Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 08 czerwca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 34 .. - 37 ..

34.10.A Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym
stosowanych w pojazdach mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym do
pojazdów mechanicznych.

34.10.B Produkcja samochodów osobowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję samochodów osobowych z silnikiem spalinowym z
zapłonem iskrowym,
- produkcję samochodów osobowych z samoczynnym zapłonem
(wysokoprężne lub średnioprężne),
- produkcję samochodów do przewozu osób pozostałą, gdzie
indziej nie sklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów
samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji nadwozi pojazdów mechanicznych, sklasyfikowanej w
34.20.Z,
- produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 34.30.A,
- konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.10.C Produkcja pozostałych pojazdów mechanicznych przeznaczonych
do przewozu osób

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję autobusów, trolejbusów i autokarów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów
mechanicznych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji nadwozi pojazdów mechanicznych, sklasyfikowanej w
34.20.Z,
- produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 34.30.A,
- konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.10.D Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do
przewozu towarów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję samochodów nieosobowych: dostawczych, ciężarowych,
ciągników przystosowanych do poruszania się po wszystkich
typach dróg z możliwością dołączania naczep, samochodów
samowyładowczych przystosowanych do wszystkich typów dróg itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji ciągników dla rolnictwa i przemysłu, sklasyfikowanej
w 29.31.Z, 29.52.A,
- produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów
samochodowych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji nadwozi pojazdów mechanicznych, sklasyfikowanej w
34.20.Z,
- produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 34.30.A,
- konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.10.E Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do celów
specjalnych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję innych pojazdów mechanicznych:
- pojazdów śnieżnych, wózków golfowych, pojazdów-amfibii,
- samochodów pożarniczych, śmieciarek, pojazdów opancerzonych
oraz samochodów specjalnych do transportu pieniędzy,
kosztowności itp.,
- samochodów przeznaczonych do pracy poza drogami publicznymi
oraz do celów specjalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowa-
nych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji elementów wyposażenia elektrycznego do pojazdów
mechanicznych, sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji nadwozi pojazdów mechanicznych, sklasyfikowanej w
34.20.Z,
- produkcji części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, sklasy-
fikowanej w 34.30.A,
- konserwacji, naprawy i przebudowy pojazdów mechanicznych,
sklasyfikowanej w 50.20.A.

34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja
przyczep i naczep

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nadwozi dla pojazdów samochodowych, w tym także
kabin do tych pojazdów,
- produkcję wyposażenia nadwozi pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep,
- produkcję przyczep i naczep:
- cystern samochodowych,
- przyczep kempingowych itp.,
- produkcję kontenerów przystosowanych do przewozu przez jeden
lub więcej środków transportu,
- produkcję części przyczep i naczep oraz innych pojazdów bez
napędu.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji przyczep i naczep specjalnie zaprojektowanych do
wykorzystania w rolnictwie, sklasyfikowanej w 29.32.A.

34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
i ich silników

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję różnorodnych części i wyposażenia do pojazdów samocho-
dowych: do silników, hamulców, skrzyń biegów, osi, kół,
amortyzatorów, chłodnic, tłumików, rur wydechowych, katalizatorów,
sprzęgieł, kierownic, kolumn i przekładni do układu kierowniczego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji akumulatorów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej
w 31.40.Z,
- produkcji wyposażenia elektrycznego dla pojazdów samochodowych,
sklasyfikowanej w 31.61.Z,
- produkcji pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów
mechanicznych, sklasyfikowanej w 34.30.B,
- konserwacji, naprawy, przebudowy pojazdów samochodowych, sklasy-
fikowanej w 50.20.A.

34.30.B Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków
do pojazdów mechanicznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pasów bezpieczeństwa drzwi, zderzaków oraz akcesoriów do
nadwozi pojazdów mechanicznych.

35.11.A Produkcja statków, z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję statków komercyjnych: statków pasażerskich, promów,
statków handlowych, tankowców itp.,
- produkcję okrętów wojennych,
- produkcję łodzi rybackich,
- produkcję poduszkowców,
- produkcję pływających lub zanurzonych platform wiertniczych,
- produkcję konstrukcji pływających: doków pływających, pontonów,
grodzi izolacyjnych, przystani pływających, pław, zbiorników
pływających, boi, latarni, barek itp.
- produkcję pogłębiarek, lodołamaczy i innego specjalistycznego
sprzętu pływającego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji śrub napędowych dla statków, sklasyfikowanej w
28.75.B,
- produkcji silników do statków, sklasyfikowanej w 29.11.A,
- produkcji przyrządów nawigacyjnych, sklasyfikowanej w 33.20.A,
- produkcji amfibii, sklasyfikowanej w 34.10.E,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 35.11.B,
- produkcji łodzi nadmuchiwanych, tratew, sklasyfikowanej w 35.12.Z.

35.11.B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji
statków, platform i konstrukcji pływających

Podklasa ta obejmuje:
- generalną odbudowę statków obejmującą zwiększenie ich długości lub
dokonanie istotnych zmian w ich budowie.
- naprawę, konserwację statków,
- złomowanie statków

Podklasa ta nie obejmuje:
- naprawy i konserwacji łodzi wycieczkowych i sportowych,
sklasyfikowanej w 35.12.Z.

35.12.Z Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nadmuchiwanych jednostek pływających,
- produkcję łodzi żaglowych wyposażonych w silnik lub nie,
- produkcję łodzi motorowych,
- produkcję innych łodzi sportowych i wycieczkowych: kajaków,
czółen, skifów,
- naprawę i konserwację łodzi wycieczkowych i sportowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji silników dla jednostek pływających, sklasyfikowanej w
29.11.A,
- produkcji desek surfingowych, sklasyfikowanej w 36.40.Z.


35.20.A Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz
taboru kolejowego i tramwajowego, z wyjątkiem działalności
usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję elektrycznych i dieslowskich lokomotyw kolejowych,
- produkcję pojazdów kolejowych lub tramwajowych z własnym
napędem, furgonów, lokomotyw towarowych, wozów do konserwacji
i utrzymania trakcji (taboru technicznego),
- produkcję taboru kolejowego i tramwajowego bez własnego
napędu: wagonów pasażerskich, towarowych, cystern, wagonów
samowyładowczych, wagonów warsztatowych, dźwigów kolejowych,
tendrów itp.,
- produkcję wyspecjalizowanych części do lokomotyw kolejowych i
tramwajowych lub taboru kolejowego: wózków zwrotnych, osi i
kół, hamulców i części do hamulców, haków i elementów sprzęgają-
cych, zderzaków i ich części; amortyzatorów; podwozi do lokomo-
tyw i wagonów; nadwozi, zbiorników metalowych; szkieletów
konstrukcyjnych wagonów i lokomotyw; połączeń korytarzowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji szyn surowych, sklasyfikowanej w 27.10.Z,
- produkcji silników i turbin, sklasyfikowanej w 29.11.A,
- produkcji silników elektrycznych, sklasyfikowanej w 31.10.A,
- produkcji elektrycznego wyposażenia do sygnalizacji bezpieczeń-
stwa i do kontroli ruchu, sklasyfikowanej w 31.62.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 35.20.B.

35.20.B Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji,
remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru
kolejowego i tramwajowego

35.30.A Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z wyjątkiem
działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję samolotów do transportu towarów lub pasażerów,
samolotów używanych przez siły zbrojne, samolotów sportowych i
do innych zastosowań,
- produkcję helikopterów,
- produkcję szybowców i lotni,
- produkcję sterowców i balonów,
- produkcję statków kosmicznych i rakiet wynoszących statki
kosmiczne na orbitę, satelitów, sond kosmicznych, stacji
orbitalnych, promów kosmicznych,
- produkcję elementów pojazdów tej klasy:
- podzespołów podstawowych, takich jak: kadłuby ze
zbiornikami paliwa, usterzenia, drzwi, elementy sterujące,
podwozia, zbiorniki na paliwo, gondole itp.,
- śmigieł, wirników helikopterów i łopat do tych wirników,
- silników i napędów typowych dla samolotów,
- części do napędów turboodrzutowych i turbośmigłowych,
- produkcję urządzeń do wypuszczania podwozi samolotów, urządzeń do
wychwytywania samolotów na pokładach lotniskowców itp.,
- produkcję urządzeń do trenowania pilotażu na ziemi.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji spadochronów, sklasyfikowanej w 17.40.A,
- produkcji bojowych rakiet balistycznych, sklasyfikowanej w
29.60.Z,
- produkcji elementów układu zapłonowego i innych części elektry-
cznych do silników wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej
w 31.61.Z,
- produkcji instrumentów wykorzystywanych w samolocie, sklasyfiko-
wanej w 33.20.A,
- produkcji systemów nawigacji powietrznej, sklasyfikowanej w
33.20.A,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 35.30.B.

35.30.B Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji
oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych

Podklasa ta nie obejmuje:
- usług portów lotniczych sklasyfikowanych w 63.23.A,
- drobnych napraw i konserwacji statków powietrznych, sklasyfikowanych w
63.23.C.

35.41.Z Produkcja motocykli

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję motocykli, motorynek i rowerów posiadających silnik
pomocniczy,
- produkcję silników do motocykli,
- produkcję przyczep motocyklowych bocznych,
- produkcję części i akcesoriów do motocykli i przyczep.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji części do silników motocyklowych, sklasyfikowanej w
34.30.A,
- produkcji rowerów oraz wózków inwalidzkich, sklasyfikowanej w
35.42.Z, 35.43.Z.

35.42.Z Produkcja rowerów

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję rowerów nie posiadających silników pomocniczych i
innych rowerów (w tym także trzykołowych),
- produkcję części i akcesoriów do rowerów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji rowerów posiadających silnik pomocniczy, sklasyfikowa-
nej w 35.41.Z,
- produkcji dziecięcych pojazdów rowerowych innych niż rowery
dwukołowe, sklasyfikowanej w 36.50.Z.

35.43.Z Produkcja wózków inwalidzkich

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję wózków inwalidzkich posiadających lub nie posiadających
silnika,
- produkcję części i akcesoriów do wózków inwalidzkich.

35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie
indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję pojazdów bez napędu mechanicznego, gdzie indziej nie
sklasyfikowaną,
- produkcję taczek, wózków bagażowych, ręcznych wózków na zakupy
itp.,
- produkcję pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wózków stosowanych w zakładach przemysłowych,
sklasyfikowanej w 29.22.Z.

36.11.Z Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produk-
cyjnych i mieszkań z dowolnego materiału,
- produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp. z
dowolnego materiału,
- produkcję krzeseł i siedzeń z dowolnego materiału do pojazdów,
- wykańczanie krzeseł i siedzeń, takie jak tapicerowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub
weterynaryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

36.12.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję specjalnych mebli sklepowych: gablot wystawowych,
lad, półek,
- produkcję mebli biurowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji lamp i sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w
31.50.Z,
- produkcji mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych
lub weterynaryjnych, sklasyfikowanej w 33.10.A.

36.13.Z Produkcja mebli kuchennych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję mebli stanowiących wyposażenie kuchni, metalowych,
drewnianych oraz z innych materiałów.

36.14.A Produkcja mebli pozostała, z wyjątkiem działalności usługowej

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodów itp..

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji lamp i sprzętu oświetleniowego, sklasyfikowanej w
31.50.Z,
- działalności usługowej, sklasyfikowanej w 36.14.B.

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli

Podklasa ta obejmuje:
- lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli,
- restaurowanie i renowację mebli.

Podklasa ta nie obejmuje:
- tapicerowania krzeseł i innych mebli przeznaczonych do siedzenia,
sklasyfikowanego w 36.11.Z

36.15.Z Produkcja materaców

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję stelaży do materaców,
- produkcję materaców:
- produkcję materaców sprężynowych lub z innym wzmocnieniem,
- produkcję nie pokrytych materiałem materaców z gumy
piankowej lub gąbczastego tworzywa sztucznego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji poduszek, pufów, podkładek, kołder, sklasyfikowanej w
17.40.A,
- produkcji materaców nadmuchiwanych, sklasyfikowanej w 25.13.A.

36.21.Z Produkcja monet i medali

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję monet, w tym monet obiegowych, medali i medalionów z
metali szlachetnych lub innych metali.

36.22.Z Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie
indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję obrobionych pereł,
- produkcję szlifowanych kamieni szlachetnych i półszlachetnych;
uwzględnia się tu także szlifowane kamienie szlachetne przemys-
łowe i syntetyczne lub rekonstrukcję kamieni szlachetnych i
półszlachetnych,
- produkcję diamentów, w tym diamentów przemysłowych, pyłu i
piasku z naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych
lub półszlachetnych,
- produkcję biżuterii z metali szlachetnych lub metali
nieszlachetnych platerowanych metalami szlachetnymi lub z
kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, lub jako połączenie
metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi lub
półszlachetnymi, lub innymi materiałami np. z perłami
naturalnymi lub sztucznymi,
- produkcję wyrobów złotniczych z metali szlachetnych lub
innych metali platerowanych metalami szlachetnymi: zastaw
stołowych, wyposażeń mieszkań, artykułów toaletowych,
przyborów biurowych i gabinetowych, przedmiotów przeznaczonych
do celów religijnych itp.,
- grawerowanie wyrobów z metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji wyrobów z metali nieszlachetnych pokrytych metalami
szlachetnymi, sklasyfikowanej w dziale 28,
- produkcji kopert i pasków metalowych do zegarków, sklasyfikowa-
nej w 33.50.Z,
- produkcji imitacji biżuterii, sklasyfikowanej w 36.61.Z.

36.30.Z Produkcja instrumentów muzycznych

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję instrumentów strunowych,
- produkcję klawiszowych instrumentów strunowych, w tym pianin
automatycznych,
- produkcję klawiszowych organów piszczałkowych, w tym
fisharmonii i innych podobnych instrumentów klawiszowych z
piszczałkami metalowymi,
- produkcję akordeonów i podobnych instrumentów, w tym harmonijek
ustnych,
- produkcję instrumentów dętych,
- produkcję instrumentów perkusyjnych,
- produkcję elektronicznych instrumentów muzycznych,
- produkcję szaf grających, pozytywek, katarynek,
- produkcję instrumentów muzycznych, pozostałą,
- produkcję części i akcesoriów do instrumentów muzycznych:
metronomów, kamertonów, stroików, talerzy, piszczałek, stojaków
do nut, płyt, wałków i innych przedmiotów do automatycznych
instrumentów mechanicznych itp.,
- produkcję gwizdków, fanfar i innych dętych urządzeń sygnaliza-
cyjnych,
- naprawę i konserwację instrumentów muzycznych i dętych urządzeń
sygnalizacyjnych,
- renowację oraz instalowanie organów i podobnych instrumentów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- wydawania i reprodukcji wcześniej nagranych kaset, płyt i
taśm z zarejestrowanym dźwiękiem i obrazem, sklasyfikowanych
w 22.14.Z, 22.31.Z, 22.32.Z i 92.11.Z,
- produkcji mikrofonów, wzmacniaczy, głośników, słuchawek i innych
podobnych urządzeń, sklasyfikowanej w 32.30.A,
- produkcji gramofonów, magnetofonów i podobnych wyrobów, sklasyfiko-
wanej w 32.30.A,
- produkcji instrumentów - zabawek muzycznych, sklasyfikowanej w
36.50.Z,
- strojenia fortepianów, sklasyfikowanego w 52.74.Z.

36.40.Z Produkcja sprzętu sportowego

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję artykułów i sprzętu do uprawiania sportów, gier
sportowych na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach:
- piłek twardych, miękkich i nadmuchiwanych,
- rakiet, kijów golfowych i maczug (rekwizyty gimnastyczne),
- nart, wiązań i kijków do nart,
- desek surfingowych, nart wodnych,
- sprzętu używanego w wędkarstwie sportowym, w tym siatek do
połowów,
- sprzętu myśliwskiego, sprzętu do wspinaczek górskich itp.,
- skórzanych rękawic sportowych i sportowych kasków ochronnych,
- basenów do pływania i kąpieli itp.,
- łyżew, łyżew łącznie z butami, wrotek itp.,
- łuków i kusz,
- sprzętu gimnastycznego i atletycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji żagli do łodzi, sklasyfikowanej w 17.40.A,
- produkcji odzieży sportowej, sklasyfikowanej w dziale 18,
- produkcji wyrobów rymarskich, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
- produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 19.30.B,
- produkcji broni i amunicji, sklasyfikowanej w 29.60.Z,
- produkcji pojazdów sportowych innych niż sanki i tobogany,
sklasyfikowanej w działach 34 i 35,
- produkcji łodzi, sklasyfikowanej w 35.12.Z,
- produkcji stołów bilardowych i sprzętu do gry w kręgle, sklasy-
fikowanej 36.50.Z,
- produkcji pejczów, biczów i sprzętu do jazdy konnej, sklasyfiko-
wanej w 36.63.Z

36.50.Z Produkcja gier i zabawek

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję lalek, ubiorów i akcesoriów do lalek,
- produkcję zabawek-zwierząt,
- produkcję zabawek na kółkach przeznaczonych do jeżdżenia, w
tym rowerów trzykołowych,
- produkcję instrumentów muzycznych - zabawek,
- produkcję artykułów do gier towarzyskich,
- produkcję kart do gry,
- produkcję tablic do gry w strzałki, automatów do gry, stołów
bilardowych, gier automatycznych dla kasyn itp.,
- produkcję gier elektronicznych: gier wideo, szachów itp.,
- produkcję modeli o zmniejszonej skali i podobnych modeli
rekreacyjnych, kolejek elektrycznych, zestawów do montażu
takich modeli itp.,
- produkcję układanek (puzzli) itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji rowerów, sklasyfikowanej w 35.42.Z,
- produkcji artykułów wykorzystywanych podczas festiwali, karnawa-
łów i innych imprez, sklasyfikowanej w 36.63.Z.

36.61.Z Produkcja imitacji biżuterii

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję sztucznej biżuterii z dowolnego materiału.

36.62.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję mioteł i szczotek, w tym także szczotek będących
elementami składowymi maszyn, ręcznych mechanicznych szczotek
do zamiatania podłóg, zmiotek i zmywaków do odkurzania
wykonanych z piór, pędzli malarskich, pędzli ławkowych i
wałkowych, wałków gumowych i innych pędzli, szczotek oraz
mioteł,
- produkcję szczotek do butów i ubrań.

36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję piór i ołówków wszelkich typów, mechanicznych i nie
mechanicznych,
- produkcję wkładów grafitowych do ołówków,
- produkcję pieczątek: datowników, numeratorów, ręcznych urządzeń
do drukowania lub wytłaczania naklejek, etykiet, drukarek
ręcznych, gotowych taśm nasączonych tuszem do maszyn do
pisania i poduszek do pieczętowania,
- produkcję wózków dziecięcych,
- produkcję parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek,
pejczów, biczów, guzików, zatrzasków, napów, suwaków,
- produkcję zapalniczek i zapałek,
- produkcję artykułów osobistego użytku: fajek, grzebieni, spinek
do włosów, spryskiwaczy i rozpylaczy do perfum, termosów i
innych naczyń próżniowych do użytku osobistego lub domowego,
peruk, sztucznych bród, sztucznych rzęs,
- produkcję karuzel, huśtawek, strzelnic i innych urządzeń tego
rodzaju,
- produkcję linoleum i innych utwardzonych wykładzin podłogowych
nieplastykowych,
- produkcję rozmaitych artykułów: świec, cienkich świeczek i
podobnych artykułów, sztucznych kwiatów, owoców i liści,
różnych "żartobliwości" (dziwnych zabawek), przetaków, sit,
manekinów wystawowych itp.,
- działalność związaną z wypychaniem zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji knotów do zapalniczek, sklasyfikowanej w 17.54.Z.

37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu

Podklasa ta obejmuje:
- przetwarzanie metalowych odpadów i złomu oraz artykułów
metalowych, używanych lub nie używanych na surowce wtórne;
charakterystyczne jest to, że materiały wejściowe składają
się z sortowanych lub nie sortowanych odpadów i złomu już
nieprzydatnych do bezpośredniego użytkowania lub dalszego
procesu przemysłowego. Natomiast produkt wyjściowy
przetwarzania nadaje się do dalszej przeróbki i może być
traktowany jako półprodukt. Wymaganym sposobem przetwarzania
odpadów jest ich przekształcenie mechaniczne lub chemiczne.

Przykładowo:
- mechaniczne zgniatanie metalowych odpadków, takich jak
samochody, pralki, rowery itp. i późniejsze ich sortowanie,
- mechaniczne zmniejszanie dużych elementów żelaznych, takich
jak wagony kolejowe,
- demontaż zużytych wyrobów, takich jak samochody w celu uzyska-
nia części nadających się do ponownego użycia,
- demontaż zużytych artykułów, takich jak samochody lub lodówki
w celu usunięcia szkodliwych odpadków (oleju, płynu chłodzące-
go, paliwa itp.).


Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nowych wyrobów z uzyskanych surowców wtórnych, sklasy-
fikowanej w działach 27 - 36,
- sprzedaży hurtowej odpadków i złomu, ich zbierania, sortowania,
pakowania i podobnych czynności, bez przetwarzania przemysłowego,
sklasyfikowanych w 51.57.Z,
- sprzedaży hurtowej lub detalicznej rzeczy używanych, sklasyfiko-
wanej odpowiednio w dziale 51 i w podklasie 52.50.Z.

37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów
wybrakowanych

Podklasa ta obejmuje:
- przetwarzanie niemetalowych odpadów oraz artykułów niemetalowych
używanych lub nie używanych na surowce wtórne. Charakterystyczne
jest to, że materiały wejściowe składają się z sortowanych lub
nie sortowanych odpadów i złomu niemetalowego już nieprzydatnych
do bezpośredniego użytkowania lub dalszego procesu
przemysłowego.
Natomiast produkt wyjściowy przetwarzania nadaje się do dalszej
przeróbki i może być traktowany jako półprodukt. Wymaganym
sposobem przetwarzania odpadków jest ich przekształcenie
mechaniczne lub chemiczne.

Przykładowo:
- regenerowanie gumy ze zużytych opon w celu produkcji
surowców wtórnych,
- sortowanie i granulowanie tworzyw sztucznych w celu uzyskania
surowców wtórnych do produkcji rur, doniczek do kwiatów, palet
itp.,
- odzyskiwanie chemikaliów z odpadów chemicznych,
- zgniatanie, czyszczenie i sortowanie szkła,
- zgniatanie, czyszczenie i sortowanie innych odpadów, takich jak
odpady z rozbiórki, w celu uzyskania surowców wtórnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji nowych wyrobów z uzyskanych surowców wtórnych, takich
jak przędzy z rozwłóknionych szmat lub pulpy papierowej z
makulatury, bieżnikowania opon, sklasyfikowanej w odpowiednich
podklasach,
- przetwarzania odpadków żywności, napojów i tytoniu, sklasyfikowa-
nego w dziale 15 i 16.00.Z,
- przetwarzania zużytego toru lub uranu, sklasyfikowanego w
23.30.Z,
- sprzedaży hurtowej odpadków i złomu niemetalowego, zbierania,
sortowania, pakowania i podobnych czynności, bez przemysłowego
przetwarzania, sklasyfikowanych w 51.57.Z,
- sprzedaży hurtowej lub detalicznej rzeczy używanych, sklasyfiko-
wanej w dziale 51 i podklasie 52.50.Z.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę