Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 05 grudnia 2023 napisz DONOS@

NIK dała ocenę negatywną

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania miasta Łomża w celu zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. To wynik kontroli jaką NIK przeprowadziła w łomżyńskim ratuszu latem ubiegłego roku.

Kontrolę w Łomży przeprowadziła białostocka delegatura Najwyższej Izby Kontroli. Obejmowała okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2019 r.. Kontrolerzy NIK sprawdzali czy samorząd miasta wywiązał się z obowiązku planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, kształtowania polityki energetycznej oraz podjęte działania w zakresie zapewnienia dostępności energii, ciepła i gazu jak również działania w zakresie zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko procesów zaopatrzenia w energię elektryczną ciepło i paliwa gazowe.

Niestety „Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania miasta Łomża w celu zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego” - czytamy w dokumencie. - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Łomża na lata 2018-20334, jako główne narzędzie w planowaniu i organizacji w Łomży zaopatrzenia w energię, zostały przyjęte dopiero 29 sierpnia 2018 r., tj. po ponad sześciu latach od upływu ustawowego terminu. Zawierały one wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i zostały przyjęte zgodnie zobowiązującymi przepisami. Nie spełniały jednak swojej funkcji. Nie zawierały bowiem skonkretyzowanych lokalnych priorytetów rozwoju systemu elektroenergetycznego i gazowego oraz wynikających z nich kierunków działań, a także celów, efektów i mierników realizacji Założeń na lata 2018-2033. W konsekwencji nie można rzetelnie ocenić czy zapewniono realizację potrzeb odbiorców w zakresie dostarczania energii elektrycznej i paliwa gazowego. Niewskazanie w tym dokumencie obszarów przewidzianych do rozwoju sieci elektroenergetycznej i gazowej mógł też stanowić dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych i energii elektrycznej podstawę do odmowy przyłączenia do sieci, ponieważ obowiązek jej rozbudowy ciąży na tym podmiocie w zakresie wynikającym z założeń lub planów, o których mowa w art. 19 i 20 Prawa energetycznego. Zaniżono również prognozowane zużycie gazu w 2033 roku o 8.319 tyś. m3.(...)

NIK w swojej ocenie działań władz miasta pisze także, że zaplanowane na terenie Łomży działania w zakresie zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko procesów zaopatrzenia w energię elektryczną ciepło i paliwa gazowe nie były dotychczas w pełni realizowane i nie przyniosły w latach 2015-2018 oczekiwanych efektów środowiskowych. Odnotowano bowiem w tym okresie wzrost średniorocznego stężenia w Łomży pyłu zawieszonego PM2.5 oraz pyłu zawieszonego PM10. Wzrosła również emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych.

W załączniku publikujemy wystąpienie pokontrolne NIK, które do Urzędu Miejskiego w Łomży zostało przekazane we wrześniu ubiegłego roku. 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę