Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 30 maja 2023 napisz DONOS@

Miliony z FDS 2020 na ulice w Łomży i drogi w okolicy

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził wczoraj listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji to 3 mld 244 mln zł. Do województwa podlaskiego trafi z tego 205,5 mln zł, a do miasta Łomży póki co „tylko” ponad 12 mln zł. „Tylko” ponieważ jedynie 2 wnioski miasta załapały się na listy podstawowe, a 6 jest na liście rezerwowej. Znaczne więcej szczęścia miał Powiat Łomżyński, którego 15 wniosków trafiło na listę podstawową. Z gmin Powiatu Łomżyńskiego na liście podstawowej jest 15 wniosków. W sumie wartość przyznanych dotacji z FDS łomżyńskim samorządom przekracza 35,5 mln zł.

Limit środków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego w ramach Funduszu Dróg samorządowych 2020 wynosi 205,5 mln zł. jak wczoraj podało Ministerstwo Infrastruktury wsparcie w województwie podlaskim uzyska 266 zadań: 101 powiatowych i 165 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 354 kilometrów dróg: 177 km powiatowych i 177 km gminnych. Dziś listy podstawowe i rezerwowe FDS 2020 opublikował Wojewoda Podlaski. Oto wybrane z nich wnioski z miasta Łomża, Powiatu Łomżyńskiego i gmin powiatu łomżyńskiego.

Drogi gminne – lista podstawowa

Miasto Łomża 
Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży (0,870 km)

 • termin realizacji: 11.2020 - 12.2022 
 • koszt: 4 962 000  zł
 • dotacja: 70% - 3 473 400 (rozbite na 3 lata: 1 390 900, 1 610 000, 472 500)

Gmina Jedwabne 
1) Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na terenie gminy Jedwabne - odc. I w km 0+000 do km 0+526,27, odc. II w km 0+000 do km 0+380,93, odc. III w km 0+000 do km 0+501,02 (1,408 km)

 • termin realizacji: 04.2020 - 11.2021 
 • koszt: 2 586 372 zł
 • dotacje: 80% - 2 069 098 (2 lata: 40 000, 2 029 098)

2) Przebudowa drogi gminnej nr 109622B - ul. Długa we wsi Burzyn i Szostaki na terenie gminy Jedwabne (0,373 km)

 • termin realizacji: 04.2020- 11.2021
 • koszt: 234 367,92 zł
 • dotacja: 80% - 187 494,34 46 (2 lata: 16 000, 171 494,34)  

Gmina Łomża 

1) Budowa drogi gminnej nr 105798B, ul. Akacjowa we wsi Pniewo (1,204 km)

 • termin realizacji: 09.2020 - 12.2021 
 • koszt: 2 733 159 zł
 • dotacja: 50% - 1 366 579,74 (2 lata: 462 997, 903 582,2)

2) Przebudowa drogi gminnej nr 105739B ulica Szkolna, budowa drogi gminnej nr 105741B ul. Zielona i drogi gminnej nr 105737B ul. Piaskowa we wsi Jednaczewo (1,019 km)

 • termin realizacji: 05.2020 - 06.2021 
 • koszt: 1 534 913,53 zł
 • dotacja: 50% - 767 456,77 (2 lata: 105 897, 661 559)

3) Budowa drogi gminnej nr 105785B, ulica Ogrodowa we wsi Konarzyce (0,493 km)

 • termin realizacji: 05.2020 - 06.2021 
 • koszt: 1 258 260,93 zł
 • dotacja: 50% - 629 130,47  (2 lata: 175 077,00 454 053,47)

Gmina Miastkowo 
Budowa drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo-Gozdy wraz z przebudową i rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B (2,336 km)

 • termin realizacji: 02.2020 - 12.2020 
 • koszt: 1 692 780,80  zł
 • dotacja: 50% - 1 692 780,80

Gmina Nowogród 
Przebudowa układu komunikacyjnego w Nowogrodzie obejmującego drogi gminne nr 129008B, 129009B, 129015B, 105857B, 129074B, 129076B, 129075B oraz 129073B  (2,265 km) 

 • termin realizacji: 03.2020 - 12.2020 
 • koszt: 2 906 359,19 zł
 • dotacja: 60% - 1 743 815,51

Gmina Piątnica 
Przebudowa drogi gminnej nr 109671B ul. Północna w m. Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ogrodową i 33 Pułku Piechoty P (0,292 km)

 • termin realizacji: 03.2020 - 12.2020 
 • koszt: 1 556 539,67 zł
 • dotacja: 60% - 933 923,80

Gmina Przytuły 
1) Remont drogi gminnej Przytuły Las - dł. 980 mb. 

 • Termin realizacji: 02.2020 - 12.2020 
 • koszt: 433 816,49 zł
 • dotacja: 50% - 216 908,25

2) Przebudowa drogi gminnej nr 104647B w m.Mroczki-Mikuty (0,809 km)

 • termin realizacji: 02.2020 - 12.2020 
 • koszt: 786 535,36 zł
 • dotacja: 50% - 393 267,6

3) Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 104641B w miejscowości Wilamowo B/P (1,351 km)

 • termin realizacji: 02.2020 - 12.2021 
 • koszt: 977 684,39 zł
 • dotacja: 50% - 488 842,20 (2 lata: 24 442, 464 400)

Gmina Śniadowo 
1) Przebudowa drogi gminnej w relacji Zagroby-Andrzejki (do granicy gminy) (0,379 km)

 • termin realizacji: 04.2020 - 10.2020 
 • koszt: 441 217,08 zł
 • dotacja: 50% - 220 608,54

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo P (0,628 km)

 • termin realizacji: 09.2020 - 07.2021 
 • koszt: 603 375,95 zł
 • dotacja; 50% - 301 687,98

Gmina Wizna 
1) Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo-Rutki R (1,024 km)

 • termin realizacji: 08.2020 - 08.2022 
 • koszt: 479 000 zł
 • dotacja: 60% - 287 400,00  (2 lata: 8 400, 279 000,)

2) Przebudowa-rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Bronowie P (0,475 km)

 • termin realizacji: 07.2020 - 05.2021 
 • koszt: 534 208 zł
 • dotacja: 60% - 320 524,80


Wnioski miasta Łomża na liście rezerwowej dróg gminnych
(w nawiasie miejsce na liście rezerwowej)

Miasto Łomża 
(6.) Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży B (0,800km)

 • koszt: 4 562 000 zł
 • dotacja: 70% - 3 193 400,00 (3 lata: 1 373 400, 1 400 000, 420 000)

(14.) Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży B (0,970 km) 

 • koszt: 5 532 000 zł
 • dotacja: 70% - 3 872 400  (3 lata: 1 527 400, 1 662 500, 682 500)

(16.) Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) B (1,310 km)

 • koszt: 8 152 000 zł
 • dotacja: 70% - 5 706 400

(17.) Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży P (0,820 km) 

 • koszt: 5 062 000 zł 
 • dotacja: 70% - 3 543 400

(18.) Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) B (0,540 km) 

 • koszt: 3 052 000 zł 
 • dotacja: 70% - 2 136 400

(32.) Budowa drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina w Łomży B (0,840 km)

 • koszt: 5 977 000 zł
 • dotacja: 70% - 4 183 900

Na liście rezerwowej są także po dwa wnioski z gmin Piątnica i Przytuły i jeden z gminy Śniadowo

Drogi powiatowe – lista podstawowa

Miasto Łomża 
Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży B (1,750 km)

 • termin realizacji: 11.2020 - 12.2022 
 • koszt: 13 192 000 zł
 • dotacja: 70% -  8 766 371,58 (przez 3 lata: 3 738 000, 3 871 971, 1 156 400)

Powiat Łomżyński
1) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac-Kotowo Stare-Choszczewo do dr. 1962B na odc. Kotowo Plac-Stare Kotowo w lok. rob. km. 0+000 - 1+865,38 B/P (1,865 km)

 • termin realizacji: 06.2020 - 05.2021 
 • koszt: 3 354 087,72 zł
 • dotacja: 60% - 2 012 452,63

2) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w msc. Kobylin na odc. dł. 950 m. B/P (0,950 km)

 • termin realizacji: 07.2020 - 06.2021 
 • koszt: 1 598 400 zł
 • dotacja: 60% - 959 040,00

3) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby Kiertany - Łuby-Kurki w lokalizacji km 0+000 - 2+365,32 B/P (2,365 km)

 • termin realizacji: 06.2020 - 05.2021 
 • koszt: 5 704 743,85 zł
 • dotacja: 60% - 3 422 846,31

4) Remont drogi powiatowej nr 1938B Nowe Wyrzyki - Milewo na odcinku o długości odc. ok. 990 m. 

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 1 024 122,07 zł
 • dotacja: 60% - 614 473,24

5) Remont drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo - Kuleszka o długości odcinka ok. 990 m. 

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 673 032,40 zł
 • dotacja: 60% - 403 819,44

6) Remont drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo o dł. odc. ok. 990 m. 

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 609 811,87 zł
 • dotacja: 60% - 365 887,12

7) Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo - Brulin o dł. odc. ok. 990 m. 

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 667 216,25 zł
 • dotacja: 60% - 400 329,75

8) Remont drogi powiatowej nr 1821B w m. Wilamowo o dł. odc. ok. 990 m. 

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 1 016 618,46 zł
 • dotacja: 60% - 609 971,08

9) Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude - Borawskie o długości odc. ok. 990 m. 

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 877 842,57 zł
 • dotacja: 60% - 526 705,54

10) Remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna - Srebrowo o dł. odc. ok. 990 m 

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 921 681,54 zł
 • dotacja: 60% - 553 008,92

11) Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo - Wszerzecz o długości odcinka ok. 990 m. 

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 492 252,05 zł
 • dotacja: 60% - 295 351,23

12) Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo - Sulimy - dr. 645 o dł. odc. ok. 990 m.

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 632 205,30 zł
 • dotacja: 60% - 379 323,18

13) Remont drogi powiatowej nr 1914B Górki Sypniewo - Górki Szewkowo o dł. odc. ok. 990 m 

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 633 365,11 zł
 • dotacja: 60% - 380 019,07

14) Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi pow. nr 1912B o dł. odc. ok. 500 m.

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 301 554,59 zł
 • dotacja: 60% - 180 932,75

15) Remont drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska - Łomża o długości odc. ok. 727 m. 

 • termin realizacji: 06.2020 - 12.2020 
 • koszt: 1 071 348,66 zł
 • dotacja: 60% - 642 809,20

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę