niedziela, 17 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Hanka Gałązka z Łomży p.o. prezesa Wspólnoty Polskiej

Hanka Gałązka, prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży, teraz kieruje pracami całego stowarzyszenia. Po śmierci prezesa Longina Komołowskiego Hanka Gałązka tymczasowo objęła opuszczone przez niego stanowisko. – Byłam wiceprzewodniczącą Rady Krajowej i po śmierci pana Komołowskiego ten obowiązek spadł na mnie – mówi Hanka Gałązka. – Miesiąc po jego śmierci Rada Krajowa wybrała mnie jednogłośnie i będę sprawować tę funkcję aż do wyborów nowego prezesa.

Hanka Gałązka
Hanka Gałązka

Longin Komołowski zmarł w wieku 68 lat 30 grudnia ubiegłego roku. Ten zasłużony dla niepodległości opozycjonista i wicepremier w rządzie Jerzego Buzka funkcję prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” sprawował od sześciu lat, a jego kolejna kadencja miała upłynąć dopiero w 2020 roku.  Do momentu wyboru nowego prezesa stowarzyszenia, podczas nadzwyczajnego walnego zebrania delegatów „Wspólnoty Polskiej” 4. marca, funkcję tę będzie pełnić Hanka Gałązka.
– To trudny dla nas okres, bo nie ma stabilności finansowej – podkreśla prezes Gałązka. – Działamy na zasadzie konkursów, tak jak wszystkie inne organizacje mamy dotacje finansowe. Liczymy, że złożone przez nas projekty będą zaakceptowane. W minionym roku otrzymaliśmy 21 milionów złotych, dzięki czemu realizowaliśmy działania nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie.
Są wśród nich projekty dotyczące kultury, oświaty, mediów i sportu. Dużym przedsięwzięciem jest rozpoczęta już budowa Domu Polskiego we Lwowie, zainicjowana przez Longina Komołowskiego z dużym poparciem Senatu. Stowarzyszenie opiekuje się też 160 polskimi repatriantami z Kazachstanu. Przebywają oni w Domu Polonii w Pułtusku, intensywnie uczą się języka polskiego i podnoszą swoje kwalifikacje, aby znaleźć pracę i sukcesywnie osiedlać się na terenie kraju. 
– Zabytkowy zamek w Pułtusku też czeka kosztowny remont, dlatego cały czas poszukujemy skąd wziąć na to pieniądze – mówi Hanka Gałązka. – Mam nadzieję, że nasze projekty składane do Senatu czy licznych ministerstw zostaną zaakceptowane.  
Na tę chwilę wiadomo już, że stowarzyszenie dysponuje środkami na organizację w czerwcu 17 łomżyńskich Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły, ale planuje też inne działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wznowienie idei szkół patronackich oraz organizowania pobytów edukacyjnych naszych najmłodszych rodaków. 
– Pracy mam teraz bardzo dużo – nie kryje Hanka Gałązka. – Co prawda nie jestem codziennie w Warszawie, ale często, co drugi dzień. Rozmawiamy też z kandydatami, przygotowujemy zjazd nadzwyczajny. Nie odmówiłam pomocy w sytuacji awaryjnej. Coś chyba znaczę, skoro zostałam jednogłośnie wybrana, cieszę się z tego, ale to wystarczy: nie chciałabym już kandydować, niech to robią młodsi.

Wojciech Chamryk


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0