Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 16 czerwca 2024 napisz DONOS@

Za śmieci w Łomży najwięcej zapłacą rodziny 4-osobowe?

Za tydzień podczas sesji Rady Miejskiej ma być przyjęta „nowa polityka śmieciowa Łomży”. Tak chce prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Ogólnie zmienić ma się zasada płacenia za śmieci z gospodarstwa na osobę, a w szczególe cena śmieci, która dla zdecydowanej większości łomżan znowu ma wzrosnąć. Dotychczasowa miejska „polityka śmieciowa” stosunkowo największymi kosztami obarczała mieszkających samotnie, a z godnie z nowymi założeniami największe obciążenia mają zostać przeniesione na rodziny 4-osobowe. W blokach wzrost opłat w ich przypadku wynieść ma niemal 120%. Zamiast 30 zł miesięcznie miałby płacić po 64 zł miesięcznie.

Wielokrotnie pisaliśmy o tym, jak bardzo niesprawiedliwy jest funkcjonujący w Łomży od lat system rozdzielający koszty gospodarki śmieciowej pomiędzy mieszkańców. Teraz jest „okazja”, a dokładniej rzecz ujmując konieczność, opracowania nowego systemu. Na władzach miasta wymuszają to ubiegłoroczne zmiany prawa i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który 18 grudnia 2019 roku po skardze mieszkanki Łomży unieważnił przyjętą w wakacje uchwałę określającą stawki opłat.

W październiku 2019 roku prezydent Mariusz Chrzanowski powołał „zespół śmieciowy” do opracowania zasad nowej polityki śmieciowej w mieście. Zespół pracowała przez kilka miesięcy, a jego członkowie zobowiązani byli do zachowania poufności. W marcu ogłoszono zakończanie prac i prezydent skierował do Rady Miejskiej projekt uchwał określających „nową gospodarkę śmieciową Łomży”, a przede wszystkim nowe stawki opłat. Oficjalnie uznano, że utrzymywany przez lata przez władze miasta system opłat nie jest sprawiedliwy. Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego przekazywał, że podczas kilku spotkań Zespołu szczególnie wnikliwie przeanalizowano metodę od „ilości zużytej wody” oraz od „liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość „od osoby”. 
- Po analizie wad i zalet za najbardziej odpowiednią dla miasta Łomża uznano stawkę opłaty od osoby – podał Czech. 

Zasada prosta – powszechnie obowiązująca chyba w większości polskich samorządów. W Łomży mieszkający samotnie i w parach emeryci za śmieci miałyby płacić mniej niż dotychczas, a cała reszta płaciłaby więcej proporcjonalnie do liczby domowników. Przyjmując za prawdziwe przedstawiane członkom speczespołu śmieciowego „poufne” wyliczania stawka opłaty za śmieci w przeliczeniu na osobę powinna wynosić niecałe 12,3 zł miesięcznie w blokach i niespełna 15,5 zł w domkach jednorodzinnych. 

Jedną niesprawiedliwość zastąpią drugą niesprawiedliwością
Tyle tylko, że tą „prostą” zasadę „od osoby” władze miasta chcą dostosować do „swoich” potrzeb. System opłat „od osoby” miałby zostać poprawiony poprzez wprowadzenie ulgi 50%. Miałaby ona obowiązywać osoby o niskich dochodach co jest jak najbardziej uzasadnione, ale także, i to w takim samym wymiarze, również rodziny wielodzietne. Tu ważna jest definicja: przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli (!!!) na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.  
W efekcie mniejsze rodziny miałaby zapłacić więcej, aby większe mogły płacić mniej. Aby zrekompensować starty pieniędzy w systemie postanowiono o podniesieniu wyliczonych dla osoby stawek miesięcznej opłaty podstawowej z 12,3 zł do 16 zł w blokach i z 15,5 zł do 22 zł w domkach jednorodzinnych. W przypadku rodzin czteroosobowych z bloków miesięczna dopłata do systemu miałaby wynieść niemal 15 zł, a w domkach 26 zł, czyli odpowiednio 180 zł i 312 zł rocznie. Po wprowadzeniu „nowej polityki śmieciowej” to właśnie te rodziny 4- osobowe za śmieci miałby ponieść największe obciążenia. Gdyby zaproponowane przez prezydenta uchwała została przyjęta za śmieci musiałby płacić więcej niż rodziny 5-cio, 6-cio i 7-osobowe korzystające z ulg. 

Oto symulacja wysokości opłat za śmieci, które od czerwca mieliby wnosić mieszkańcy Łomży. 
Stawki opłat w blokach 

 • 1 osoba - 16 zł 
 • 2 osoby - 32 zł 
 • 3 osoby - 48 zł 
 • 4 osoby - 64 zł 
 • 5 osób - 40 zł (po zastosowaniu 50% ulgi)
 • 6 osób - 48 zł (po zastosowaniu 50% ulgi)
 • 7 osób - 56 zł (po zastosowaniu 50% ulgi)
 • 8 osób - 64 zł (po zastosowaniu 50% ulgi)

Stawki opłat w domkach jednorodzinnych 

 • 1 osoba - 22 zł
 • 2 osoby - 44 zł
 • 3 osoby - 66 zł
 • 4 osoby - 88 zł
 • 5 osób - 55 zł (po zastosowaniu 50% ulgi)
 • 6 osób - 66 zł (po zastosowaniu 50% ulgi)
 • 7 osób - 77 zł (po zastosowaniu 50% ulgi)
 • 8 osób - 88 zł (po zastosowaniu 50% ulgi)


To stawki opłat za śmieci, które będą segregowane, co obecnie jest już obowiązkiem ustawowym każdego mieszkańca Polski i Łomży też. Jeśli śmieci nie będą należycie segregowane ma być  naliczana kara. Stawka miesięcznej opłaty od mieszkańca Łomży miałaby – według projektu uchwały  - wzrosnąć wówczas do 48 zł w blokach i do 66 zł w domkach.

Przedłożony przez prezydenta projekt uchwały zakłada także możliwość obniżenia opłaty za śmieci w domkach jednorodzinnych o 1 zł od mieszkańca, jeśli bioodpady stanowiące odpady komunalne będą kompostowane w przydomowych kompostownikach. 

Projekty uchwał śmieciowych miały być przedmiotem obrad Rady Miejskiej Łomży pod koniec marca, ale wówczas spanikowane władze miasta wprowadzanymi przez Rząd nowymi obostrzeniami przed koronowirusem, nadzwyczajnie przyspieszyły obrady Rady Miejskiej zdejmując z planowanego porządku obrad większość punktów, w tym te dotyczące wprowadzenia „nowej polityki śmieciowej”. Teraz te same projekty uchwały ponownie zostały ujęte w proponowanym porządku obrad Rady Miejskiej Łomży zwołanym na środę 29 kwietnia. Jeśli większość radnych przyjmie przedłożoną przez prezydenta propozycję „nowej polityki śmieciowej”, nowe stawki opłat za śmieci w Łomży zaczęłyby obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.  

PS. 
Wśród proponowanych punktów porządku obrad Rady Miejskiej nie ma postulowanego przez radnych opozycyjnych z klubu „Przyjazna Łomża” projektu uchwały zmniejszającej diety radnych miasta o 90% na czas epidemii koronawirusa. 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę