Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 25 lipca 2024 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5911

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 w Łomży na rok szkolny 2018/2019 prowadzi nabór do następujących szkół: 1/ VI Liceum Ogólnokształcącego (klasa humanistyczna), 2/ Technikum nr 6 w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy.

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3 LETNIE

szkoła przygotowująca uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych

- klasa humanistyczna – o rozszerzonym zakresie nauczania z języka polskiego, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

* przyroda
* matematyka w praktyce

Absolwenci będą dobrze przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego i rozpoczęcia studiów na kierunkach humanistycznych, np. filologia angielska, filologia polska, historia, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna, prawo, administracja itp.

TECHNIKUM nr 6 w Łomży - 4 LETNIE

szkoła przygotowująca absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk i technik obsługi turystycznejtechnik organizacji reklamy a także do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!!!

Technik logistyk to nowy, atrakcyjny zawód dla młodzieży przedsiębiorczej, kreatywnej i twórczej.

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu), by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:
1. Obsługa magazynów

2. Organizacja transportu

Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.
Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz może znaleźć pracę poza granicami kraju, wszędzie tam, gdzie logistyka jest znana i stosowana w praktyce, na stanowiskach:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
- specjalisty ds. planowania zakupów
- specjalisty ds. handlu elektronicznego;
- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
- specjalisty ds. gospodarki odpadami
- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów
- specjalisty ds. gospodarki materiałowej
- specjalisty ds. pakowania i opakowań
- specjalisty ds. transportu wewnętrznego

Model absolwenta  - TECHNIK LOGISTYK

Technik logistykto osoba, która potrafi umiejętnie planować szereg działań. Charakteryzuje się systematycznością, kulturą osobistą, umiejętnościami interpersonalnymi, przedsiębiorczością oraz elastycznością w działaniu.

Absolwent szkoły przygotowany jest do:

 • sporządzania dokumentów logistycznych,
 • prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu        i dystrybucji,
 • zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw,
 • obliczania kosztów magazynowania towarów,
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw,
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce,
 • prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych

ZAWÓD: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Do zadań technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń klientów, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacja zamawianych usług, planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach dla klientów, kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, słowem profesjonalna obsługa turystów,

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:
1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Absolwenci kierunku Technik obsługi turystycznej mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych. Jako wykwalifikowani pracownicy biur podróży, mogą pracować zarówno przy bezpośredniej obsłudze klienta, jak i w zapleczu administracyjno-biurowym, a także poprowadzą własną firmę turystyczną Przed absolwentami stoi szeroki wybór stanowisk poczynając od pracowników/referentów wspomnianych biur podróży, a także informacji turystycznej, firm transportowych, firmach zajmujących się organizacją i promocją turystyki danego regionu oraz prowadzących sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Duży nacisk, który kładziemy na naukę języków obcych, co pozwoli naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Uzyskany tytuł technika jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej,

Model absolwenta  - TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Technik obsługi turystycznej to osoba, która ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

Absolwent szkoły przygotowany jest do:

 • opracowywania programów imprez turystycznych i przygotowywania ofert turystycznych
 • organizowania imprez turystycznych
 • przyjmowania zleceń i realizowanie zamawianych usług turystycznych
 • sporządzania umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez,
 • kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń
 • przygotowywania ofert turystycznych
 • kalkulowanie kosztów zamawianych świadczeń, obsługiwania klienta
 • promowania usług  przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne,
 • udzielanie informacji turystycznej,
 • prowadzenie własnych firm

ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC

Technik handlowiec to wciąż bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:
1. Prowadzenie działalności handlowej
2. Prowadzenie sprzedaży

Zawód technika handlowca wykształci w Tobie orientację marketingową, nauczy posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Poznasz nowoczesne zagadnienia i trendy dotyczące problematyki handlowej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych powoduje, że będziesz prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną, odważną i nie będziesz obawiał się nowych wyzwań.

Technik handlowiec jest zawodem, który przygotuje Cię do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów). Znajdziesz również zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach i w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności.

Model absolwenta - TECHNIK HANDLOWIEC

Technik handlowiec to osoba, która potrafi organizować i zarządzać procesami ekonomicznymi zachodzącymi w firmie, badaniem rynku, obsługą klienta, prowadzeniem ewidencji księgowej, sporządzaniem analiz ekonomicznych, obsługą użytkowych programów komputerowych, wykorzystaniem narzędzi marketingowych i reklamowych. Zawód ten należy do grupy zawodów typowo usługowych, w których niezwykle ważne są: komunikatywność, uczciwość, systematyczność i kultura osobista oraz odpowiedzialność.

Absolwent szkoły przygotowany jest do :

 • realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej, i magazynach,
 • organizowania, uruchomiania i prowadzenia własnej firmy handlowej,
 • prowadzenia działań marketingowych,
 • posługiwania się technologiami informatycznymi,
 • sporządzania dokumentów handlowych i księgowych,
 • przeprowadzania rozliczeń z kontrahentami,
 • kontroli przestrzegania podstawowych przepisów prawa cywilnego i handlowego w ramach prowadzonej działalności.

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

Zawód przeznaczony jest dla osób, które chcą w przyszłości pracować w działach handlowych, księgowości, dziale kadr i płac, w sekretariacie, w dziale marketingu.

Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
2. Prowadzenie rachunkowości

Uczeń zdobywa wiedzę o tym jak założyć firmę, jak współpracować z kontrahentami, jak dokonywać rozliczeń pieniężnych, jak prowadzić korespondencję handlową, jak prowadzić sprawy kadrowe pracowników a także sporządzać listy płac i deklaracje podatkowe. Potrafi także sporządzić biznesplan oraz dokonywać analiz. zdobywa szeroką wiedzę z rachunkowości. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych spowoduje, że absolwent szkoły będzie prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną i nie będzie obawiał się nowych wyzwań Podczas nauki w tym zawodzie bardzo szerokie zastosowanie mają programy komputerowe: finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, pakiety biurowe.

Model absolwenta - TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA to osoba, którą charakteryzuje dokładność, systematyczność, odpowiedzialność za pracę, kreatywność i   przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne posługiwanie się technologiami informatycznymi.

Absolwent szkoły przygotowany jest do :

 • planowania i organizowania dowolnej działalności gospodarczej,
 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych (księgowość pełna i uproszczona ),
 • sporządzania deklaracji podatkowych, zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych,
 • sporządzania dokumentacji handlowej i księgowej,
 • obsługi programów komputerowych ekonomiczno - finansowych i biurowych,
 • wykonywania prac biurowych, działań marketingowych

ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, organizuje i przeprowadza kampanie reklamowe, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.

Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z  następujących kwalifikacji:
1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Model absolwenta - TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY to osoba, którą charakteryzuje umiejętność przechodzenia z jednej czynności do innej i szybkie tempo pracy, wyobraźnia twórcza, wrażliwość estetyczna,  kreatywność i abstrakcyjność myślenia, łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie, samodzielność, cierpliwość, zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia, umiejętności organizacyjne, marketingowe, uzdolnienia plastyczne i językowe.

Absolwent szkoły przygotowany jest do :

 • podjęcia pracy w: agencjach reklamowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaków z prasą i kształtowania opinii publicznej.

UWAGA!

W załączeniu podano harmonogram rekrutacji do ZSEiO nr 6 w Łomży oraz druki dokumentów obowiązujących w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2018/2019

 

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Elżbieta Szleszyńska
nie, 06 maja 2018 21:43
Data ostatniej edycji: cz, 16 sierpnia 2018 11:50:58

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę