Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 28 maja 2023 napisz DONOS@

„Wewnętrzny spór” o drogę Wizna – Jedwabne

Główne zdjęcie
Droga Wizna - Jedwabne

Podczas wczorajszej sesji Sejmiku Województwa podlaskiego miała być podjęta uchwała o przejęciu przez samorząd województwa drogi pomiędzy Wizną a Jedwabnem. Droga należy do samorządu powiatu łomżyńskiego, który nie ma pieniędzy na jej remont. Projekt przejęcia przeszedł przez zarząd województwa, został uzgodniony z ministerstwami infrastruktury i obrony narodowej, oraz zyskał pozytywną opinię komisji sejmiku, ale przed głosowaniem przez Sejmik stosownej uchwały marszałek województwa Artur Kosicki nieoczekiwanie wycofał z niej punkty dotyczące przejęcia drogi Wizna – Jedwabne.

  Droga powiatowa nr 1961B  biegnąca z Wizny przez wsie Męczki  i Kotowo-Plac do Jedwabnego ma około 10 km długości. Wąska droga do lat nie była remontowana, jeżdżące nią ciężarówki i coraz większe i cięższe maszyny rolnicze powodują jej szybką degradację. Dziś jej nawierzchnia należy do najgorszych w regionie. Samorząd powiatu łomżyńskiego, który jest jednym z najbiedniejszych w kraju od lat nie mógł wygospodarować środków na jej remont, a wykonywane na drodze prace ograniczały się zalepiania kolejnych dziur. Pomysł przejęcia drogi przez bogatszy samorząd województwa wszyscy zainteresowani przyjęli z radością.   
- Zaliczenie drogi do kategorii drogi wojewódzkiej nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia roku następnego – napisał w uzasadnieniu przygotowanej uchwały wicemarszałek Marek Olbryś. - Z uwagi na powyższe uwarunkowania prawne wejście w życie przedmiotowej uchwały możliwe będzie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r., pod warunkiem pozbawienie ww. dróg ich dotychczasowej kategorii przez właściwe rady powiatów (...) do dnia 30 września 2019 r.

Uchwała dotycząca przejęcia przez samorząd województwa m.in. drogi  powiatowej nr 1961B  Wizna -  Męczki  - Kotowo-Plac - Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odcinka drogi powiatowej nr 1928B (fragmenty ulicy: Łomżyńskiej i Jana Pawła II w m. Jedwabne), które – jak uzasadniano - „są powiązane komunikacyjnie z siecią dróg krajowych (DK 64) i regionalnych (DW668) i stanowi element alternatywnego dla dróg krajowych (DK61, DK63, DK64) korytarza transportowego obsługującego ruch z terenów przyległych powiatów oraz tworzy jeden z ciągów drogowych ważnych dla odciążenia jednego z głównych węzłów transportowych w regionie, jakim jest Łomża” miała być głosowana podczas wczorajszej sesji Sejmiku. Wcześniej „powyższe sprawy zostały uzgodnione przez ministra właściwego ds. transportu (pismo z dnia 25 czerwca 2019 r., znak: DDP-5.4510.31.2019) oraz obrony narodowej (pismo z dnia 7 czerwca 2019 r.), w których uzgodnili zaliczenie ww. odcinków dróg, nie wnosząc uwag”.
Tuż przed głosowaniem uchwały marszałek Artur Kosicki wniósł autopoprawkę wykreślającą z przedłożonej radnym województwa uchwały punkty dotyczące odcinków drogi Wizna – Jedwabne.
Marszałek nie przedstawił żadnego uzasadnienia, ale i nikt z radnych o to nie pytał. Według nieoficjalnych informacji to konsekwencje „wewnętrznego sporu”. Sprawa ma wrócić na jedną z najbliższych sesji Sejmiku, przy czym ewentualne przejęcie przez samorząd województwa drogi Wizna – Jedwabne opóźni się o rok. 

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę