Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 29 września 2023 napisz DONOS@

Wspólnota Przymierza

Kurs Alfa
Kurs Alfa
Rekolekcje w Ustroniu
Rekolekcje w Ustroniu
Święto Współnoty
Święto Współnoty
Wspólnota składa się z osób, które doświadczyły wylania Ducha Świętego. Nie rezygnuje z tego wszystkiego, co charakteryzuje grupy "Odnowy", lecz jej istotą, jak wskazuje na to sama nazwa, jest zawarcie przez tworzące je osoby przymierza, czyli podjęcie wspólnych zobowiązań. Określają one wizje wspólnoty, jej miejsce w Kościele, oraz styl życia i pobożności. Zobowiązania te mają umocnić osobisty związek członków wspólnoty z Bogiem, a także pogłębić relacje międzyludzkie. Budowanie wspólnoty ma stworzyć takie środowisko życia, w którym jej członkowie znajdą dogodne warunki dla odkrywania, rozwoju i ochrony chrześcijańskiego stylu postępowania.
Jesteśmy charyzmatyczną wspólnotą katolicką. Oznacza to, że nasze życie, nauczanie, świadectwo jest zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Z faktu, że jesteśmy wspólnotą katolicką, to znaczy powszechną wypływa dla nas wyzwanie, abyśmy byli otwarci na każdego człowieka, obojętnie jakie wyznaje poglądy, wierząc że przez okazywaną miłość objawimy mu Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Chociaż wspólnota jest wspólnotą katolicką, mogą do niej przynależeć osoby z innych Związków Wyznaniowych, albo Wspólnot pod warunkiem, że trwają czynnie w swoich lokalnych Kościołach.
Jako wspólnota ludzi żyjących w konkretnym miejscu i czasie, dostrzegających i odczytujących rzeczywistość, która nas otacza, pragniemy, by nasza wiara znajdowała szczególny wyraz w tych obszarach życia, które tak bardzo potrzebują uzdrawiającego działania Ducha Świętego. Chcemy służyć jako wspólnota Panu Bogu i bliźnim w czterech dziedzinach życia: Rodzina - Pomoc ubogim – Ewangelizacja - Ekumenizm.

Początkiem wspólnoty były spotkania modlitewne grupy osób związanych z kręgiem Ruchu Domowego Kościoła i ich przyjaciółmi, które rozpoczęły się w lutym 1996 roku w prywatnym domku. Po pewnym czasie przyjęły one charakter charyzmatyczny. Zaangażowanie w różne formy aktywności grupy modlitewnej postawiło przed nami pytanie o kierunek dalszej drogi. Odpowiedzialność materialna za rodzinę, wychowawcza za dzieci mówiły o potrzebie budowania środowiska życia, którego nie zapewnia ani środowisko pracy, ani niestety czasami własna rodzina, czy nawet - niestabilna w swojej naturze - grupa modlitewna. Takie środowisko powinno stanowić przeciwwagę dla wielu niechrześcijańskich wzorców zachowań napływających zewsząd. Równocześnie służyłoby pomocą dla trwania w życiu według tchnienia i wymogów Ducha Świętego.
Potrzeba dalszej formacji, poszukiwania odpowiedzi na pytanie: "Co dalej?", a także kontakt z pewnymi już istniejącymi wspólnotami doprowadziły do powstania Wspólnoty Przymierza.
Omawiane tu Wspólnoty Przymierza tworzą "Miecz Ducha". Jest to łańcuch wspólnot, które oprócz lokalnego rozwoju pragną tworzyć relacje między sobą w celu wzajemnego budowania się. W tym łańcuchu wspólnot wyróżniamy dwie gałęzie. Sam "Miecz Ducha" to wspólnoty ekumeniczne. Te wspólnoty, które składają się tylko z katolików, tworzą gałąź zwaną: "Asocjacja Chrystusa Króla". Koordynatorem tych wspólnot jest jezuita, ojciec Herbert Schneider z Manilii. W Polsce istnieje kilka Wspólnot Przymierza (tego typu). Jest także kilka grup modlitewnych, które szukając swej drogi dalszego rozwoju są zainteresowane duchowością, formacją, kształtem Wspólnot Przymierza i które w związku z tym zaprzyjaźniły się z istniejącymi już Wspólnotami.

Wspólnota składa się z:
• Przymierza, czyli osób przyjmujących na siebie specjalne zobowiązania,
• Drogi do Przymierza, czyli osób pragnących wstąpić do Grupy Przymierza,
• Ruchu, czyli osób uczestniczących w spotkaniach modlitewnych i należących do pozostałych grup dzielenia.

Wspólnota spotyka się raz w tygodniu na spotkaniu modlitewnym w Kościele św. Wojciecha w Ostrołęce – Wojciechowicach, w każdą środę o godz. 19.00. Oprócz tego odbywają się spotkania formacyjne w grupach dzielenia (co 2-4 tygodnie) oraz kwartalne spotkania Przymierza. Na czele wspólnoty stoi lider z grupą pastoralną.

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę