środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
ERASMUS+

Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych

Wniosek numer: 2014-1-PL01-KA202-003372 zatwierdzony do realizacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” w roku 2014.

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 93 punktów na 100 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 221 145,00 euro. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0