Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 05 czerwca 2023 napisz DONOS@

Terminy wypłat odszkodowań z ubezpieczeń OC i AC

W przypadku uszkodzenia samochodu będącego jedynym lub głównym środkiem transportu w rodzinie, zazwyczaj chcemy jak najszybciej dokonać jego naprawy.

Warto więc wiedzieć, jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z tytułu obowiązkowej polisy OC oraz ubezpieczenia autocasco.

Jak działa ubezpieczyciel?

Aby firma ubezpieczeniowa mogła wypłacić należne odszkodowanie, musi otrzymać zgłoszenie o zaistniałym fakcie. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia i weryfikuje, czy w tym konkretnym przypadku zachodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela. W tym celu niezbędne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji dostarczonej przez poszkodowanego. Kolejny krok to określenie wartości zgłoszonych roszczeń, co stanowi podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. W przypadku niewielkich szkód ich oszacowanie jest możliwe w porozumieniu z klientem lub po przeprowadzeniu oględzin przez rzeczoznawcę. Ich szczegółowość zależy od stopnia uszkodzenia pojazdu i okoliczności zdarzenia. W jednym i drugim przypadku sporządzana jest odpowiednia dokumentacja, a więc fotografowanie uszkodzeń, a także dokonanie ich pomiarów. Dopiero na tej podstawie wydawana jest pisemna decyzja końcowa.

Terminy wypłaty odszkodowań

Gromadzenie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do ustalenia rozmiarów szkód i wysokości przysługującego odszkodowania zajmuje trochę czasu. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić przyznane środki w określonym czasie, przy czym od tych terminów istnieją pewne wyjątki. Według art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę również z tego, że nie każda sprawa jest jednoznaczna i zdarza się, że rozstrzygnięcie niektórych z nich wymagać będzie nieco więcej czasu. W takich sytuacjach termin wypłaty należnych z tytułu odszkodowania środków może się wydłużyć. Jeśli wypłata świadczenia jest niemożliwa w ww. terminie ubezpieczyciel ma 14 dni na wypłatę środków licząc od daty ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia, którego dotyczy sprawa. Dodatkowo jest on zobowiązany do przekazania pieniędzy w terminie maksymalnie 90 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie niezależnie od wyżej wymienionych terminów. Tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że terminy te nie obowiązują w sytuacji, gdy określenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zależne jest od wyniku toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Wówczas poszkodowany może oczekiwać wypłaty ubezpieczenia dopiero po wydaniu przez sąd prawomocnego orzeczenia.

Proces likwidacji szkody można też zamknąć w 24 godziny. Służą do tego rozwiązania mobilne, dzięki którym szkodę mieszkaniową lub komunikacyjną klienci LINK4 mogą zlikwidować z poziomu smartfona. Zgłaszający szkodę otrzymuje wiadomość z dedykowanym linkiem do formularza w przeglądarce mobile i na jego podstawie może samodzielnie wyliczyć wartość szkody. Jeśli zaakceptuje przedstawioną ofertę, wypłata odszkodowania może nastąpić nawet w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. W uproszczonym procesie jest już likwidowanych ponad 30 proc. wszystkich zgłaszanych szkód.

O czym pamiętać?

Jeśli zaś nasza sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień i 30 dni to za mało, aby określić czy odszkodowanie w danym przypadku się należy, musimy liczyć się z wydłużeniem czasu likwidacji. W takich sytuacjach ubezpieczyciel ma jednak obowiązek poinformować nas w formie pisemnej o wydłużeniu standardowego terminu. Klienci LINK4 dodatkowo mogą sprawdzić na stronie internetowej ubezpieczyciela aktualny status szkody. Jeśli zaś okaże się, że firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania lub też wyceni ją na zbyt niskim naszym zdaniem poziomie, mamy prawo złożyć odwołanie od tej decyzji. W takich przypadkach ubezpieczyciel również ma obowiązek dostarczyć odpowiednie wyjaśnienie oraz informacje o przysługującym klientowi prawie do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie. Ponieważ jednak rozstrzygnięcie sporu przez sąd wiąże się z dodatkowym wydłużeniem czasu oczekiwania na odszkodowanie, rozsądniej jest w pierwszej kolejności złożyć odwołanie.

tekst płatny

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę