sobota, 17 marca 2018 napisz DONOS@

MOODLE w "Logistyku"

Platforma MOODLE jest wykorzystywana nie tylko do działań projektowych. W klasie III TL, w ramach przedmiotu "Obsługa jednostek zewnętrznych", przeprowadzono lekcje z wykorzystaniem tego nowoczesnego narzędzia.

Cykl lekcji przygotowała i przeprowadziła Pani Magdalena Salamońska. Dnia 21 listopada 2016 r.  odbyła się prezentacja platformy edukacyjnej w ramach projektu Erasmus+ „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” Akcja „Partnerstwa strategiczne”.

Zajęcia obejmowały zastępujące zagadnienia:

1.     Możliwości techniczne platformy MOODLE http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/

2.     Zasoby platformy

3.     Sposoby logowania do platformy  http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/

4.     Prezentacja kursu „Komunikacja”

 

 

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r., w ramach tego samego przedmiotu, uczniowie kl. IIITL uczestniczyli w kursie „Komunikacja”. Na poszczególnych lekcjach realizowane były następujące tematy kursu:

1.     Wstęp do komunikacji

2.     Relacje z otoczeniem

3.     Język ciała a relacje z otoczeniem.

Uczestnicy kursu (uczniowie klasy III TL) zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi komunikacji międzyludzkiej, zarówno werbalnej jak i niewerbalnej, tworzenia więzi i długotrwałych relacji, a także barier w komunikowaniu się a następnie z dużym zainteresowaniem rozwiązywali quizy, krzyżówki i wykonywali ćwiczenia. Te części kursu, które nie zostały wykonane na lekcji uczestnicy kursu mieli dokończyć w domu.

Nauczyciel prowadzący odnotował bardzo dużą liczbę wejść uczniów na platformę w godzinach pozalekcyjnych, co może świadczyć o atrakcyjności nowoczesnego narzędzia edukacyjnego zastosowanego na lekcji.

 

Opracowanie: Magdalena Salamońska

 

Katarzyna Zając-Malinowska
pon, 19 grudnia 2016 10:59
Data ostatniej edycji: cz, 18 maja 2017 11:13:55

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0