Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 03 czerwca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 66 .. - 67 ..

66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dział ten obejmuje długo- i krótkoterminowe pokrywanie ryzyka, z oszczędnościami jako elementem składowym lub bez oszczędności.

66.01.Z Ubezpieczenia na życie

Podklasa ta obejmuje:
- ubezpieczenia bezpośrednie na życie i reasekurację pokrywające ryzyko
związane ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego
wieku.

Podklasa ta nie obejmuje:
- grupowych ubezpieczeń emerytalno - rentowych sklasyfikowanych w 66.02.Z.

66.02.Z Fundusze emerytalno-rentowe

Podklasa ta obejmuje:
- zapewnienie dochodów emerytalno-rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie
funduszy emerytalno-rentowych,
- działalność pracowniczych funduszy emerytalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- indywidualnych ubezpieczeń emerytalno - rentowych sklasyfikowanych w 66.01.Z,
- działalności związanej z pozyskiwaniem funduszy ze źródeł publicznych,
sklasyfikowanej w 75.12.Z,
- obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A.
66.03.Z Ubezpieczenia pozostałe

Podklasa ta obejmuje ubezpieczenia bezpośrednie i reasekurację (inne
niż na życie) zarówno obowiązkowe jak i dobrowolne:
- od następstw nieszczęśliwych wypadków (np.. uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku),
- na wypadek choroby,
- majątkowe, dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 75.30.A

67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM
FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI

Dział ten obejmuje realizację usług objętych lub ściśle związanych z
pośrednictwem finansowym, które jednak same nie są pośrednictwem
finansowym.

67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym

Podklasa ta obejmuje prowadzenie operacji i nadzoru nad rynkiem
finansowym przez czynniki inne niż urzędowe:
- działalność giełd papierów wartościowych i innych organizacji
regulujących lub nadzorujących funkcjonowanie rynków finansowych.

67.12.Z Działalność maklerska i zarządzanie funduszami

Podklasa ta obejmuje:
- prowadzenie na zlecenie operacji na rynkach finansowych (np..
czynności maklerskie na giełdach papierów wartościowych),
- emisję i rejestrację papierów wartościowych na zlecenie,
- zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie,
- działalność informacyjną w zakresie kursów akcji oraz pozostałą
działalność związaną z rynkiem papierów wartościowych, gdzie indziej
nie sklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności na rynkach finansowych na rachunek własny,
sklasyfikowanej w 65.23.Z,
- zarządzania pracowniczymi funduszami emerytalnymi sklasyfikowanego w 66.02.Z,
- doradztwa w zakresie planowania finansowego nie wymagającego
decyzji w imieniu klienta, sklasyfikowanego w 67.13.Z,
- zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi sklasyfikowanego
w 75.30.A.

67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej
nie sklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje działalność pomocniczą związaną z
pośrednictwem finansowym, gdzie indziej nie sklasyfikowaną:
- działalność pośredników w sprawach zastawów hipotecznych,
- działalność doradców finansowych,
- działalność kantorów wymiany walut.

67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i
funduszami emerytalno-rentowymi

Podklasa ta obejmuje realizację usług objętych lub ściśle
związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
innych niż pośrednictwo finansowe:
- działalność agentów ubezpieczeniowych,
- działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
- działalność rzeczoznawców dokonujących wyceny ubezpieczanych
przedmiotów oraz oszacowania poniesionych strat, itp.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę