Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 05 czerwca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 52 ..

52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW
MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Dział ten obejmuje:
- odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów
użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez
sklepy, domy towarowe, przez domy sprzedaży wysyłkowej, na
straganach, przez domokrążców, spółdzielnie spożywców, itp.

Dział ten obejmuje także:
- naprawy i instalowanie wyrobów użytku osobistego i artykułów
gospodarstwa domowego, niezależnie od tego, czy jest to połączone ze
sprzedażą detaliczną,
- sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych.

Dział ten nie obejmuje:
- sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i ich części oraz paliw
dla tych pojazdów, sklasyfikowanej w 50,
- sprzedaży zboża, ziarna, rud, ropy naftowej nieprzetworzonej,
chemikaliów przemysłowych, stali i żeliwa oraz sprzętu i maszyn
przemysłowych sklasyfikowanej w 51,
- sprzedaży żywności i napojów prowadzonej w lokalach gastronomicznych
oraz sprzedaży żywności na wynos sklasyfikowanej w 55.30.A, 55.30.B,
55.40.Z, 55.51.Z,
- wypożyczania i wynajmu dla ludności wyrobów przeznaczonych do użytku
osobistego i artykułów gospodarstwa domowego sklasyfikowanych w
71.40.Z.

52.11.Z Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy towarowe i sklepy różnego
rodzaju towarów, wśród których przeważa żywność, napoje i wyroby
tytoniowe.
Oprócz sprzedaży tych produktów jako głównej działalności handlowej
prowadzi się także sprzedaż innych towarów, np.: odzieży, mebli,
kosmetyków, wyposażenia itp.

52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych
sklepach

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną, prowadzoną przez domy towarowe i sklepy,
różnego rodzaju towarów, wśród których żywność, napoje i wyroby
tytoniowe nie zajmują dominującej pozycji.

52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej konserwowanych lub suszonych owoców
i warzyw, sklasyfikowanej w 52.27.B.

52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną mięsa, wyrobów mięsnych (w tym drobiu i
dziczyzny).

52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków

52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych
i cukierniczych

52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i
bezalkoholowych

52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych

52.27.A Sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w
wyspecjalizowanych sklepach

52.27.B Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyro-
bów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie
indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną olejów i tłuszczów jadalnych,
- sprzedaż detaliczną konserwowanych lub suszonych owoców, warzyw
i orzechów,
- sprzedaż detaliczną kawy, herbaty, soli, cukru, kakao, przypraw,
makaronów, produktów mącznych, ryżu itp.

52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych

52.32.Z Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i
ortopedycznych

52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną tkanin,
- sprzedaż detaliczną dzianin,
- sprzedaż detaliczną materiałów podstawowych do produkcji kilimów,
gobelinów lub haftów,
- sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych do użytku domowego:
prześcieradeł, obrusów, ręczników,
- sprzedaż detaliczną wyrobów pasmanteryjnych: przędzy do robótek
ręcznych, igieł, nici itp.

52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną artykułów odzieżowych, łącznie ze sportowymi,
- sprzedaż detaliczną artykułów futrzarskich,
- sprzedaż detaliczną dodatków do odzieży: rękawiczek, krawatów,
pasków, szalików, nakryć głowy, szelek itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej wyrobów pasmanteryjnych, sklasyfikowanej
w 52.41.Z.

52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną obuwia,
- sprzedaż detaliczną walizek, torebek ręcznych, wyrobów rymarskich
i pozostałych artykułów ze skóry,
- sprzedaż detaliczną przyborów podróżnych ze skóry i jej
substytutów.

52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego
i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną mebli,
- sprzedaż detaliczną artykułów oświetleniowych,
- sprzedaż detaliczną artykułów gospodarstwa domowego: naczyń,
sztućców, wyrobów szklanych, ceramicznych i porcelanowych,
- sprzedaż detaliczną zasłon, firan i innych wyrobów z materiałów
tekstylnych do użytku domowego,
- sprzedaż detaliczną wyrobów z drewna, korka i wikliny,
- sprzedaż detaliczną artykułów gospodarstwa domowego, gdzie
indziej nie sklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
- instalowania szaf wbudowanych na stałe, sklasyfikowanego w 45.42.Z,
- sprzedaży detalicznej narzędzi ręcznych, sklasyfikowanej
w 52.46.Z,
- sprzedaży detalicznej mebli biurowych, sklasyfikowanej
w 52.48.A,
- sprzedaży detalicznej płytek podłogowych z korka, sklasyfiko-
wanej w 52.48.G,
- sprzedaży detalicznej antyków, sklasyfikowanej w 52.50.Z.

52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, np.:
domowych lodówek, pralek, odkurzaczy, maszyn do szycia itp.,
- sprzedaż detaliczną sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz innego
sprzętu audiowizualnego,
- sprzedaż detaliczną płyt z nagraniami dźwiękowymi oraz audio-
wizualnych taśm, płyt kompaktowych i kaset,
- sprzedaż detaliczną instrumentów muzycznych i nut.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego, sklasyfikowanej w 52.44.Z,
- wypożyczania taśm i płyt, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb
i szkła

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną artykułów i sprzętu dla majsterkowiczów,
- sprzedaż detaliczną kosiarek trawnikowych niezależnie od
sposobu napędzania,
- sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych,
- sprzedaż detaliczną farb, lakierów i politury,
- sprzedaż detaliczną szkła płaskiego,
- sprzedaż detaliczną pozostałych materiałów budowlanych:
cegieł, drewna, sprzętu sanitarnego,

52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów
piśmiennych

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż detaliczną artykułów
piśmiennych, takich jak: pióra, ołówki, papier itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej materiałów drukowanych do użytku biurowego,
sklasyfikowanej w 52.48.A,
- sprzedaży detalicznej książek używanych i starodruków, sklasyfi-
kowanej w 52.50.Z.

52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego,
komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną mebli biurowych, biurowych materiałów
drukowanych, komputerów i oprogramowania specjalistycznego
standardowego,
- sprzedaż detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego.

52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego
oraz precyzyjnego

52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii

52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną artykułów i sprzętu sportowego, sprzętu
wędkarskiego, narciarskiego sprzętu kempingowego, łódek
i rowerów.

52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną gier i zabawek, łącznie z grami wideo.

52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną kwiatów (łącznie ze sporządzaniem kompozycji
i wieńców), roślin, nasion, sadzonek drzew i krzewów, nawozów
sztucznych oraz środków ochrony roślin.

52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w
wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i
artykułów religijnych,
- sprzedaż detaliczną oleju do celów opałowych, gazu w butlach,
węgla i drewna dla potrzeb gospodarstwa domowego,
- sprzedaż detaliczną broni i amunicji,
- sprzedaż detaliczną znaczków i monet,
- sprzedaż detaliczną realizowaną przez handlowe galerie artystyczne,
- sprzedaż detaliczną tapet i wykładzin podłogowych oraz środków
czyszczących,
- sprzedaż detaliczną żywych zwierząt domowych, pokarmu i akcesoriów
dla zwierząt domowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży znaczków pocztowych, sklasyfikowanej w 64.11.Z.

52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
w sklepach

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną antyków,
- sprzedaż detaliczną używanych książek,
- sprzedaż detaliczną innych używanych artykułów.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej używanych pojazdów mechanicznych, sklasy-
fikowanej w 50.10.B.

52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną dowolnych towarów wysyłanych do zamawiającego
na podstawie wyboru dokonanego w oparciu o katalogi,
ogłoszenia, modele lub inne środki reklamy, zamawianych za
pośrednictwem poczty, telewizji, radia i telefonu, itp.

52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i produktów spożywczych
na straganach i targowiskach

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną żywności i produktów spożywczych na
straganach wzdłuż dróg publicznych lub na wydzielonych targowiskach.

52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach
i targowiskach

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną wszelkiego rodzaju towarów (z wyjątkiem
żywności i produktów spożywczych), na straganach wzdłuż dróg
publicznych lub na wydzielonych targowiskach.

52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią
sklepową

Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną dowolnych towarów w dowolny sposób, gdzie
indziej nie sklasyfikowaną: poprzez domokrążców, z automatów
sprzedających, z samochodu itp.

52.7 Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

Grupa ta obejmuje naprawę przedmiotów przeznaczenia osobistego i użytku
domowego nie wykonywaną w połączeniu z produkcją lub sprzedażą hurtową
i detaliczną tych towarów. W przypadku wykonywania naprawy w połączeniu
z produkcją, handlem detalicznym lub hurtowym, wówczas naprawa
zaliczana jest do klasy obejmującej sprzedaż detaliczną, hurtową lub
działalność produkcyjną.
Grupa ta nie obejmuje naprawy samochodów i motocykli sklasyfikowanej
w 50.

52.71.Z Naprawa obuwia i innych wyrobów skórzanych

Podklasa ta obejmuje także naprawę obuwia, walizek i podobnych
artykułów z innych materiałów.

52.72.Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego

Podklasa ta obejmuje:
- naprawę lodówek, zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek i suszarek,
domowych elektrycznych urządzeń do gotowania i ogrzewania, odkurzaczy
i innych drobnych elektrycznych urządzeń domowych,
- naprawę sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz innego sprzętu audiowideo.

52.73.Z Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii

52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie
indziej nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
- naprawę mebli domowych, artykułów oświetleniowych oraz pozostałych
artykułów użytku osobistego i domowego,
- naprawę i przeróbki odzieży, wyrobów włókienniczych użytku domowego
oraz cerowanie artystyczne,
- strojenie fortepianów i pianin,
- naprawę sprzętu fotograficznego i kamer,
- usługi ekspresowe: dorabianie kluczy, foliowanie dokumentów itp.,
- naprawę rowerów, sprzętu sportowego i kempingowego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- konserwacji i naprawy profesjonalnego sprzętu fotograficznego i
optycznego, sklasyfikowanych w 33.40.Z,
- naprawy i odnawiania krzeseł, sklasyfikowanych w 36.11.Z,
- usług wykańczania i renowacji mebli, sklasyfikowanych w 36.14.B,
- napraw rowerów z silnikiem, sklasyfikowanych w 50.40.Z,
- renowacji prac artystycznych, sklasyfikowanej w 92.31.E.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę