Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 26 marca 2023 napisz DONOS@

(PKD) 01..

A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

Sekcja ta obejmuje wytwarzanie produktów rolniczych i leśnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie:
- uprawy i hodowli roślin, również i upraw leśnych,
- chowu i hodowli zwierząt, z wyjątkiem ryb i innych zwierząt wodnych,
- pozyskiwania zwierząt łownych,
- pozyskiwania drewna i surowców leśnych,
- pozyskiwania surowych produktów zwierzęcych, oraz związaną z tym zakresem działalność usługową, z wyjątkiem celów sportowych i rekreacyjnych.

01.11.A Uprawa zbóż

Podklasa ta obejmuje:
- uprawę zbóż, z wyjątkiem kukurydzy cukrowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 01.12.A.

01.11.B Uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi
i inuliny

Podklasa ta obejmuje:
- uprawę ziemniaków oraz korzeni i bulw z dużą zawartością
skrobi i inuliny, w tym cykorii korzeniowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- uprawy cykorii sałatowej, sklasyfikowanej w 01.12.A,
- uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A.

01.11.C Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie
indziej nie sklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:
- uprawę roślin przemysłowych: oleistych, włóknistych,
garbnikodajnych, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, roślin
stosowanych przede wszystkim do wyrobu kosmetyków, preparatów
farmaceutycznych, środków owadobójczych i grzybobójczych itp.,
- uprawę roślin pastewnych, w tym traw, oraz uprawę pozostałych
roślin, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
- produkcję nasion roślin przemysłowych i pastewnych,
- suszenie liści tytoniu,
- roszenie roślin włóknistych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A,
- uprawy kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, sklasyfikowanej
w 01.12.B,
- uprawy orzechów jadalnych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
- uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
- uprawy roślin służących do produkcji napojów, sklasyfikowanej w
01.13.Z,
- zbierania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,
- pozyskiwania produktów leśnych i innych dziko rosnących
surowców roślinnych, sklasyfikowanego w 02.01.A.


01.12.A Uprawa warzyw

Podklasa ta obejmuje:
- uprawę warzyw: kapustnych, strączkowych, dyniowatych, korzenio-
wych, cebulowych, sałaty, pomidorów itp.,
- uprawę roślin przyprawowych: kopru, majeranku, bylicy-estragonu,
itp.,
- uprawę kukurydzy cukrowej,
- uprawę cykorii sałatowej.

Podklasa ta nie obejmuje:
- uprawy ziemniaków, sklasyfikowanej w 01.11.B,
- uprawy cykorii korzeniowej, korzeni i bulw z dużą zawartością
skrobi i inuliny, sklasyfikowanej w 01.11.B,
- zbierania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,
- uprawy roślin przyprawowych, sklasyfikowanej w 01.13.Z.

01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych;
szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych

Podklasa ta obejmuje:
- uprawę grzybów,
- pozyskiwanie grzybów leśnych i łąkowych,
- uprawę roślin kwiatowych i innych ozdobnych roślin ogrodni-
czych,
- uprawy szkółkarskie roślin sadowniczych i ozdobnych,
- uprawę materiałów szkółkarskich (np.. podkładek, siewek, zrazów),
- produkcję nasion kwiatów, owoców i warzyw.

Podklasa ta nie obejmuje:
- zbierania jagód i orzechów leśnych, sklasyfikowanego w 01.13.Z,
- uprawy choinek świątecznych, sklasyfikowanej w 02.01.A,
- działalności leśnych szkółek sklasyfikowanej w
02.01.B.

01.13.Z Produkcja owoców, orzechów oraz uprawa roślin
wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję owoców: jabłek, gruszek, śliwek, wiśni, czereśni, moreli,
brzoskwiń, porzeczek, agrestu, truskawek itp.,
- produkcję winogron na wino i do bezpośredniego spożycia,
- produkcję orzechów jadalnych,
- uprawę roślin przyprawowych: anyżku, bazylii, kolendry, kminku,
gorczycy, goździków itp.,
- uprawę roślin służących do produkcji napojów (uprawy strefy
międzyzwrotnikowej: kawy, herbaty, kakao),
- zbieranie jagód i orzechów leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- uprawy roślin przemysłowych, sklasyfikowanej w 01.11.C,
- uprawy warzyw, sklasyfikowanej w 01.12.A,
- wytwarzania kakao, sklasyfikowanego w 15.84.Z,
- przetwórstwa kawy i liści herbaty, sklasyfikowanego w 15.86.Z,
- przetwórstwa przypraw, sklasyfikowanego w 15.87.Z,
- wytwarzania win gronowych, sklasyfikowanego w 15.93.Z,
- wytwarzania win owocowych, sklasyfikowanego w 15.94.Z.01.21.Z Chów i hodowla bydła

Podklasa ta obejmuje:
- produkcję surowego mleka krowiego.
- produkcję żywca wołowego
- hodowlę bydła zarodowego

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą bydła,
sklasyfikowanej w 01.42.Z,
- przetwórstwa mleka poza miejscem hodowli, sklasyfikowanego w
15.51.Z.

01.22.Z Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów

Podklasa ta obejmuje:
- chów i hodowlę koni, osłów, mułów,
- chów i hodowlę owiec i kóz,
- produkcję surowej wełny,
- produkcję surowego mleka koziego i owczego.

Podklasa ta nie obejmuje:
- strzyżenia owiec na zlecenie i pozostałej działalności
usługowej związanej z chowem i hodowlą owiec, kóz, koni, osłów,
mułów, sklasyfikowanych w 01.42.Z,
- produkcji wełny surowej poubojowej, sklasyfikowanej w 15.11.Z,
- pozyskiwania surowych skór końskich, owczych, kozich, sklasyfiko-
wanego w 15.11.Z,
- działalności stajni koni wyścigowych sklasyfikowanej w 92.62.Z,
- usług związanych z jazdą konną rekreacyjną, sklasyfikowanych w
92.72.Z

01.23.Z Chów i hodowla trzody chlewnej

Podklasa ta obejmuje:
- chów i hodowlę loch i knurów,
- produkcję tuczników przeznaczonych na rzeź.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą trzody
chlewnej, sklasyfikowanej w 01.42.Z,
- pozyskiwania surowych skór świńskich, sklasyfikowanego w 15.11.Z.

01.24.Z Chów i hodowla drobiu

Podklasa ta obejmuje:
- chów i hodowlę drobiu: kur, perliczek, indyków, kaczek, gęsi, strusi,
- produkcję jaj ptasich.

Podklasa ta nie obejmuje:
- chowu i hodowli gołębi, sklasyfikowanych w 01.25.Z,
- działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą drobiu,
sklasyfikowanej w 01.42.Z,
- produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 15.12.Z.

01.25.Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych

Podklasa ta obejmuje:
- chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu oraz wosku pszczelego,
- chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników,
- chów i hodowlę królików,
- chów i hodowlę gołębi,

- chów i hodowlę zwierząt domowych,
- chów i hodowlę żab,
- chów i hodowlę zwierząt futerkowych; produkcję skór zwierząt
futerkowych,
- chów i hodowlę dżdżownic, mięczaków i innych zwierząt, gdzie indziej
nie sklasyfikowanych.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą zwierząt,
sklasyfikowanej w 01.42.Z,
- produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfiko-
wanej w 01.50.Z,
- tresury psów obronnych, sklasyfikowanej w 74.60.Z,
- działalności ogrodów zoologicznych, sklasyfikowanej w 92.53.Z.
- tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 92.72.Z,

01.30.Z Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność
mieszana)

Podklasa ta obejmuje:
- uprawy rolne połączone z chowem zwierząt w jednostkach
prowadzących działalność mieszaną, w których stopień
specjalizacji nie przekracza 66% w jednej dziedzinie.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności jednostek zajmujących się różnymi uprawami lub
różnym chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanych według
przeważającej działalności,
- działalności usługowej związanej z uprawami rolnymi lub
z chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w 01.41.A lub 01.42.Z
w zależności od rodzaju działalności usługowej.

01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi

Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową
związaną z uprawami rolnymi, warzywnictwem i ogrodnictwem:
- przygotowanie pól, ogrodów i sadów do uprawy,
- zagospodarowanie trwałych rolniczo - naturalnych użytków
zielonych - łąk i pastwisk,
- siew, sadzenie i prace pielęgnacyjne,
- nawożenie i zraszanie oraz ochronę upraw przed szkodnikami i
chorobami, w tym również usługi agrolotnicze,
- sprzęt zbóż i innych upraw; zbiór warzyw i owoców,
- przycinanie gałęzi drzew i krzewów owocowych,
- przygotowanie zbiorów do sprzedaży przez: oczyszczanie,
obcinanie, sortowanie, suszenie, wyłuskiwanie itp.,
- uruchamianie i obsługę systemów irygacyjnych dla celów
rolniczych,
- wynajem maszyn i urządzeń rolniczych z obsługą.

Podklasa ta nie obejmuje:
- usług związanych z terenami zielonymi, sklasyfikowanych w 01.41.B,
- przygotowania i przędzenia włókien bawełnianych, sklasyfikowanych
w 17.11.Z,
- przygotowania i przędzenia włókien lnianych i pozostałych
włókien łykowych, sklasyfikowanych w 17.14.Z,
- działalności handlowej agentów zajmujących się kupnem i
sprzedażą płodów rolnych, sklasyfikowanej w 51.1,
- działalności agronomów, sklasyfikowanej w 74.14.Z,
- organizacji pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanej w 74.84.A.01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem
terenów zieleni

Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność związaną
z utrzymaniem ogrodów, parków, cmentarzy, obiektów sportowych:
- sadzenie, uprawę i utrzymanie roślin (prace pielęgnacyjne),
- przycinanie żywopłotów i gałęzi drzew.

Podklasa ta nie obejmuje:
- usług związanych z uprawami roślin w ogrodach warzywnych, sklasy-
fikowanych w 01.41.A,
- projektowania parków, terenów zielonych sklasyfikowanego w 74.20.A,
- działalności ogrodów botanicznych, sklasyfikowanej w 92.53.Z,
- działalności związanej z rezerwatami przyrody oraz z ochroną
dzikiej przyrody przed dewastacją, sklasyfikowanej w 92.53.Z.

01.42.Z Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą
zwierząt

Podklasa ta obejmuje prowadzoną na zlecenie działalność usługową
związaną z chowem i hodowlą zwierząt:
- krycie naturalne, sztuczne unasiennianie i ocenę wartości
użytkowej i hodowlanej zwierząt,
- sterylizację i trzebienie zwierząt,
- czyszczenie i sortowanie jaj,
- zdejmowanie skór zwierząt hodowlanych (zwierząt futerkowych,
ptaków, gadów),
- prowadzenie schronisk dla zwierząt (przechowywanie zwierząt
nie związane z opieką weterynaryjną),
- usługi pasterskie i strzyżenie owiec,
- usługi sanitarne w pomieszczeniach inwentarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
- usług związanych z łowiectwem, sklasyfikowanych w 01.50.Z,
- pozyskiwania skór surowych w rzeźni, sklasyfikowanego
w 15.11.Z,
- działalności handlowej agentów i związków spółdzielczych
zajmujących się kupnem i sprzedażą zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego, sklasyfikowanej w 51.1,
- działalności agronomów, sklasyfikowanej w 74.14.Z,
- usług weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 85.20.Z.
- działalności stajni koni wyścigowych, sklasyfikowanej
w 92.62.Z,
- usług związanych z jazdą konną rekreacyjną, sklasyfikowanych
w 92.72.Z.

01.50.Z Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt
łownych, łącznie z działalnością usługową

Podklasa ta obejmuje:
- łowiectwo zwierząt w celu pozyskania trofeów, tusz, ich części oraz
odłowu w celu przesiedlania na inne tereny,
- rozprzestrzenianie i rozmnażanie zwierząt łownych,
- działalność usługową wspomagającą łowiectwo.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji skór futerkowych, skór gadów i ptaków pozyskiwanych z chowu
i hodowli, sklasyfikowanej w 01.25.Z,
- chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych,
sklasyfikowanej w 01.25.Z,
- polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 05.01.B,


- produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w
15.11.Z,
- myśliwstwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 92.62.Z.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę