Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 13 kwietnia 2024 napisz DONOS@
tekst płatny

Wyjaśnienie Gospodarstwa Rybacko-Wędkarskiego Łomża

W związku z niezrozumiałym i nie udokumentowanym podstawami prawnymi ogłoszeniem które ukazało się na portalu 4 ŁOMŻA, Gospodarstwo Rybacko Wędkarskie oświadcza, że nie podpisało żadnych protokołów zdawczych obwodów rybackich i w związku z powyższym pismem nadal jest w ich posiadaniu i pozostaje aktywnym użytkownikiem rybackim obwodów Narew nr 5 oraz Pisa nr 1 i 2, a wydane zezwolenia wędkarzom są ważne, aż do czasu upływu terminu ich ważności. Przedstawiciel Spółki: Mirosław Aleksander Godula

Łomża 2020.03.04
Mirosław Aleksander Godula 
właściciel Gospodarstwa Rybacko-Rolnego „Projekt” s.c. (dawna nazwa) 
Gospodarstwo Rybacko-Wędkarskie Łomża (obecna nazwa) 
z siedzibą przy ul.Nowogrodzkiej 37, 18-400 Łomża

Szanowny Pan Marek Jadeszko
Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dotyczy: Informacji na temat dalszego użytkowania przez spółkę cywilną Gospodarstwo Rybacko-rolne „PROJEKT” obwodów rybackich rzeki Narew nr 5, rzeki Pisa nr 1 oraz rzeki Pisa nr 2.

Pomimo dotychczasowego przesłania  Państwu przez naszą spółkę wielu wyjaśnień oraz w  związku z brakiem otrzymania od Państwa do dnia 22 lutego 2020 roku (termin wygaśnięcia dotychczasowych zawartych umów z dyrektorem RZGW Warszawa w dniu 22.02/2005r.) informacji o możliwości zawarcia nowych umów lub przedłużenia aneksem dotychczasowych a dotyczących kontynuacji użytkowania rybackiego obwodów rybackich rzeki Narew nr 5, rzeki Pisa nr l oraz rzeki Pisa nr 2, uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 22 lutego b.r. prowadzona jest przez spółkę na wyżej wymienionych obwodach racjonalna gospodarka rybacka na zasadzie bezumownej, zgodnie z zapisami paragrafu 11, dotychczas obowiązujących umów zawartych z Dyrektorem RZGW Warszawa. Wiąże się taki typ użytkowania z naliczeniami czynszów dzierżawnych podwyższonych o 100% na co wyrażamy zgodę.

W przypadku zawarcia z nami w najbliższym czasie nowych oraz kontynuujących umów użytkowania rybackiego wyżej wymienionych odcinków rzek sytuacja użytkowania bezumownego oczywiście przestanie obowiązywać.

Nadmieniamy, że zgodnie z wynikami wygranego przez naszą spółkę konkursu w 2005 roku przysługiwał nam 30-letni okres użytkowania w/w obwodów rybackich. Z uwagi na konieczność   realizowania przez spółkę w sposób ciągły zapisów aktualnych do dnia 09 grudnia 2023 roku zarejestrowanych w katastrze wodnym operatów rybackich oraz poczynionych przez spółkę działań i poniesionych dotychczas  w roku bieżącym kosztów w produkcji a także złożonych na początku tego roku zamówień na materiał zarybieniowy w wylęgarniach innych gospodarstw (konieczność zabezpieczenia zarybień w roku 2020) oraz trwającej w sposób ciągły obsłudze wędkarzy i  ochronie wód przeciwko kłusownictwu, podjęliśmy decyzję  jak we wstępie.

W przypadku ewentualnego braku zgody na podpisanie, celem przedłużenia umów użytkowania lub zawarcia nowych umów   przez jednego z trzech wspólników spółki Gospodarstwo Rybacko-rolne „PROJEKT”, spółka nadal pozostanie aktywna oraz posiadać będzie moc prawną.

Z poważaniem
w imieniu spółki: mgr inż. rybactwa śródlądowego Mirosław Aleksander Godula

Do wiadomości:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego l 15-888 Białystok


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę