wtorek, 24 października 2017 napisz DONOS@
ERASMUS+

Europejska Mobilność Uczniów

Wniosek numer: 2014-1-PL01-KA102-001130 zatwierdzony do realzacji

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna w roku 2014.

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 85 punktów na 100 punktów możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 56276 euro. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej.

Wniosek był oceniany zgodnie z kryteriami podanymi w Przewodniku po programie Erasmus+, który jest dostępny na stronie internetowej programu.

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0