Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 23 maja 2022 napisz DONOS@

Rada bez ulg

Wojciech Dzierzgowski pon, 05 stycznia 2009 22:37

Rada gminy nie może stosować ulg podmiotowych w podatku lokalnym – uznał WSA w Poznaniu. Błędów w uchwale jednej z gmin dopatrzył się prokurator rejonowy. Rada podpoznańskiej gminy Czerwonak podjęła w kwietniu 2007 roku uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy i określenia warunków udzielenia pomocy w formie zwolnienia.W treści aktu zawarto zapisy określające także kwoty zwolnień w podatku od nieruchomości.

Apel przewodniczącego

Wojciech Dzierzgowski pon, 05 stycznia 2009 22:32

Wzywam władze samorządowe do tego, aby w 2009 roku stawiły czoła nowym wyzwaniom związanym z kryzysem gospodarczym – zaapelował Luc Van den Brande, przewodniczący europejskiego Komitetu Regionów. Jak podkreślił, rok 2008 kończy się poważnymi problemami dla wszystkich obywateli. - Przyczyną są trudności finansowe i kryzys gospodarczy, który wywarł tak duży wpływ na cały świat, ale także zaczął stwarzać wiele problemów na poziomie regionalnym i lokalnym – przyznał Luc Van den Brande.

Informacja o płytach obornikowych

Wojciech Dzierzgowski pon, 05 stycznia 2009 22:17

Z dniem 1 stycznia 2009 r., zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), wszedł w życie artykuł 25 ust. 2 ww ustawy, który zobowiązuje podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, do przechowywania nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica na specjalnie zabezpieczonych, nieprzepuszczalnych płytach tzw. płytach obornikowych.

Wicepremier Pawlak: Ilość dostarczanego gazu nie zmieniła się

Wojciech Dzierzgowski nie, 04 stycznia 2009 21:00

- W tej chwili ilość gazu importowanego z kierunku wschodniego nie zmieniła się. Nie ma problemu ze zbilansowaniem dostaw. Ubytki na ukraińskim przejściu w Drozdowiczach są rekompensowane na przejściu z Białorusią w Wysokoje – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak 3 stycznia br. podczas konferencji prasowej poświęconej dostawom gazu do Polski. Wicepremier Pawlak przypomniał, że obecna sytuacja nie jest pierwszą tego typu. – Zakłócenia w dostawach gazu mają zazwyczaj charakter biznesowy. Mam nadzieje, że strony sporu szybko dojdą do porozumienia – mówił. Poinformował, że rynek gazu jest na bieżąco monitorowany. – PGNiG wcześniej podjęło stosowne działania, aby zwiększyć zapasy – dodał.

Raport Prezesa ARiMR Dariusza Wojtasika dla Ministra Rolnictwa Marka Sawickieg

Wojciech Dzierzgowski nie, 04 stycznia 2009 01:18

Miniony rok był najlepszym w 15 letniej historii ARiMR - wynika ze „Wstępnego raportu z realizacji zadań ARiMR w 2008 r.”, który Prezes ARiMR Dariusz Wojtasik przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Markowi Sawickiemu. Raport zawierający aktualne informacje o realizacji zadań przez Agencję pokazuje też jak wyglądało nadganianie zaległości z poprzednich lat. Dzięki usprawnieniu i uporządkowaniu funkcjonowania Agencji w ubiegłym roku wypłaciła ona w sumie swoim beneficjentom aż 17,6 mld zł z unijnych i krajowych środków pomocowych oraz zaczęła nadrabiać stracony czas i uruchamiać kolejne działania z PROW 2007-13. Obok tego, jak nigdy wcześniej, w rekordowym tempie przebiega wypłacanie dopłat bezpośrednich. W grudniu (pierwszym miesiącu wypłat) pieniądze z tego tytułu trafiły na konta ponad 860 tys. rolników a do tego ponad połowa uprawnionych rolników otrzymała płatności z tytułu ONW. Z kolei w środowisku rybaków Agencja uzyskała duże uznanie za sprawne zawieranie umów i wypłacanie rekompensat za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2008 roku.

Rusza działanie „Odnowa i Rozwój wsi”

Wojciech Dzierzgowski wt, 23 grudnia 2008 17:20

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dr Dariusz Wojtasik przesłał Marszałkom Województw formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z prośbą o opublikowanie na stronach internetowych samorządów województw. Oznacza to, że już niebawem samorządy wojewódzkie będą mogły rozpocząć nabór wniosków. O przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania mogą ubiegać się osoby prawne takie jak: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego.

Wigilia Polska 2008

Wojciech Dzierzgowski nie, 21 grudnia 2008 20:21

Pół tysiąca działaczy PSL: reprezentanci Stronnictwa w rządzie, posłowie i samorządowcy spotkali się dzisiaj w Warszawie na tradycyjnie nowoczesnej Wigilii Polskiej. Prezes PSL, wicepremier Waldemar Pawlak podziękował działaczom za pracę i działalność w regionach. Powiedział, iż o roli i znaczeniu PSL nie decydują urzędy i stanowiska tylko ludzie, którzy w różnych miejscach wykonują dobrą i wartościową pracę. Wicepremier przywołał m. in. zasługi minister pracy Jolanty Fedak w przeprowadzeniu przez parlament ustawy o emeryturach pomostowych.

Cukrownia Łapy będzie produkować biopaliwa

Wojciech Dzierzgowski so, 20 grudnia 2008 19:32

opr.online, PAP W 2010 roku na bazie Cukrowni Łapy ma powstać duży, nowoczesny koncern bioenergetyczny, który ma produkować biopaliwa - poinformowano w piątek na konferencji prasowej w Łapach. Cukrownia będzie produkować biopaliwa. Niestety część załogi zostanie zwolniona O utworzeniu firmy rozmawiali m.in. wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, przedstawiciele potencjalnych inwestorów, m.in. Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), zarządu Krajowej Spółki Cukrowej oraz Ministerstwa Rolnictwa, Podlaskiej Izby Rolniczej, władz Łap. To z inicjatywy władz rządowych w regionie zaczęły się prace na ten temat.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Wojciech Dzierzgowski śr, 17 grudnia 2008 22:21

Rozpoczęcie konsultacji społecznych Eksperckiego projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 Przedstawiamy do konsultacji społecznych Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (KPZK). Dokument ten w zamyśle ma pełnić rolę zwornika pomiędzy zagadnieniami rozwoju społecznego i gospodarczego z aspektami przestrzennymi, wprowadzając zasadę zintegrowanego rozwoju na poziom planowania krajowego. Na poszczególnych etapach powstawania tego dokumentu w dyskusjach uczestniczyli także pracownicy MRR oraz przedstawiciele województw, resortów i partnerów społeczno-gospodarczych.

Międzynarodowe Spotkanie na temat Rail Baltica

Wojciech Dzierzgowski śr, 17 grudnia 2008 22:18

16 grudnia br. z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta odbyło się II posiedzenie Międzynarodowej Grupy Koordynującej wdrożenie projektu Rail Baltica. Podczas spotkania delegacje Estonii, Łotwy, Litwy i Polski zaprezentowały stan zaawansowania prac nad projektem Rail Baltica oraz sposoby aktywizowania przewozów pasażerskich oraz towarowych na tej linii.

Spotkanie Zespołu ds.. opracowania koncepcji przyspieszenia działań konsolidacyjnych w sektorze mlec

Wojciech Dzierzgowski śr, 17 grudnia 2008 22:14

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył dziś w inauguracyjnym spotkaniu Zespołu do spraw opracowania koncepcji przyspieszenia działań konsolidacyjnych oraz zwiększenia efektywności wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w sektorze mleczarskim, który został powołany do życia na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 13 z dnia 5 grudnia 2008 r. Minister przedstawił dotychczasowe i planowane działania podejmowane przez resort, których celem jest poprawa niekorzystnej sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych.

Sukces polskiego rządu w Brukseli

Wojciech Dzierzgowski pt, 12 grudnia 2008 19:37

Sukcesem zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Postulaty polskiego rządu w sprawie ostatecznego kształtu pakietu energetyczno-klimatycznego zostały spełnione. W latach 2013-2020 Polska, w ramach wynegocjowanego pakietu, zyskuje ok. 60 mld zł na m.in. modernizację energetyki. Ponadto, od 2013 r. Polska będzie miała prawo nawet do 70 proc. bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.

Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne z uwzględnieniem wykorzystania Odnawialnych Żródeł Energii"

Wojciech Dzierzgowski pt, 12 grudnia 2008 19:33

Wojewoda Podlaski Maciej Żywno otworzył konferencję "Bezpieczeństwo energetyczne z uwzględnieniem wykorzystania Odnawialnych Żródeł Energii" zorganizowaną przez Towarzystwo "Amicus" oraz Podlaski Urząd Wojewódzki.

ARiMR przekazała rolnikom blisko 2,5 mld zł płatności bezpośrednich za 2008 r.

Wojciech Dzierzgowski pt, 12 grudnia 2008 19:29

Do 12 grudnia, po dziesięciu dniach realizacji płatności bezpośrednich za 2008 r., ARiMR przekazała na konta bankowe rolników blisko 2,5 mld zł. Dopłaty te wypłacono ponad 543 tys. rolników. W piątek 12 grudnia, Agencja przelała pieniądze na rachunki bankowe około 55 tys rolników. Wysokie tempo realizacji tych płatności zapewnia dobrze zorganizowana praca w ARiMR i zaangażowanie jej pracowników. Do końca grudnia Agencja planuje przekazać te dopłaty około 850 tys. rolników. Dopłaty obszarowe w pierwszej kolejności przekazywane są na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą. W sumie ponad 1,42 miliona polskich rolników z tytułu dopłat bezpośrednich i uzupełniających za 2008 rok dostanie około 9,3 mld zł. Realizację dopłat bezpośrednich za 2008 r. Agencja rozpoczęła w poniedziałek, 1 grudnia br., zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.

Zmiany w małych projektach

Wojciech Dzierzgowski pt, 12 grudnia 2008 19:19

Ministerstwo rolnictwa zmienia zasady dotyczące trybu wyboru projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013. Zmienić ma się m.in. tryb wyboru małych projektów przez lokalne grupy działania. Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. warunków przyznawania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013 przewiduje także zniesienie warunku zameldowania na pobyt stały na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju (LSR) osoby fizycznej ubiegającej się o przyznanie pomocy na małe projekty.

09.12.2008 Opłatek administracji publicznej

Wojciech Dzierzgowski śr, 10 grudnia 2008 15:43

W pięknych wnętrzach Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne pracowników administracji publicznej, którego gospodarzami byli Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański oraz Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Uroczystość swą obecnością uświetnili Ekscelencja ks. Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, Ekscelencja Abp Jakub, Prawosławny Ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Ekscelencja ks. Bp Antoni Dydycz, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, ks Bp Pomocniczy Tadeusz Bronakowski Diecezji Łomżyńskiej, posłowie na Sejm RP Robert Tyszkiewicz i Józef Klim. Licznie przybyli również prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie z woj. podlaskiego, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele służb mundurowych oraz inspekcji wojewódzkich. Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod przewodnictwem pani Wioletty Miłkowskiej dał koncert kolęd.

Premier Tusk i kanclerz Merkel rozmawiali o pakiecie klimatyczno-energetycznym

Wojciech Dzierzgowski wt, 09 grudnia 2008 20:55

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel podczas IX Polsko-Niemieckich Konsultacji Międzyrządowych. W konsultacjach uczestniczyli szefowie resortów spraw zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych, gospodarki, kultury, oświaty, zdrowia, nauki, sprawiedliwości i środowiska. Zdaniem premiera, polsko-niemieckie relacje mogą być przykładem dla całej Europy.

Komunikat prasowy Głównego Lekarza Weterynarii nr 4 w związku z doniesieniami o skażonej dioksynami

Wojciech Dzierzgowski wt, 09 grudnia 2008 20:48

9 grudnia 2008 Komunikat prasowy Głównego Lekarza Weterynarii nr 4 w związku z doniesieniami o skażonej dioksynami wieprzowinie z Irlandii W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu nr 3 z dnia 9 grudnia 2008 roku, Główny Lekarz Weterynarii informuje. W wyniku informacji uzyskanych do godziny 17.30. dotyczących przeprowadzonych kontroli dodatkowo zatrzymano 32 383 kg surowców i produktów: 1. w woj. śląskim 3 250 kg 2. w woj. kujawsko-pomorskim 0 kg (produkty trafiły do obrotu) 3. w woj. łódzkim 26 827 kg 4. w woj. mazowieckim 2 306 kg Stwierdzono również, że około 20 ton surowca zostało przesłane z woj. łódzkiego do zakładu przetwórczego w woj. lubelskim. Ponadto wyrobom wyprodukowanym w 4 przedsiębiorstwach (2 w woj. mazowieckim, 1 w woj. podlaskim oraz 1 w woj. kujawsko-pomorskim) i wprowadzonym do obrotu, zakończył się termin przydatności do spożycia. Dotyczy to ok.107 ton surowców, z których zostały wyprodukowane wyroby.

Technologie satelitarne dla samorządów

Wojciech Dzierzgowski wt, 09 grudnia 2008 20:29

Wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne i przygotowane na ich podstawie ortofotomapy oddają rzeczywisty i całkowicie obiektywny obraz powierzchni Ziemi, dlatego jako materiał wysoce precyzyjny i aktualny są niezastąpionym źródłem wiedzy m.in. o stanie pokrycia i zagospodarowania terenu oraz o wielu innych zjawiskach przestrzennych, zastępując równocześnie tradycyjne mapy czy szkice terenowe.

Gdzie chętnie inwestują

Wojciech Dzierzgowski wt, 09 grudnia 2008 20:25

Najatrakcyjniejszymi dla inwestorów województwami są: śląskie, mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie. Na drugim biegunie znalazły się regiony ściany wschodniej. Już po raz czwarty Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z MRR dokonał oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski.

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę