sobota, 17 marca 2018 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5817

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


Katolickie Liceum Ogólnokształcące najlepsze w EVERGREEN

W dniu 28 marca 2017 r. Szkoła Językowa EDUCO zorganizowała w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży międzyszkolny konkurs języka angielskiego „EVERGREEN”. Najlepsza okazała się Wiktoria Jankowska z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Ideą konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i poszerzania wiedzy o krajach anglojęzycznych, a także promowanie i rozwijanie uczniów uzdolnionych lingwistycznie.

W konkursie wzięło udział 34 uczniów. Byli to reprezentanci poniższych łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych.

·         III Liceum Ogólnokształcące

·         Katolickie Liceum Ogólnokształcące

·         Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5

·         Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawowała komisja konkursowa w składzie: mgr Bartłomiej Pytel (nauczyciel języka angielskiego w ZSEiO nr 6 oraz lektor w Szkole Językowej EDUCO) i mgr Magdalena Kalicka (metodyk oraz lektor języka angielskiego w Szkole Językowej Educo).

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Wiktoria Jankowska (KLO)

II miejsce – Urszula Serwatko (ZSEiO), Sandra Pawlak (III LO), Jakub Lipiński (ZSMiO)

III miejsce – Michał Krajewski (III LO)

IV miejsce – Wiktoria Kupiec (III LO), Jakub Rutkowski (KLO)

V miejsce – Michalina Brulińska (KLO), Jakub Adamczuk (ZSMiO)

 

Wiktoria Jankowska z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży otrzyma voucher na wybrany kurs językowy w EDUCO oraz nagrodę rzeczową. Zdobywcom kolejnych czterech miejsc przekażemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali upominki ufundowane przez wydawnictwa: PEARSON, Macmillan i Preston Publishing.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół, uczniom i ich nauczycielom języka angielskiego za zainteresowanie i udział w konkursie, a laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Bartłomiej Pytel

 

Elżbieta Szleszyńska
cz, 30 marca 2017 11:01
Data ostatniej edycji: cz, 30 marca 2017 11:21:10

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0