Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

Ostatnie dni na zgłoszenie głosowania korespondencyjnego

Główne zdjęcie
Zdjęcie ilustracyjne

We wtorek mija termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędę się 28 czerwca 2020 r. - Zamiar taki powinien być zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców – podkreśla Jerzy Dołęgowski, dyrektor łomżyńskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. - Na razie nie ma tego dużo. Jest po kilka osób w gminach - dodaje.

Wybory prezydenckie w tym roku, ze względu na stan epidemii, są wielkim wyzwaniem. W pierwotnie wyznaczanym terminie w maju nie udało się ich przeprowadzić. Teraz wydaje się, że takiego niebezpieczeństwa nie ma. Głosowanie w niedziele 28 czerwca ma odbywać się  w „tradycyjnych” lokalach wyborczych, ale każdy wyborca może zagłosować korespondencyjnie. Decyzja należy do niego, ale – jeśli chce głosować korespondencyjnie – musi taki zamiar zgłosić do wtorku 16 czerwca. Zgłoszenia dokonuje się komisarzowi wyborczemu, ale za pośrednictwem „swojego” urzędu gminy. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

 • 1) nazwisko i imię (imiona);
 • 2) imię ojca;
 • 3) datę urodzenia;
 • 4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 • 5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
 • 6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

(Przygotowany przez PKW formularz zgłoszenia publikujemy w załączniku)

Więcej czasu na zgłoszenie  mają ci wyborcy, którzy w dniu głosowania będą podlegać  obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Oni zamiar głosowania korespondencyjnego mogą zgłosić do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

 • 1) koperta zwrotna;
 • 2) karta do głosowania;
 • 3) koperta na kartę do głosowania;
 • 4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 • 5) instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

Taki pakiet wyborczy wyborca może sam odebrać w Urzędzie Gminy, może zostać on doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, albo przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jak wyjaśnia PKW wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy. Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r. 

Postępowanie wyborcy głosującego korespondencyjnie
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.
Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. 
Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy:

 • 1) imię i nazwisko;
 • 2) numer ewidencyjny PESEL;
 • 3) własnoręczny podpis.

Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia. Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej).
Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną zawierającą zaklejoną kopertę z kartą do głosowania oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 r.:

 • 1) wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,
 • 2) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).
 • 3) w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę