niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5787

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


Kurs pierwszej pomocy

17 i 24 listopada 2016 r. jedenaścioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w kursie pierwszej pomocy zorganizowanym przez Polski Czerwony Krzyż.

Podczas 16-godzinnego szkolenia poprowadzonego przez instruktora PCK pana Jerzego Cichowicza, młodzież nauczyła się m. in. rozpoznawać sytuacje zagrażające życiu, zabezpieczać miejsce zdarzenia, a przede wszystkim udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków.

Po serii wykładów i ćwiczeń praktycznych, wszyscy uczestnicy kursu potrafią udzielać pomocy na przykład w przypadku krwotoków, zatrzymania krążenia, ataków serca, oparzeń, ran, obrażeń kręgosłupa czy klatki piersiowej. Wiedzą również, w jaki sposób ewakuować ludność w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia oraz właściwie prowadzić czynności z zakresu Podstawowego Podtrzymywania Życia.

Wszyscy uczestnicy kursu przystąpili do egzaminu praktycznego i teoretycznego kończącego szkolenie i zdali go z wynikiem pozytywnym.

 

Magdalena Karwowska
nie, 27 listopada 2016 18:16
Data ostatniej edycji: nie, 27 listopada 2016 18:35:23

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0