poniedziałek, 16 grudnia 2019 napisz DONOS@

„Państwówka” napisze strategię na rozwój Ziemi Łomżyńskiej

Miasto Łomża, oraz okalające je gminy Łomża i Piątnica będą mieć jedną wspólna strategię promocji gospodarczej. Dokument w ciągu najbliższych 20 tygodni mają opracować pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Koszty mają być pokryte po równo przez każdy z samorządów.

Od lewej: rektor PWSIiP dr hab. Dariusz Surowik, wójt gminy Piątnica Artur Wierzbicki, wójt gminy Łomża Piotr Kłys oraz prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski (fot. PWSIiP Łomża)
Od lewej: rektor PWSIiP dr hab. Dariusz Surowik, wójt gminy Piątnica Artur Wierzbicki, wójt gminy Łomża Piotr Kłys oraz prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski (fot. PWSIiP Łomża)

O podpisaniu umowy na opracowanie przez PWSIiP w Łomży „Strategii promocji gospodarczej Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej na lata 2020-2027” poinformowano w ubiegły tygodniu. Mamy umowę jaką podpisali z rektorem „państwówki” prof.  PWSIiP dr hab. Dariuszem Surowikiem prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i wójtowie gmin Łomża Piotr Kłys oraz  Piątnica Artur Wierzbowski. Reguluje ona zakres dokumentu, termin jego powstania i rozpisuje koszty pomiędzy zleceniodawców.  
Opracowanie projektu Strategii, obejmuje:
a) określenie kierunków zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze wszystkich partnerów; 
b) określenie pożądanego profilu inwestycji zarówno dla całego obszaru, jak i poszczególnych partnerów; 
c) opracowanie planu promocji „Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej (OIZŁ)”; 
d) przygotowanie systemu monitorowania realizacji i ewaluacji Strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych; 
e) przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu Strategii; 
f) prezentację projektu Strategii Zamawiającym;
g) przygotowanie ostatecznego dokumentu Strategii w wersji papierowej wraz z tożsamą wersją elektroniczną w formacie .pdf oraz .doc (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie .xls należy je dołączyć do wersji elektronicznej jako osobne pliki z aktywnymi formułami).

Rektor „Państwówki” zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 20 tygodni od daty podpisania umowy, a zleceniodawcy zobowiązali się do wypłacenia uczelni wynagrodzenia. Koszt opracowania „Strategii promocji gospodarczej Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej” określono na 36 tys. zł brutto. Zarówno samorząd miasta Łomża jak i samorządy gmin Łomża i Piątnica zapłacą po równo - po 12 tys. zł (brutto).
Jak zaznaczono kwota ta zawiera obowiązujący podatek VAT oraz uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu realizacji umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nie przewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem umowy.

191129105537.png

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę