Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 22 lipca 2024 napisz DONOS@

Na czym polegają regulacje rynku Forex w Polsce?

Jeśli chcesz przeprowadzać bezpieczne inwestycje na rynku Forex, powinieneś znaleźć brokera, który prowadzi legalną i zarejestrowaną działalność. Maklerzy świadczący usługi finansowe na terenie Polski są regulowani przez instytucje krajowe oraz europejskie.

Rynek instrumentów finansowych w Polsce podlega kontroli ze strony KNF. Warto zaznaczyć, że komisja:

 • dba o konkurencyjność rynku, interesy inwestorów oraz firm świadczących usługi i produkty finansowe;

 • zajmuje się rozwiązywaniem potencjalnych sporów pomiędzy stronami, a także weryfikuje nieprawidłowości i podmioty, które mogą działać niezgodnie z prawem;

 • prowadzi rejestr spółek zagranicznych, które świadczą usługi finansowe na terytorium naszego kraju;

 • wydaje niezbędne licencje oraz zezwolenia, które pozwalają na prowadzenie działalności;

 • zajmuje się edukacją, udzielaniem informacji, a także wydawaniem ostrzeżeń z zakresu rynku finansowego;

 • prowadzi działalność, która obejmuje nie tylko rynek kapitałowy, ale również sektor ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Jeszcze do niedawna brokerzy świadczący usługi na terenie Polski nie musieli spełniać restrykcyjnych wymogów ze strony organów nadzorczych. Ta sytuacja jednak stopniowo ulega zmianie. Coraz częściej mamy do czynienia z podmiotami, które próbują wykorzystać naiwność inwestorów. Część z nich podszywa się pod tożsamość doświadczonych i zaufanych dostawców. Niektórzy maklerzy nie podają pełnych informacji na temat ryzyka i nie zapewniają przejrzystych warunków współpracy. 

W ostatnim czasie KNF podjął decyzję o wdrożeniu bardziej stanowczych działań. Nowe ustalenia obejmują następujące wytyczne dla brokerów: 

 • Firmy są zobowiązane do podawania statystyk odnośnie sukcesów oraz porażek własnych klientów. Informacje muszą być szczegółowe, rzetelne, a ponadto zamieszczone w widocznym miejscu na stronie internetowej dostawcy. Stosunek zysków do strat powinien być osobny dla każdej z par walutowych.

 • Dostawca musi umieścić na stronie internetowej informacje ostrzegawcze na temat dźwigni. Musi przedstawić je w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich klientów. Makler powinien mieć pewność, że wszyscy użytkownicy rozumieją treść jego ostrzeżeń.

 • Nie wszystkie formy działań marketingowych są dozwolone. Przedstawiciele firmy nie powinni dzwonić do klientów, którzy wybrali kontakt on-line. Ponadto komisja nieprzychylnie patrzy na wiadomości mailowe, które mają nakłonić klienta do zalogowania się na konto lub do finalizacji transakcji. 

Pomimo, że na rynku pojawia się coraz więcej zagranicznych dostawców usług finansowych, KNF bardzo dobrze radzi sobie z rejestrowaniem spółek i weryfikowaniem ich działalności. Jeśli chcesz sprawdzić, czy makler który Cię zainteresował działa legalnie, wejdź na stronę knf.gov.pl.

Jakie dyrektywy oraz uchwały regulują rynek forex w Polsce?

Handel na rynku forex jest legalny i regulowany przez ustawy oraz dyrektywy unijne. Dzięki nim inwestorzy mogą czuć się bezpiecznie, a rynek pozostaje przejrzysty i przystępny nawet dla nieprofesjonalnych traderów.  

W Polsce rynek forex regulują następujące uchwały: 

 1. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (29 lipca 2005 roku),

 2. Dyrektywa parlamentu europejskiego o obrocie instrumentami finansowymi (3 marca 1997 roku),

 3. Dyrektywa MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych (21 kwietnia 2004 roku),

 4. Ustawa zmiany uchwały o obrocie instrumentami (5 grudnia 2014 roku).

MiFID ma na celu zapewnienie zharmonizowanego środowiska usług finansowych. Dyrektywa powinna zapewnić większą przejrzystość oraz ochronę konsumentów w zakresie usług inwestycyjnych.  

obraz_1-001.jpg

Który z regulowanych brokerów forex jest godny polecenia?

FXGM to marka należąca do firmy Depaho Ltd. Jej działanie jest zgodne z dyrektywami dotyczącymi rynków instrumentów finansowych. FXGM posiada licencję ze strony następujących podmiotów: 

 1. CySEC

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zarejestrowała brokera, nadając mu numer licencji 161/11. CySEC to publiczny, niezależny organ, który nadzoruje i kontroluje przebieg transakcji na rynku finansowym w Republice Cypryjskiej. 

Depaho Ltd. jest również członkiem Funduszu Rekompensat Inwestorskich (ICF). Organizacja postawiła sobie za cel zabezpieczenie roszczeń inwestorów na wypadek niespełnienia warunków umowy. Członkowie wpłacają opłatę rejestracyjną i regularne składki, aby podnieść kapitał ewentualnego odszkodowania. Traderzy, którzy współpracują z taką firmą mogą ubiegać się o wypłatę świadczeń w wypadku, kiedy broker stanie się niewypłacalny.  

 1. FSCA

Broker posiada autoryzację ze strony niezależnej instytucji FSCA. Organ promuje środowisko solidnych inwestycji na terenie RPA. FSCA specjalizuje się w nadzorze niebankowego sektora finansowego. Instytucja silnie współpracuje ze swoimi odpowiednikami w pozostałych częściach Afryki.   

Broker FXGM działa na terenie UE oraz Szwajcarii, Ukrainy i RPA. Firma Depaho Ltd została zarejestrowana w następujących organach: 

 1. KNF

Dzięki działalności Komisji Nadzoru Finansowego możemy obserwować stabilny oraz bezpieczny rozwój polskiego rynku finansowego. Organ nadzoruje funkcjonowanie poszczególnych podmiotów, eliminując nadmierne ryzyko dla inwestorów.  

 1. CONSOB

Włoski rynek produktów i usług finansowych reguluje komisja nadzorująca CONSOB. Jej zadaniem jest dbałość o przejrzystość rynku, jego prawidłowy rozwój, a także ochrona inwestorów. Organ sprawdza, czy dostawcy usług przestrzegają zasad i kryteriów w kontaktach z inwestorami.  

 1. FI

Sytuację na szwedzkim rynku finansowym monitoruje organizacja FI. Placówka ocenia spółki pod względem przestrzegania przepisów prawa, kondycji finansowej, a także wychwytuje przypadki oszustw i manipulacji cen. Komisja wydaje zezwolenia spółkom, które chcą świadczyć usługi na terenie Finlandii. Ponadto sprawdza, czy firmy zapewniają jasne informacje dla konsumentów.    

 1. CNMV

Hiszpańska komisja nadzoruje i kontroluje rynek finansowy kraju, a także wszystkich jego uczestników. CNMV powstała na podstawie ustawy o rynku papierów wartościowych. Organ stoi na straży przejrzystości rynku oraz dba o zabezpieczenia interesów inwestorów.  

 1. FIN-FCA

Urząd Nadzoru Finansowego w Finlandii nadzoruje banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne, a także firmy inwestycyjne. Organ wspiera zaufanie publiczne do transakcji na rynku finansowym oraz chroni prawa uczestników. FIN-FCA rozpowszechnia wiedzę o rynkach, a także promuje dobre praktyki.  

 1. FCA

Urząd Nadzoru Finansowego FCA nadzoruje rynek finansowy w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego organizacja pozarządowa reguluje spółki na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz prowadzi rejestr firm, które mogą świadczyć usługi w tym obrębie.  

 1. Finanstilsynet

Niezależna agencja rządowa Finanstilsynet kontroluje stabilność finansową na norweskim rynku. Działalność organu opiera się na krajowym ustawodawstwie oraz międzynarodowych standardach. Wszystkie nadzorowane przedsiębiorstwa muszą zapewniać uczciwe warunki, wzbudzać zaufanie oraz wpisywać się w stabilny, uporządkowany rynek produktów i usług finansowych. 

 1. BaFIN

BaFIN to niemiecki urząd nadzorczy zorientowany na ryzyko, a także przyczyniający się do budowania stabilnego, uczciwego systemu finansowego. Instytucja podejmuje rozważne i zdecydowane działania, które obejmują poszczególne podmioty funkcjonujące na niemieckim rynku finansowym. 

 1. AFM

AFM to urząd regulujący rynek finansowy w Holandii. Nadzór organu obejmuje wszystkie produkty i usługi finansowe, w tym sektor bankowości, ubezpieczeń oraz inwestycji. Celem AFM jest zwiększenie dostępności oraz przejrzystości rynku. Urząd promuje zaufanie do rynku finansowego oraz jego prawidłowe funkcjonowanie.  

 1. FSA

FSA to główny duński organ regulacyjny, który chroni inwestorów oraz przestrzega przed nieuczciwymi praktykami niektórych podmiotów. Organ zwiększa przejrzystość rynku, a także tworzy warunki do łatwego porównywania produktów i usług finansowych. 

Depaho Ltd działa również na terenie Estonii, Austrii, Słowacji, Francji i Rumunii. Firma jest zarejestrowana we właściwych urzędach w tych krajach. Warto zaznaczyć, że broker nie świadczy swoich usług na terenie Belgii, USA, Kanady oraz Iranu. 

Powyższe regulacje potwierdzają, że FXGM, KNF-u czy innych instytucji nie musi się obawiać - to firma, której warto zaufać. Niewielu brokerów zapewnia gwarancję bezpieczeństwa środków. Fundusze inwestorów trafiają na dedykowane, chronione konta. Twoje transakcje są dodatkowo zabezpieczone dzięki systemowi 3D Secure. Wszyscy zatrudnieni pracownicy obowiązkowo przestrzegają wszystkich zasad i regulacji, a broker gwarantuje poufność danych. FXGM wymaga od swojego zespołu przestrzegania zasad etyki zawodowej i zapewniania najlepszych praktyk biznesowych. 

Jakie są dodatkowe powody, dla których warto usług FXGM?

FXGM market zapewnia wszystko, co niezbędne, aby prowadzić skuteczny handel na rynku Forex. Zaawansowana platforma inwestycyjna jest dostępna w dwóch wersjach - przeglądarkowej i mobilnej. Możesz wybrać, która z opcji bardziej odpowiada na Twoje potrzeby. 

FXGM umożliwia handel różnymi instrumentami finansowymi i zapewnia profesjonalne narzędzia handlowe. Trading Insider pozwala śledzić trendy wśród inwestorów. Usługa dostarcza informacji na temat otwartych pozycji w danym kierunku. Obejmują one dane statystyczne, treści od osób trzecich i linki niepotwierdzone przez FXGM. Użytkownik sam decyduje, czy wykorzystać je w swojej strategii inwestycyjnej. Trading Central zapewnia dokładne analizy techniczne oraz metodologie stworzone w oparciu o matematyczne podejście i wskaźniki zweryfikowane w czasie. Każdego dnia traderzy otrzymują bieżący kalendarz ekonomiczny i wiadomości rynkowe. 

Oferta brokera obejmuje różne konta detaliczne oraz konto profesjonalne dla zaawansowanych traderów. Jeśli interesują Cię kontrakty CFD, handel przy użyciu korzystnej dźwigni finansowej oraz inne preferencyjne warunki, to zapoznaj się z ofertą FXGM. Wszyscy użytkownicy mogą liczyć na darmowe 10 pierwszych transakcji. Dzięki temu możesz poznać funkcjonowanie platformy i sprawdzić własne umiejętności.  

Dodatkowo broker zapewnia sprawny system wpłat i wypłat oraz profesjonalny dział obsługi klienta. Na stronie internetowej FXGM znajdziesz więcej informacji na temat oferty brokera. Zachęcamy Cię do przetestowania usług tej firmy inwestycyjnej na własną rękę. 

tekst płatny


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę