Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 18 czerwca 2024 napisz DONOS@

Rada bez ulg

Rada gminy nie może stosować ulg podmiotowych w podatku lokalnym – uznał WSA w Poznaniu. Błędów w uchwale jednej z gmin dopatrzył się prokurator rejonowy. Rada podpoznańskiej gminy Czerwonak podjęła w kwietniu 2007 roku uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy i określenia warunków udzielenia pomocy w formie zwolnienia.W treści aktu zawarto zapisy określające także kwoty zwolnień w podatku od nieruchomości.


Uchwałę w postępowaniu przed sądem administracyjnym zakwestionował  prokurator, który w skardze uznał, że radni przekroczyli delegację ustawową podejmując decyzję w sprawie ulg podmiotowych od podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy ustawa zawiera delegację jedynie do uchwalenia zwolnień przedmiotowych.

W uzasadnieniu podkreślił, iż niedopuszczalne jest stwierdzenie, że skoro rada gminy uprawniona jest na podstawie art.19 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do wprowadzania zwolnień na podstawie, to może też wprowadzić ulgi podatkowe.

W odpowiedzi rada gminy wskazała, iż z uchwały wynika wprost, iż dotyczy ona nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej której towarzyszy określone zwiększenie zatrudnienia. Ponadto akt prawny nie wprowadza ulg, a jedynie tzw. "zwolnienia częściowe".

Zdaniem przedstawicieli samorządu, przepisy naruszył także prokurator, który nie dopełnił obowiązku wynikającego z przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi a dotyczącego wezwania rady gminy do uchylenia własnej uchwały, co skutkować winno odrzuceniem skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł jednak, że prokurator miał prawo złożyć skargę, a ponadto zastrzeżenia do uchwały są zasadne.

Zdaniem sędziów, prokurator ma w postępowaniu sądowoadministracyjnym szczególną pozycję i może składać skargi na akty prawa miejscowego w każdym czasie i bez potrzeby wzywania do usunięcia naruszenia prawa. Dodatkowo podkreślono, że prokurator jest odrębną osobą skarżącą i nie obowiązują go reguły dotyczące tych podmiotów, które wnoszą skargę do sądu administracyjnego ze względu na swój interes prawny.

Odnosząc się do treści skargi sąd zaznaczył, iż przepisy ustawy o podatkach i opłatach nie dają gminie kompetencji do wprowadzenia zwolnień lub ulg podmiotowych jak też wprowadzania ulg przedmiotowych. Tymczasem, jak wynika z zaskarżonej uchwały, zwolnieniu z podatku od nieruchomości w określonym w niej stopniu uzależnionym od utworzenia nowych miejsc pracy są przedsiębiorcy, przy czym kwota zwolnienia uzależniona jest od ilości stanowisk pracy i stanowi iloczyn kwoty i liczby nowozatrudnionych osób.

Sędziowie zaznaczyli w uzasadnieniu, że ulga i zwolnienie podatkowego są pojęciami rozłącznymi. „W świetle literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego, brak jest podstaw do utożsamiania” – podkreślili.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organami nadzoru nad samorządem są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.

Orzeczenie WSA

/dp/


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę