sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@
ERASMUS+

”Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” (K2)

Program Erasmus+, w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 2 ”Partnerstwo strategiczne ‘’ - tytuł programu ”Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” (K2)

 

Opracowanie i wdrożenie narzędzi do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania  wraz z materiałami opracowanych przez partnerów projektu.

1. Partnerzy  zagraniczni projektu: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa,

Daugavpils Tirdzniecibas profesionala vidusskola

2. Partner  krajowy projektu: Perfect – Projekt sp.z o.o. w BIałymstoku

3. Czas trwania projektu: 1.09.2014 – 31.08.2017

4. Budżet projektu: 221.145 EURO (924.386,10 zł) – całkowicie finansowany ze środków UE

5. Cele projektu - ogólne:

Podniesienie jakości pracy szkoły przez modernizację systemu nauczania, poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym, z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod  technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń.

6. Działania i harmonogram projektu

a. Międzynarodowe spotkania projektowe 9na których maja być wypracowywane rezultaty projektu)- organizowane w sposób następujący:

*Wnioskodawca - jeden raz na rok (począwszy do 2015) u każdego z trzech Partnerów  (łącznie 9 spotkań tj. 1 spotk. w 2015 x 1os. x 3 partnerów, 1spotk. w 2016 x 1os. x 3 partnerów, 1 spotk. w 2017 x 1os. x 3 partnerów);

*3 Partnerów - jeden raz na kwartał u Wnioskodawcy + raz na rok u każdego partnera - w spotkaniach udział weźmie 1 osoba z zespołu projektowego zajmującego się rezultatem wg wzoru (wzór dla 1 partnera powielany u każdego partnera):

1spotk. w 2014r. x 1os. - u Wnioskodawcy;

1 spotk. w 2015 x 1os. x 2 partnerów + 4 spotk. w 2015 x 1os. - u Wnioskodawcy;

1 spotk. w 2016 x 1os. x 2 partnerów + 4 spotk. w 2016 x 1os. - u Wnioskodawcy;

1 spotk. w 2017 x 1os. x 2 partnerów + 3 spotk. (3 kwartały realizacji projektu) w 2017 x 1os. - u Wnioskodawcy łącznie 18 spotkań (1+6+6+5).

b. Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej:

Konferencja krajowa 01.04 -30.06.2017;

Seminarium u Partnera z Łotwy 01.03.2016-30.06.2016;

Seminarium u Partnera z Litwy 01.09.2016 – 31.12.2016

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0