariusz Surowik jest pełnomocnikiem ds. nauki i współpracy z zagranicą obecnego rektora dr hab. Roberta Charmasa, któremu wraz z końcem roku akademickiego kończy się druga czteroletnia kadencja na tym stanowisku i  zgodnie z prawem trzeciej być nie może.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0