Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 04 czerwca 2023 napisz DONOS@

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Rozpoczęcie konsultacji społecznych Eksperckiego projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 Przedstawiamy do konsultacji społecznych Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (KPZK). Dokument ten w zamyśle ma pełnić rolę zwornika pomiędzy zagadnieniami rozwoju społecznego i gospodarczego z aspektami przestrzennymi, wprowadzając zasadę zintegrowanego rozwoju na poziom planowania krajowego. Na poszczególnych etapach powstawania tego dokumentu w dyskusjach uczestniczyli także pracownicy MRR oraz przedstawiciele województw, resortów i partnerów społeczno-gospodarczych.

Zaprezentowany dokument nie jest projektem dokumentu rządowego i w związku z tym może nie spełniać wszystkich wymogów i oczekiwań. Zawiera on jednak szeroką ekspercką oceną sytuacji i trendów w zakresie rozwoju przestrzennego w Polsce, wizję polskiej przestrzeni w perspektywie roku 2033 wskazując na główne, zdaniem autorów, elementy polskiej polityki przestrzennej oraz jej koordynacji. Jako taki, Ekspercki projekt KPZK zostanie wykorzystany jako materiał bazowy do przeprowadzenia debaty w trakcie konsultacji oraz będzie podstawą opracowania projektu dokumentu rządowego. Dokument rządowy zgodnie z planem pracy Rady Ministrów zostanie przygotowany do połowy 2009 r. z wykorzystaniem niniejszego materiału, wyników konsultacji społecznych oraz analiz i studiów wykonanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Przedstawienie państwu Eksperckiego projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 ma w szczególności następujące cele:

 • dostarczenie podstawy merytorycznej do dyskusji nad wizją rozwoju przestrzennego Polski, celami polityki przestrzennej oraz instrumentami i zasadami jej implementacji;
 • wskazanie nowego sposobu podejścia do zagadnień rozwoju przestrzennego widzianego jako jeden z elementów polityki rozwoju, gdzie wymiar przestrzenny stanowi integralną część planowania społeczno-gospodarczego. Jest to trend ogólnoeuropejski niezbędny do prowadzenia funkcjonującej prawidłowo polityki rozwoju. Połączeniu tych dwóch wymiarów ma służyć sformułowanie definicji polityki przestrzennej, wskazanie zarysu systemu koordynacji, systemu instytucjonalnego oraz ukazanie roli polityki przestrzennej w osiąganiu ogólnych celów polityki rozwoju Polski;
 • zapewnienie potencjalnym odbiorcom możliwości zgłaszania uwag, a tym samym wywarcia wpływu na ostateczny kształt KPZK;
 • rozpowszechnienie i zaprezentowanie szerokiej liczbie odbiorców najważniejszej strategii mającej wpływ na kształtowanie polskiej przestrzeni.

W celu pokazania KPZK na szerszym tle, wraz z Eksperckim projektem KPZK prezentujemy Państwu inne istotne dokumenty, pozwalające wzbogacić dyskusję. Są to:

 1. syntetyczna tabela postulatów regionalnych pod adresem KPZK
 2. ekspertyzy opracowane na potrzeby KPZK

  Więcej informacji

Na stronie internetowej w dalszej części opisującej etapy prac nad KPZK (w rozdziale III)  udostępniamy także inne materiały wypracowane w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (wyniki ankiet, podsumowania, sprawozdania z poszczególnych konferencji), które mogą być przydatne w procesie konsultacji.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, iż w przygotowaniu jest specjalne wydanie miesięcznika URBANISTA, opracowane wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, które podsumowuje dotychczasowe artykuły dotyczące KPZK jakie ukazały się na łamach tego pisma oraz prace nad KPZK przeprowadzone w MRR.

Konferencja otwierająca konsultacje Eksperckiego projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 i jego prezentacja szerokiemu gronu odbiorców odbędzie się 8 stycznia 2009 r.

Jak przesłać odpowiedź:
Wszelkie uwagi do eksperckiego materiału bazowego KPZK należy przesyłać na specjalnie stworzoną skrzynkę pocztową konsultacje.kpzk@mrr.gov.pl lub na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa z dopiskiem „konsultacje społeczne KPZK” wypełniająć przygotowany specjalnie formularz zgłoszenia uwag

Zobacz dokument konsultacyjny:
Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę