Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

Papierowe nadwyżki budżetu Łomży

Główne zdjęcie
Oto najnowsza prezydencka propozycja długów Łomży do 2034 roku.

W poniedziałek opublikowaliśmy uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, które uznało, że przyjęta przed miesiącem uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 – 2034 została podjęta „z naruszeniem prawa”. Kolegium RIO zaniepokoiła prognoza kwoty długu i wpisany do miejskich dokumentów „istotny wzrost nadwyżek operacyjnych”, przy czym – jak zauważono - „w żaden sposób nie uprawdopodobniono możliwości realizacji takich nadwyżek”. Dziś prezydent Łomży przesłał do Rady Miasta „autopoprawkę” do zmian w WPF, w której nawiązując do zarzutów RIO „dokonało zmniejszenia planowanego w przyszłych latach wzrostu wartości dochodów bieżących” Łomży... o ponad połowę w 2023 r..

Po pierwszej kadencji prezydenta Mariusza Chrzanowskiego zadłużenie Łomży zwiększyło się o blisko 36 milionów i przekroczyło 147,5 milionów złotych. Obiecano ograniczenie, ale przed miesiącem na wniosek prezydenta radni Łomży w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta zwiększyli planowany na przyszły rok nowy kredyt do 20 mln zł, i zapisali kolejny kredyt w wysokości 20 mln zł na kolejny rok. Na koniec 2021 roku dług Łomży miałby przekroczyć 163 miliony złotych. Zastrzeżenia do tej uchwały zgłosiło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która czuwa nad gospodarką finansową samorządów.  
- W wyniku badania nadzorczego przedmiotowej uchwały na posiedzeniu w dniu 14 października 2019 r. Kolegium Izby postanowiło wskazać, że została ona podjęta z naruszeniem prawa, ponieważ nie zawiera należytych objaśnień istotnych zmian dokonanych w zakresie wartości określonych w tabeli WPF – czytamy uzasadnieniu uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. RIO szczególnie zaniepokoiła prognoza kwoty długu i wpisany do miejskich dokumentów „istotny wzrost nadwyżek operacyjnych” z niespełna 24 mln zł w 2020 roku do niemal 58 mln zł w 2023 roku. Jak podało RIO w żaden sposób nie uprawdopodobniono możliwości realizacji takich nadwyżek. (zobacz: RIO ma zastrzeżenia do prognozy finansowej Łomży)

Teraz prezydent ścina te papierowe nadwyżki. Oto jak uzasadnia proponowane zmiany:
- W związku z otrzymaną uchwalą Nr 432B/19 z dn. 14 października 2019r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Miasto Łomża dokonało zmniejszenia planowanego w przyszłych latach wzrostu wartości dochodów bieżących do poziomu 0,4% - 1,7% przy jednoczesnym utrzymaniu racjonalnego wzrostu wydatków bieżących – czytamy w uzasadnieniu dzisiejszej autopoprawki prezydenta do WPF. - W latach 2020-2034 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości od 20 397 039,84 zł w 2020r. do 24 425 134 zł w 2023r. W następstwie powyższych zmian, w całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących.
Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2019-3034.
W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych, w związku z uzyskanym dofinansowaniem na ich realizację (w szczególności na projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2019 r. w formie kredytu w wysokości 10.000.000 zł, natomiast w latach 2020 i 2021 w wysokości 20 mln zł W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów.
W latach 2022-2034 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów. 
Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. Poziom długu na koniec 2019 roku budżetowego będzie wynosił 146.899.605,15 zł. W kolejnych latach zaplanowano wzrost zadłużenia w związku z planowanym zaciąganiem kredytów w latach 2020 i 2021, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2034 r.
W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2019 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 14 266 317 zł.
Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.
Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją działań zmierzających do ich racjonalizacji.  


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę