Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 29 maja 2023 napisz DONOS@

(PKD) 15.. - 20 ..

D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Sekcja ta obejmuje:
- przemysłową, rzemieślniczą i chałupniczą działalność
produkcyjną, czyli bezpośrednie wytwarzanie nowych wyrobów,
zarówno w procesie produkcji jednostkowej, jak i seryjnej oraz
masowej, z wyłączeniem sklasyfikowanej w innych sekcjach
produkcji: górniczej (SEKCJA C), wody, energii elektrycznej i gazu
innego niż gaz ziemny (SEKCJA E), wywołanych płyt i taśm
fotograficznych, taśm z zapisem danych, projektów i rysunków
inżynierskich (SEKCJA K), prac artystycznych, wywołanych filmów
kinematograficznych, taśm magnetycznych z zapisem dźwięku i obrazu
(SEKCJA O),
- montaż części składowych wytwarzanego wyrobu finalnego,
instalowanie, naprawy i konserwację wytwarzanych produktów, z
wyjątkami podanymi przy objaśnieniach do poszczególnych
podklas,
- działalność w zakresie usług produkcyjnych scharakteryzowaną w
Zasadach Metodycznych,
- zagospodarowanie odpadów, złomu i wyrobów wybrakowanych,
Produkcja części zamiennych do maszyn i urządzeń jest sklasyfikowana
w tych samych grupowaniach co produkcja tych urządzeń.


15.11.Z Produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego

Podklasa ta obejmuje:
- ubój zwierząt rzeźnych,
- produkcję świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa w tuszach
i półtuszach,
- produkcję świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa w kawałkach,
- produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni,
- wytapianie jadalnych tłuszczów pochodzenia zwierzęcego,
- przetwarzanie odpadów zwierzęcych z uboju,
- produkcję wełny surowej poubojowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mięsa drobiowego i króliczego, sklasyfikowanej w 15.12.Z,
- paczkowania mięsa w handlu hurtowym, sklasyfikowanego w 51.32.Z,
- paczkowania mięsa na zlecenie, sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.12.Z Produkcja mięsa drobiowego i króliczego

Podklasa ta obejmuje:
- ubój drobiu i królików,
- produkcję świeżego lub mrożonego mięsa drobiowego i króliczego,
- produkcję pierza i puchu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- paczkowania mięsa drobiowego i króliczego w handlu hurtowym, sklasyfikowanego
w 51.32.Z,
- paczkowania mięsa drobiowego i króliczego na zlecenie, sklasyfikowanego
w 74.82.Z.

15.13.A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych
i z krwi

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję mięsa suszonego, solonego i wędzonego,
- produkcję wyrobów z mięsa, mięsa drobiowego, króliczego i z podrobów:
konserw, kiełbas, salami, kaszanek, mortadeli, pasztetów, klopsików,
mięsa w galarecie, gotowanej szynki, ekstraktów i sosów mięsnych,
- produkcję gotowych dań mięsnych i podrobowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wytapiania jadalnych tłuszczów zwierzęcych, sklasyfikowanego w
15.11.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 15.13.B,
- produkcji nie oczyszczonych olejów i tłuszczów zwierzęcych,
sklasyfikowanej w 15.41.Z,
- paczkowania mięsa i mięsa drobiowego w sprzedaży hurtowej, sklasy-
fikowanego w 51.32.Z,
- paczkowania mięsa, w tym mięsa drobiowego na zlecenie,
sklasyfikowanego w 74.82.Z.

15.13.B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów
mięsnych

15.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów
rybołówstwa

Podklasa ta obejmuje:
- przygotowanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków:
mrożenie, zamrażanie w niskich temperaturach, suszenie,
wędzenie, solenie, przetrzymywanie w solance, puszkowanie itp.,
- produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: ryb
gotowanych, filetów rybnych, ikry, kawioru, substytutów
kawioru itp.,
- produkcję gotowych dań rybnych,
- działalność statków na których dokonuje się wyłącznie przetwarzanie
i konserwowanie ryb,
- produkcję mączki rybnej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich,
sklasyfikowanej w 15.41.Z,
- produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 15.89.Z.

15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wstępnie przyrządzonych mrożonych ziemniaków,
- produkcję suszonego purre ziemniaczanego,
- produkcję zakąsek ziemniaczanych,
- produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów),
- produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,
- przemysłowe obieranie ziemniaków.

15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję koncentratów i nektarów.

15.33.A Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie
sklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- konserwowanie owoców, orzechów i warzyw: zamrażanie, suszenie,
zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,
- wytwarzanie owocowych lub warzywnych produktów spożywczych,
- produkcję dżemów, marmolady i galaretek.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 15.33.B,
- produkcji mąki i mączki z suszonych warzyw strączkowych,
sklasyfikowanej w 15.61.Z,
- konserwowania owoców i orzechów w cukrze, sklasyfikowanego w
15.84.Z.

15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i
konserwowaniem warzyw i owoców

15.41.Z Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nie oczyszczonych olejów roślinnych: oliwy z oliwek,
oleju sojowego, oleju palmowego, oleju słonecznikowego, oleju
bawełnianego, rzepakowego, oleju musztardowego, oleju z siemienia
lnianego itp.,
- produkcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin
oleistych, orzechów lub ziarna oleistego,
- produkcję niejadalnych nie czyszczonych olejów i tłuszczów
zwierzęcych,
- produkcję olejów z ryb i ssaków morskich,
- produkcję uboczną: puchu bawełnianego (lintersu), śruty i makuchów
nasion oleistych oraz innych substancji resztkowych powstających
w niewielkich ilościach przy produkcji oleju.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wytapiania i rafinacji smalcu i innych zwierzęcych tłuszczów
jadalnych, sklasyfikowanych w 15.11.Z,
- mielenia kukurydzy metodą mokrą, sklasyfikowanego w 15.62.Z,
- produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w 24.63.Z.

15.42.Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oliwy z oliwek,
oleju sojowego itp.,
- przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie, gotowanie,
utlenianie, polimeryzację, odwadnianie, utwardzanie itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji oliwy z oliwek własnej produkcji, sklasyfikowanej w
01.13.Z,
- produkcji niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych, sklasyfi-
kowanej w 15.41.Z,
- produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfi-
kowanej w 15.41.Z,
- produkcji margaryny, sklasyfikowanej w 15.43.Z.

15.43.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję margaryny,
- produkcję past do smarowania będących mieszaniną różnych
tłuszczów jadalnych,
- produkcję mieszanek tłuszczowych dla celów spożywczych.

15.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję spożywczego płynnego mleka: pasteryzowanego,
sterylizowanego lub poddanego działaniu
bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT),
- produkcję śmietany i śmietanki ze świeżego mleka:
pasteryzowanej, sterylizowanej,
- produkcję mleka w proszku lub zagęszczonego, słodzonego lub
niesłodzonego,
- produkcję masła,
- produkcję jogurtu i kefiru,
- produkcję serów i twarogów,
- produkcję serwatki,
- produkcję kazeiny i laktozy.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji świeżego, surowego mleka krowiego, sklasyfikowanej
w 01.21.Z.

15.52.Z Produkcja lodów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję lodów śmietankowych i innych lodów jadalnych, takich
jak np. lody z owocami.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności lodziarni, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.30.B.

15.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Podklasa ta obejmuje:
- przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej,
przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż,
- przemiał ryżu: produkcję ryżu mielonego, polerowanego,
lukrowanego, parowanego lub preparowanego; produkcję mąki
ryżowej,
- przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z
suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z
orzechów jadalnych,
- wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej,
- wytwarzanie preparowanej mąki wieloskładnikowej do wypieku
chleba, ciast, herbatników i naleśników.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mąki i mączki ziemniaczanej, sklasyfikowanej w 15.31.Z,
- mielenia kukurydzy metodą mokrą, sklasyfikowanego w 15.62.Z.

15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych

Podklasa ta obejmuje:
- wytwarzanie skrobi z ryżu, ziemniaków, kukurydzy itp.,
- mielenie kukurydzy metodą mokrą,
- wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy itp.,
- wytwarzanie glutenu,
- wytwarzanie tapioki,
- wytwarzanie oleju kukurydzianego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wytwarzania laktozy, sklasyfikowanego w 15.51.Z,
- produkcji cukru trzcinowego lub buraczanego, sklasyfikowanego
w 15.83.Z.

15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich z
uwzględnieniem dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego,
- przygotowanie jednoskładnikowych (nie mieszanych) pasz dla
zwierząt gospodarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mączki rybnej jako paszy dla zwierząt gospodarskich,
sklasyfikowanej w 15.20.Z,
- wytwarzania śrut i makuchów nasion roślin oleistych, sklasyfiko-
wanego w 15.41.Z.

15.72.Z Produkcja pasz dla zwierząt domowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pasz i innego pożywienia dla zwierząt domowych (psów,
kotów, rybek itd.).

15.81.A Produkcja pieczywa

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję chleba i bułek.

15.81.B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję świeżych ciast, ciastek, ciastek owocowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wytwarzania produktów mącznych (makaronów), sklasyfikowanego w
15.85.Z,
- działalności lokali śniadaniowych, sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.30.B.

15.82.Z Produkcja pieczywa cukierniczego trwałego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję herbatników i sucharów oraz "suchych" produktów
piekarniczych,
- produkcję ciast i ciastek o przedłużonej trwałości,
- produkcję pozostałych słodkich lub słonych trwałych wyrobów
piekarniczych.

15.83.Z Produkcja cukru

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję i rafinację cukru (sacharozy) oraz substytutów cukru
z syropu trzciny cukrowej, buraków, klonu i palmy.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanej
w 15.62.Z.

15.84.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję kakao, masła kakaowego, tłuszczu i oleju kakaowego,
- produkcję czekolady i wyrobów czekoladowych,
- produkcję wyrobów cukierniczych,
- produkcję gumy do żucia,
- konserwację w cukrze owoców, skórek owocowych i innych części
roślin.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji pieczywa trwałego, sklasyfikowanego w 15.82.Z,
- produkcji sacharozy, sklasyfikowanej w 15.83.Z.

15.85.Z Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów
mącznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję makaronów i klusek: gotowanych lub surowych, nadziewa-
nych lub nienadziewanych,
- produkcję kuskusu.

15.86.Z Przetwórstwo herbaty i kawy

Podklasa ta obejmuje:
- dekofeinizację i prażenie kawy,
- produkcję wyrobów kawowych:
- kawy mielonej,
- kawy rozpuszczalnej,
- ekstraktów i koncentratów kawy,
- produkcję substytutów kawy,
- produkcję mieszanek różnych gatunków herbaty,
- paczkowanie herbaty łącznie z paczkowaniem w jednorazowe
torebki,
- produkcję herbat ziołowych (mięty, werbeny pospolitej, rumianku
itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji herbaty z własnych upraw, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
- produkcji mieszanek ziołowych będących preparatami farmaceutycz-
nymi, sklasyfikowanej w 24.42.Z.

15.87.Z Produkcja przypraw

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję przypraw korzennych, sosów i podobnych dodatków do
potraw:
- majonezu,
- mąki i mączki musztardowej,
- gotowej musztardy,
- produkcję octu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
- produkcji soli kuchennej, sklasyfikowanej w 14.40.Z.

15.88.Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej

Podklasa ta obejmuje produkcję żywności dla specjalnych zastosowań:
- odżywek dla noworodków,
- odżywek mlecznych i innych dla niemowląt,
- żywności dla dzieci,
- żywności niskokalorycznej i o zmniejszonej kaloryczności dla
utrzymania właściwego ciężaru ciała,
- żywności dietetycznej stosowanej przez lekarzy przy leczeniu,
- żywności o niskiej zawartości sodu (lub bez sodu), zawierającej
sole mineralne,
- żywności bezglutenowej,
- żywności dla diabetyków,
- odżywczych wyrobów spożywczych zalecanych przy nadmiernym wysiłku
fizycznym, w szczególności dla sportowców.

15.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie
indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję zup i bulionów (rosołów),
- produkcję drożdży,
- produkcję jaj w proszku, żółtek świeżych lub zakonserwowanych,
białek jaj,
- produkcję ekstraktów roślinnych, substancji pektynowych, środków
zagęszczających i żelujących.

15.91.Z Produkcja napojów alkoholowych destylowanych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję destylowanych napojów alkoholowych również z wina:
wódek, whisky, brandy, ginu, likierów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji alkoholu etylowego, sklasyfikowanej w 15.92.Z,
- produkcji win gronowych i owocowych, sklasyfikowanej w 15.93.Z
i 15.94.Z.

15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję alkoholu etylowego nieskażonego o mocy 80% objętości lub
wyższej,
- produkcję alkoholu etylowego skażonego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji syntetycznego alkoholu etylowego, sklasyfikowanego w
24.14.Z.

15.93.Z Produkcja win gronowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję win gronowych:
- stołowych (deserowych),
- markowych produkowanych w określonych regionach,
- musujących,
- ze skondensowanego moszczu winogronowego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji win gronowych z własnych upraw, sklasyfikowanej w
01.13.Z,
- butelkowania i paczkowania win bez ich przetwarzania, sklasyfi-
kowanego w 51.34.A, 74.82.Z.

15.94.Z Produkcja jabłecznika i win owocowych

Podklasa ta obejmuje także produkcję miodu pitnego.

15.95.Z Produkcja napojów fermentowanych nie destylowanych
pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wermutów i innych win aromatyzowanych ze świeżych
winogron.

15.96.Z Produkcja piwa

15.97.Z Produkcja słodów

15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję (butelkowanie) wód zdrojowych i wód mineralnych,
- produkcję napojów bezalkoholowych, aromatyzowanych, wód słodzonych
lub nie słodzonych: lemoniady, oranżady, coli, napojów owocowych
toników itp..

