wtorek, 20 marca 2018 napisz DONOS@
wiadomość pochodzi z www.radionadzieja.pl

Świecenia kapłańskie w roku kapłańskim to punkt kulminacyjny

Świecenia kapłańskie w roku kapłańskim to punkt kulminacyjny, w którym spotykają się wszystkie wymiary naszego uczestniczenia w Chrystusowym kapłaństwie, moment ustanawiania tych 13-stu zidentyfikuje się z osobą Jezusa Chrystusa – mówił ks. biskup Stefanek, podczas mszy świętej w Łomżyńskiej katedrze, podczas której 13-stu diakonów otrzymało z rąk pasterza diecezji święcenia prezbiteratu

Do bycia kapłanem przygotowywali się przez sześć lat w Seminarium Duchownym. Ostatni tydzień przed przyjęciem święceń prezbiteratu spędzili na rekolekcjach w Hodyszewie. Dziś Pasterz Diecezji Łomżyńskiej wyświęcił ich na kapłanów. Podkreślił, że kapłaństwo to misja, a osoba i misja dążą do jedności i są tożsame, kapłan jest drugim Chrystusem  mówi ks. biskup Stanisław Stefanek. Biskup dodawał, że drugą pieczęcią kapłaństwa jest celibat, Kościół tego strzeże, aby uwolnić kapłana od obowiązków ojca fizycznego po to, aby był ojcem duchowym.
Biskup zwrócił się też  do przyszłych kapłanów aby byli w pełni sobą, co oznacza być w pełni Jezusem Chrystusem

Do bycia kapłanem przygotowywali się przez sześć lat w Seminarium Duchownym. Ostatni tydzień przed przyjęciem święceń prezbiteratu spędzili na rekolekcjach w Hodyszewie. Dziś Pasterz Diecezji Łomżyńskiej wyświęcił ich na kapłanów. Nowo wyświęceni kapłani jutro (w niedzielę) celebrować będą w swoich parafiach msze św. prymicyjne. We wspólnej modlitwie uczestniczyć będą ich rodziny i przyjaciele.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0