niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
ERASMUS+

Projekt Erasmus+ w latach 2014-2017

“International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools” w ramach rozwoju partnerstw strategicznych w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

Technikum nr 6 jest Liderem w w/w projekcie, którego celem jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu do 31 sierpnia 2017 roku poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym, z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod i technik nauk i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń.

Projekt realizowany jest we współpracy z trzema instytucjami:

Za realizację zadań Lidera Projektu odpowiada zespół w składzie:

Szkolny Koordynator: p. Małgorzata Rogalska
Kierownik merytoryczny: p. Katarzyna Zając-Malinowska
Członkowie zespołu merytorycznego: p. Magdalena Salamońska, p. Małgorzata Skrodzka
oraz p. Ewa Walewska

Projekt zaplanowany jest na 36 miesięcy – od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2017r.

 

Katarzyna Zając-Malinowska
wt, 02 grudnia 2014 17:24
Data ostatniej edycji: wt, 17 listopada 2015 08:08:27

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0