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 15.32.Z.

16.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów tytoniowych: papierosów, cygar, tytoniu
fajkowego, tytoniu do żucia, tabaki,
- produkcję tytoniu przemysłowego i regenerowanego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- uprawy i wstępnej obróbki liści tytoniowych, sklasyfikowanej w
01.11.C.

17.11.Z Produkcja przędzy bawełnianej

Podklasa ta obejmuje:
- przygotowywanie włókien: zgrzeblenie i czesanie włókien
bawełnianych,
- produkcję przędzy bawełnianej, zarówno w całości z bawełny jak i
z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów
dziewiarskich, tkackich itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nici do szycia, sklasyfikowanej w 17.16.Z.

17.12.Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej

Podklasa ta obejmuje:
- przygotowanie włókien: odtłuszczanie i karbonizację wełny,
zgrzeblenie,
- wytwarzanie przędzy wełnianej, zarówno w całości z wełny jak i z
udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów
dziewiarskich, tkackich itp.

17.13.Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej

Podklasa ta obejmuje:
- czesanie włókien wełnianych - wytwarzanie przędz wełnianych
czesankowych,
- wytwarzanie przędzy, zarówno wełnianej jak i z udziałem
włókien sztucznych lub syntetycznych, dla celów dziewiarskich,
tkackich itp.,
- wytwarzanie przędz wełnianych czesankowo - zgrzebnych (półcze-
sankowych).

17.14.Z Produkcja przędzy lnianej

Podklasa ta obejmuje:
- trzepanie lnu,
- wytwarzanie przędzy lnianej jak i przędzy z udziałem włókien
sztucznych lub syntetycznych, dla celów dziewiarskich, tkackich.

Podklasa ta nie obejmuje roszenia lnu, sklasyfikowanego w 01.11.C.

17.15.Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz z włókien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:
- rozwijanie, płukanie i skręcanie jedwabiu,
- zgrzeblenie i czesanie odpadów,
- wytwarzanie przędzy z jedwabiu oraz z udziałem włókien
sztucznych i syntetycznych, dla celów dziewiarskich,
tkackich itp.,
- teksturowanie, skręcanie, łączenie i nitkowanie przędzy
z włókien sztucznych lub syntetycznych.

17.16.Z Produkcja nici do szycia

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nici do szycia z różnych surowców i ich mieszanek.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji przędzy dziewiarskiej, sklasyfikowanej w
17.11.Z - 17.15.Z, 17.17.Z.

17.17.Z Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała

Podklasa ta obejmuje:
- przygotowywanie i przędzenie pozostałych włókien tekstylnych,
takich jak juta i inne włókna łykowe,
- produkcję przędzy papierowej do wytwarzania tapet.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji włókien i pakuł syntetycznych, wytwarzania
pojedynczych przędz (łącznie z przędzą o dużej wytrzymałości i
do produkcji dywanów) z włókien sztucznych i syntetycznych,
sklasyfikowanej w 24.70.Z,
- produkcji włókien szklanych, sklasyfikowanej w 26.14.Z,
- przędzenia włókien azbestowych, sklasyfikowanego w 26.82.Z.

17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych

Podklasa ta obejmuje:
-produkcję tkanin bawełnianych zarówno w całości z bawełny jak
i z udziałem włókien sztucznych i syntetycznych,
- produkcję innych tkanin bawełnianych, tkanin z kordonku,
tkanin niestrzyżonych na ręczniki, do produkcji imitacji skór
futerkowych, gazy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tekstylnych wykładzin podłogowych, sklasyfikowanej
w 17.51.Z,
- produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,
- produkcji taśm, sklasyfikowanej w 17.54.Z,
- produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z,
- produkcji medycznie impregnowanej gazy, sklasyfikowanej w 24.42.Z.

17.22.Z Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tkanin zarówno w całości z wełny jak i z udziałem
włókien sztucznych lub syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tekstylnych wykładzin podłogowych, sklasyfikowanej
w 17.51.Z,
- produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,
- produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z.

17.23.Z Produkcja tkanin wełnianych czesankowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tkanin wełnianych czesankowych w całości z wełny
jak i z udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tekstylnych wykładzin podłogowych, sklasyfikowanej
w 17.51.Z,
- produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,
- produkcji dzianin, sklasyfikowanej w 17.60.Z.

17.24.Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz z włókien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tkanin z jedwabiu jak i z udziałem włókien sztucznych lub
syntetycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,
- produkcji jedwabnych wstążek, taśm, sklasyfikowanej w 17.54.Z.

17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję tkanin z lnu, konopi, juty i innych włókien łykowych
i z przędzy specjalnej,
- produkcję tkanin polipropylenowych,
- produkcję tkanin z włókien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tekstylnych wykładzin podłogowych, sklasyfikowanej w
17.51.Z,
- produkcji materiałów nietkanych, sklasyfikowanej w 17.53.Z,
- produkcji wąskich taśm i knotów, sklasyfikowanej w 17.54.Z,
- produkcji tkanin z przędzy azbestowej, sklasyfikowanej w 26.82.Z.

17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych

Podklasa ta obejmuje:
- wykończanie materiałów włókienniczych, tkanin i wyrobów
włókienniczych gotowych obcej produkcji w zakresie:
- bielenia, barwienia i drukowania (również termodruko-
wania) materiałów i artykułów włókienniczych, łącznie
z ubraniami,
- apreturowania, suszenia, parowania, dekatyzowania,
reperowania, cerowania, sanforyzowania, merceryzowania
wyrobów włókienniczych obcej produkcji, łącznie z ubraniami.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wykończania materiałów włókienniczych własnej produkcji,
sklasyfikowanego w 17.1, 17.2 i 17.5,
- impregnacji, powlekania, pokrywania i laminowania plastykiem,
sklasyfikowanych w 17.54.Z,
- napraw odzieży i artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w
52.74.Z.

17.40.A Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz
odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję gotowych artykułów z różnych materiałów włókienni-
czych:
- koców łącznie z kocami podróżnymi,
- bielizny pościelowej, stołowej, toaletowej, kuchennej,
- kołder watowanych, puchowych, jaśków, pufów, poduszek, śpi-
worów itp.,
- produkcję gotowych artykułów wyposażeniowych:
- zasłon, baldachimów, stor, narzut, pokrowców na ubrania, na
maszyny i urządzenia itp. (w tym również dzianych),
- płócien nieprzemakalnych, namiotów, wyposażenia kempingowe-
go, żagli, markiz przeciwsłonecznych, pokrowców zewnętrz-
nych samochodowych itp.,
- flag, sztandarów, chorągwi,
- ścierek, kamizelek ratunkowych, spadochronów itp.,
- produkcję tekstylnych części koców elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 17.40.B,
- produkcji tekstylnych artykułów technicznych, sklasyfikowanej w
17.54.Z,
- produkcji odzieży, sklasyfikowanej w 18,
- produkcji tapet tekstylnych, sklasyfikowanej w 21.24.Z.

17.40.B Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z
brezentu i wyposażenia kempingowego

17.51.Z Produkcja dywanów i chodników

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wykładzin podłogowych: dywanów, kilimów, chodników,
mat, płyt dywanowych z materiałów włókienniczych, filcu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mat plecionych, sklasyfikowanej w 20.52.Z,
- produkcji wykładzin podłogowych z korka, gumy lub plastyku,
sklasyfikowanej w zależności od surowca w 20.52.Z, 25.13.B i
25.23.Z,
- produkcji linoleum i innych wykładzin podłogowych o utwardzonej
powierzchni, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

17.52.A Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyjątkiem
działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję szpagatów, wyrobów powroźniczych, lin i kabli z
włókien, taśm włókienniczych i podobnych materiałów
impregnowanych lub nie impregnowanych, pokrywanych lub
oplatanych gumą lub plastykiem,
- produkcję wiązanych sieci ze szpagatów, powrozów lub lin,
- produkcję wyrobów z lin i sieci: sieci rybackich, odbijaczy dla
statków, wyładunkowych odbojników i amortyzatorów, zawiesi, lin
i kabli zaopatrzonych w metalowe pierścienie itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 17.52.B,
- produkcji siatek żarowych do lamp gazowych i rurkowych siatek do
palników gazowych, sklasyfikowanej w 17.54.Z,
- produkcji siatek na włosy, sklasyfikowanej w 18.24.Z.

17.52.B Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów
powroźniczych

17.53.Z Produkcja włóknin

17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie
indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję taśm łącznie z taśmami złożonymi z osnowy bez wątku
wykonanymi przy użyciu środków klejących,
- produkcję filcu,
- produkcję etykiet, emblematów itp. z materiałów włókienniczych,
- produkcję ozdób: wstążek, tasiemek, pomponów itp.,
- produkcję tiulów i innych wyrobów ażurowych wykończonych koron-
ką lub innymi motywami ozdobnymi haftowanymi lub wyszywanymi,
- produkcję wyrobów włókienniczych impregnowanych, powlekanych,
pokrywanych lub laminowanych plastykiem,
- produkcję artykułów tekstylnych z waty i wyrobów z waty:
podpasek higienicznych i tamponów,
- produkcję przędzy metalizowanej lub plecionej z drutem,
nici gumowanych i lin pokrytych tkaniną, przędzy lub taśm
pokrytych, impregnowanych, powlekanych lub oplecionych gumą lub
plastykiem,
- produkcję różnych tekstyliów: tkanin kordowych do opon
wykonanych z przędzy o dużej wytrzymałości, kalki płóciennej;
płótna gruntowanego dla malarzy, bukramu i podobnych
usztywnionych wyrobów tekstylnych, materiałów włókienniczych
powlekanych gumą lub substancjami amylowymi,
- produkcję różnych wyrobów tekstylnych: knotów, siatek żarowych
do lamp gazowych i rurkowych siatek do palników gazowych, węży
z materiałów włókienniczych impregnowanych lub pokrytych gumą
lub plastykiem, pasów transmisyjnych, przenośników taśmowych,
tkanin do przesiewania i przecedzania.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tekstylnych wykładzin podłogowych, sklasyfikowanej w
17.51.Z,
- produkcji tkanin przetykanych metalowym drutem, sklasyfikowanej
w 28.73.Z,
- produkcji celulozowych podpasek higienicznych i tamponów,
sklasyfikowanej w 21.22.Z,
- produkcji medycznie impregnowanych bandaży i opatrunków z waty,
sklasyfikowanej w 24.42.Z.

17.60.Z Produkcja dzianin

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję dzianin:
- produkcję dzianin o splocie rządkowym lub kolumienkowym,
- produkcję siatek i zasłon okiennych dzianych na maszynach
typu Raschel lub podobnych,
- produkcję innych materiałów włókienniczych przeszywanych splotem
kolumienkowym.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji materiałów ażurowych i firan okiennych typu koronkowe-
go, produkowanych na maszynach typu Raschel lub podobnych,
sklasyfikowanej w 17.54.Z

17.71.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pończoch, skarpetek, rajstop i innych wyrobów
pończoszniczych.

17.72.Z Produkcja odzieży dzianej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję odzieży dzianej: pulowerów, swetrów, rozpinanych
swetrów, kamizelek i podobnych wyrobów dzianych.

18.10.Z Produkcja odzieży skórzanej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję odzieży wykonanej ze skóry lub jej imitacji.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji rękawiczek, pasków skórzanych, sklasyfikowanej w
18.24.Z,
- produkcji sportowych rękawic i sportowych nakryć głowy,
sklasyfikowanej w 36.40.Z.

18.21.Z Produkcja ubrań roboczych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję odzieży roboczej i ochronnej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,
- produkcji odzieży z gumy lub plastyku zgrzewanej "na szwach",
sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,
- produkcji ochronnych nakryć głowy, sklasyfikowanej w 25.24.Z
28.75.B,
- reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców
pozostała

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję płaszczy i kurtek męskich i chłopięcych, płaszczy do
jazdy samochodem, peleryn, wiatrówek i podobnych artykułów,
- produkcję garniturów męskich i chłopięcych oraz zestawów
odzieżowych,
- produkcję marynarek i żakietów męskich i chłopięcych,
- produkcję spodni, bryczesów i szortów męskich i chłopięcych,
- krawiectwo (szycie na miarę), dla mężczyzn i chłopców.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z,
- produkcji odzieży z gumy lub plastyku zgrzewanej "na szwach",
sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,
- reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt
pozostała

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję odzieży wierzchniej dla kobiet i dziewcząt wykonaną
z materiałów tkanych, dzianin, itp.: płaszczy, peleryn,
kostiumów, spodni, spódnic, wiatrówek,
- produkcję marynarek damskich lub dziewczęcych, sukienek,
bryczesów i szortów damskich lub dziewczęcych,
- krawiectwo (szycie na miarę), dla kobiet i dziewcząt.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 18.30.Z,
- produkcji odzieży z gumy lub plastyku zgrzewanej "na szwach",
sklasyfikowanej w 25.13.B i 25.24.Z,
- reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.23.Z Produkcja bielizny

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję bielizny dla mężczyzn, kobiet i dzieci wykonanej z
materiałów tkanych, dzianin, koronek, itp.: podkoszulków "t-shirt",
slipek, kalesonów, piżam, koszul nocnych, szlafroków, bluzek,
majtek, gorsetów, staników.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji trykotaży, sklasyfikowanej w 17.71.Z,
- reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję bielizny i odzieży niemowlęcej, odzieży narciarskiej,
pływackiej, podróżnej itp.,
- produkcję kapeluszy i czapek,
- produkcję dodatków do odzieży: rękawiczek, pasków, szali,
krawatów, apaszek, siatek na włosy itp.,
- produkcję nakryć głowy wykonanych ze skór futerkowych,
- produkcję obuwia tekstylnego bez zelówek.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ochronnych nakryć głowy, sklasyfikowanej w 25.24.Z
28.75.B,
- produkcji sportowych rękawic i sportowych nakryć głowy wykonanych ze
skóry, sklasyfikowanej w 36.40.Z,
- reperacji odzieży, sklasyfikowanej w 52.74.Z.

