środka, 25 kwietnia 2018 napisz DONOS@
BIP

PODRĘCZNIKI - 2017/2018

Elżbieta Szleszyńska pon, 06 lipca 2015 10:51

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/18 zamieszczony poniżej. Podręczniki z poziomu rozszerzonego do klas liceum ogólnokształcącego podadzą nauczyciele na początku roku szkolnego. Proszę wstrzymać się z zakupem podręczników do nauki języków obcych, będą podane po sprawdzianach diagnozujących. Podręczniki z przedmiotów zawodowych zostaną podane na początku roku szkolnego. Na początku roku szkolnego będzie możliwość odkupienia podręczników używanych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA - 2017/2018

Elżbieta Szleszyńska pon, 21 marca 2011 13:12

TECHNIKUM

Elżbieta Szleszyńska śr, 13 kwietnia 2011 08:21

TECHNIKUM – 4 LETNIE szkoła przygotowująca absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk i technik obsługi turystycznej, a także do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Elżbieta Szleszyńska śr, 13 kwietnia 2011 08:55

MODEL ABSOLWENTA

Elżbieta Szleszyńska śr, 13 kwietnia 2011 08:15

« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0