środa, 13 grudnia 2017 napisz DONOS@

Bagna Biebrzańskie są coraz większą naturalną ostoją łosia w Polsce

Łoś, to jedno z największych zwierząt występujących w naszym kraju. W kłębie przewyższa on wysokością nawet żubra. Szacuje się, że w całej dolinie Biebrzy żyje ich nawet do 1300. W lutym liczono zwierzęta w Biebrzańskim Parku Narodowym, a teraz po posumowaniu wyników ze wszystkich kart obserwacyjnych i przeliczeniu tej liczby na powierzchnię borów sosnowych występujących w parku, ogłoszono, że liczba łosi wzrosła w stosunku do uzyskanej identyczną metodą liczby z poprzedniego roku.

Łosie na Bagnach Biebrzańskich
Łosie na Bagnach Biebrzańskich

Tegoroczne liczenia tych zwierzą metodą cichych pędzeń próbnych odbyły się w Biebrzańskim Parku Narodowym 17 i 18 lutego. W akcji uczestniczyli pracownicy Parku oraz wolontariusze. Łosie liczono na obszarze obrębów Basenu Dolnego i Środkowego doliny Biebrzy. Po posumowaniu wyników ze wszystkich kart obserwacyjnych i przeliczeniu tej liczby na powierzchnię borów sosnowych występujących w Parku okazało się, że liczba łosi wzrosła do 740 osobników wobec 610 naliczonych identyczną metodą liczenia w poprzednim roku  - podał Biebrzański Park Narodowy.

Przy okazji liczenia łosi liczono także inne zwierzęta. Okazuje się, że w ciągu roku wzrosła liczba saren z 1147 osobników w 2015 r. do 1487 osobników teraz. Zmalała natomiast liczba jeleni z 904 osobników przed rokiem do zaledwie 408 obecnie. 
Jak podaje Park tendencję spadkową jelenia odnotowano też w większości nadleśnictw przylegających do doliny Biebrzy. 
Ponadto w czasie pędzeń w Parku zarejestrowano także 10 dzików, 4 lisy, 2 zające i 1 kunę.  Informacje o liczebności zwierząt poszczególnych gatunków służą do planowania ich ochrony i zarządzania daną populacją. Dają też podstawy do planowania np. działań zwiększających bezpieczeństwo na drogach w miejscach, gdzie łosi jest dużo.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0