18.30.Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja
wyrobów futrzarskich

Podklasa ta obejmuje:
- wyprawianie i barwienie skór futerkowych oraz skór
porośniętych włosiem: skrobanie, zmiękczanie tłuszczem, garbo-
wanie, wybielanie, strzyżenie i usuwanie włosia oraz barwienie,
- produkcję wyrobów ze skór futerkowych:
- odzieży i artykułów ubraniowych,
- dekoracyjnych skór futerkowych do zawieszania na ścianie, mat
futrzanych, pasów itp.,
- produkcję różnych artykułów ze skór futerkowych: dywanów,
(futrzaków), niewypchanych pufów itp.,
- produkcję sztucznych futer i wyrobów z nich wytwarzanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji surowych skór futerkowych, sklasyfikowanej w 01.25.Z
01.50.Z,
- produkcji surowych skór pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w
15.11.Z,
- produkcji imitacji skór futerkowych (tkanin i dzianin o długim
włosie), sklasyfikowanej w 17.21.Z i 17.60.Z,
- produkcji czapek futrzanych, sklasyfikowanej w 18.24.Z,
- produkcji dodatków do odzieży ze skór futerkowych,
sklasyfikowanej w 18.24.Z,
- produkcji obuwia i butów zawierających części wykonane ze skór
futerkowych, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B.

19.10.Z Produkcja skór wyprawionych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyprawionych skór,
- produkcję skóry zamszowej, pergaminu, skóry lakierowanej i
metalizowanej, laminowanej,
- produkcję skóry wyprawianej sklejanej lub zszywanej z kawałków.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji surowych skór pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w
15.11.Z,
- produkcji odzieży skórzanej, sklasyfikowanej w 18.10.Z,
- wyprawiania i barwienia skór futerkowych oraz skór
porośniętych włosiem, sklasyfikowanego w 18.30.Z,
- produkcji imitacji skóry nie opartej na skórze naturalnej,
sklasyfikowanej w 17.2, 17.60.Z, 25.13.A, 25.13.B i 25.24.Z.

19.20.Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych
artykułów ze skóry, mieszanek skóry lub innych materiałów,
takich jak: plastyk, materiały tekstylne, włókna wulkanizowane
lub karton, przy użyciu technologii stosowanych do wyrobu
przedmiotów ze skóry,
- produkcję niemetalowych pasków do zegarków,
- produkcję różnych artykułów ze skór lub mieszanek skóry: pasów
napędowych, uszczelek itp.,
- produkcję wyrobów rymarskich i uprzęży.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji odzieży skórzanej, sklasyfikowanej w 18.10.Z,
- produkcji rękawiczek i czapek ze skóry, sklasyfikowanej w 18.24.Z,
- produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,
- produkcji metalowych pasków do zegarków, sklasyfikowanej w
33.50.Z.

19.30.A Produkcja obuwia, z wyjątkiem sportowego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję obuwia o dowolnym przeznaczeniu, nieprzemakalnego,
wodoodpornego z wyjątkiem obuwia sportowego, z różnych
materiałów oraz przy zastosowaniu różnych procesów
technologicznych łącznie z modelowaniem,
- produkcję getrów, kamaszy i podobnych artykułów,
- produkcję części obuwia: cholewek i ich części, zelówek,
obcasów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji obuwia tekstylnego bez zelówek, sklasyfikowanej w
18.24.Z,
- produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 19.30.B,
- produkcji obuwia z azbestu, sklasyfikowanej w 26.82.Z,
- produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 33.10.A.

19.30.B Produkcja obuwia sportowego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję obuwia narciarskiego i do nart biegowych,
- produkcję obuwia treningowego z podeszwami z gumy lub z tworzywa
sztucznego i z wierzchem tkaninowym,
- produkcję obuwia sportowego pozostałą, z wyjątkiem obuwia
łyżwiarskiego i do jazdy na wrotkach,
- produkcję obuwia z metalowymi noskami ochronnymi,
- produkcję obuwia wykonanego z drewna,
- produkcję obuwia specjalnego oraz obuwia pozostałego, gdzie
indziej nie sklasyfikowanego,
- produkcję części obuwia.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji obuwia tekstylnego bez zelówek, sklasyfikowanej w
18.24.Z,
- produkcji obuwia z azbestu, sklasyfikowanej w 26.82.Z,
- produkcji obuwia ortopedycznego, sklasyfikowanej w 33.10.A,
- produkcji obuwia połączonego z łyżwami lub wrotkami,
sklasyfikowanego w 36.40.Z.

20.10.A Produkcja wyrobów tartacznych

Podklasa ta obejmuje:
- piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną drewna,
- produkcję drewnianych podkładów kolejowych,
- produkcję drewnianych materiałów podłogowych nie połączonych,
- produkcję wełny drzewnej, mączki drzewnej, wiórów,
- suszenie drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji drewna surowego, sklasyfikowanej w 02.01.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 20.10.B,
- produkcji gontów, wałków dekoracyjnych i listew profilowanych,
sklasyfikowanej w 20.30.Z.

20.10.B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna

Podklasa ta obejmuje:
- impregnację i obróbkę chemiczną drewna konstrukcyjnego i
stolarskiego z użyciem środków konserwujących lub innych
substancji.

Podklasa ta nie obejmuje:
- usług w zakresie impregnowania i zabezpieczania dachów i budynków
przed działaniem wody, sklasyfikowanej w 45.22.Z,
- dezynsekcji i zwalczania szkodników w budynkach i podobnych usług,
sklasyfikowanych w 74.70.Z.

20.20.Z Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję arkuszy fornirowych, sklejki, płyt laminowanych, płyt
wiórowych, płyt pilśniowych oraz innych rodzajów płyt i arkuszy z
drewna lub z materiałów drewnopodobnych.

20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wyrobów i elementów konstrukcyjnych przeznaczonych
głównie dla budownictwa:
- belek, dźwigarów, krokwi, rozpór dachowych,
- drzwi, okien, okiennic i ram okiennych,
- schodów, poręczy i ogrodzeń,
- wałków dekoracyjnych, listew profilowanych, gontów i
podobnych elementów drewnianych,
- bloków parkietowych, klepek itp. połączonych w formę płyt,
- produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów z drewna.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji drewnianych elementów podłogowych nie połączonych,
sklasyfikowanej w 20.10.A.

20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję skrzyń, pudełek, klatek, bębnów i podobnych opakowań
drewnianych,
- produkcję palet, palet skrzyniowych i innych opakowań
transportowych,
- produkcję beczek, kadzi, balii i innych wyrobów bednarskich,
- produkcję drewnianych bębnów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji toreb bagażowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
- produkcji drewnianych kasetek, szkatułek, szpulek, sklasyfikowanej
w 20.51.Z,
- produkcji opakowań wyplatanych, sklasyfikowanej w 20.52.Z.

20.51.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję różnych wyrobów z drewna:
- trzonków, uchwytów i korpusów do: narzędzi, mioteł, szczotek
i pędzli,
- drewnianych form i kopyt szewskich, wieszaków ubraniowych,
- drewnianych artykułów gospodarstwa domowego i naczyń kuchen-
nych, giętych wieszaków na płaszcze i kapelusze,
- drewnianych statuetek i ornamentów, drewna intarsjowanego,
drewna inkrustowanego,
- drewnianych kasetek i szkatułek na biżuterię, sztućce i podobne
artykuły,
- drewnianych szpulek, przykrywek, wrzecion, szpulek na nici oraz
podobnych artykułów z drewna toczonego,
- innych artykułów drewnianych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji toreb bagażowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
- produkcji obuwia drewnianego, sklasyfikowanej w 19.30.A i 19.30.B,
- produkcji lamp i sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w
31.50.Z,
- produkcji obudów do zegarów, sklasyfikowanej w 33.50.Z,
- produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.11.Z - 36.14.A,
- produkcji zabawek drewnianych, sklasyfikowanej w 36.50.Z,
- produkcji imitacji biżuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z,
- produkcji pędzli, szczotek i mioteł, sklasyfikowanej w 36.62.Z,
- produkcji lasek i rączek do parasolek, sklasyfikowanej w 36.63.Z,
- produkcji zapałek, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

20.52.Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do
wyplatania

Podklasa ta obejmuje:
- przetwarzanie korka naturalnego,
- produkcję wyrobów z korka naturalnego lub aglomerowanego,
- produkcję plecionek i produktów wyplatanych, jak: maty,
wycieraczki, ekrany itp.,
- produkcję koszy i innych wyrobów wikliniarskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mat z materiałów tekstylnych, sklasyfikowanej w
17.51.Z,
- produkcji mebli, sklasyfikowanej w 36.1.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę