Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 17 maja 2021 napisz DONOS@

NIK o bezpieczeństwie i higienie nauczania w szkołach także Łomży, Kolna i Zambrowa

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 60 podstawówek i gimnazjów w Polsce by sprawdzić czy uczące się w nich dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo i higienę nauczania. Niestety – jak podaje NIK - w żadnej ze skontrolowanych szkół nie stworzono uczniom optymalnych warunków technicznych do nauki. Najczęściej przedmioty wymagające koncentracji planowano na ostatnich lekcjach lub grupowano je w kilkugodzinne bloki, a przerwy międzylekcyjne były zdecydowanie za krótkie. Zarzuty dotyczyły m.in. skontrolowanych szkół z regionu: Publicznego Gimnazjum nr 8 w Łomży, Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie. W przypadku łomżyńskiej szkoły Izba oceniła, że w roku szkolnym 2015-2016 gimnazjum „w niewystarczającym stopniu zapewniło bezpieczne i higieniczne warunki nauki”.

Skontrolowane przez NIK placówki organizowały pracę uczniów z naruszeniem zasad higieny pracy umysłowej. We wszystkich szkołach zdarzało się, że przedmioty wymagające zwiększonej koncentracji (np. matematyka, fizyka, chemia) planowano na ostatnich godzinach lekcyjnych, a w przypadku niemal 92 proc. szkół łączono takie przedmiotów w dwu lub trzygodzinne bloki. Kontrolerzy stwierdzili także w 80 proc. szkół nierównomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególne dni tygodnia - różnica w liczbie zajęć wynosiła nawet 5 godzin.  
Zarzuty te dotyczą także PG nr 8 w Łomży. Jak czytamy w wystąpieniu NIK wprawdzie nauka rozpoczynała się o stałej porze, to jednak zajęcia wymagające zwiększonej koncentracji lokowane były po piątej godzinie lekcyjnej lub scalane w bloki. Nierównomierne było obciążenie uczniów zajęciami w ciągu dnia (zarówno pod względem liczby godzin jak i stopnia trudności nauczanych przedmiotów).  
Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła kontrolerom NIK, że trudności w układaniu tygodniowych planów wynikały z: małej liczby pracowni przedmiotowych, potrzeby unikania tzw. „okienek”, konieczności tworzenia grup międzyoddziałowych na zajęciach wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie oraz spełnienia oczekiwań uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.  

W aż 2/3 skontrolowanych szkół (40 placówek) długość niektórych przerw międzylekcyjnych wynosiła zaledwie 5 minut, w tym w 58 proc. szkół (35 placówek) tak krótkie przerwy następowały po lekcjach wychowania fizycznego. W ocneie NIK uczniowie nie mogli więc w wystarczającym stopniu zregenerować sił, ani zadbać o zachowanie higieny osobistej. 
W przypadku łomżyńskiego gimnazjum takie przerwy były po szóstej i siódmej godzinie lekcyjnej. Dyrektor gimnazjum wyjaśniała, że to ze względu na system sygnałów dzwonka, który jest jednakowy w całym budynku dla SP nr 9 i PG nr 8. Budynek jest administrowany przez Szkołę Podstawową i nie ma możliwości wprowadzenia innej organizacji lekcji oraz przerw tylko dla gimnazjum. 

NIK w raporcie powołuje się także na wyniki badań ciężaru szkolnych tornistrów i plecaków dokonanych przez sanepid. W skali kraju waga blisko połowy tornistrów przekraczała zalecany ciężar czyli 10 proc. masy ciała ucznia. W przypadku łomżyńskiego gimnazjum zbyt ciężkie tornistry miało 13,4% uczniów, a w przypadku  Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie aż 40% z nich. 

W załącznikach publikujemy wystąpienia pokontrolne NIK z kontroli: Publicznego Gimnazjum nr 8 w Łomży, Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie.

210510110729.png

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę