sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5787

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży

W dniu 2 grudnia 2016r. w godzinach 9.00 - 15.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Łomży i ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy dla organów samorządu Miasta Łomży w sprawach dotyczących młodzieży.

Podstawą działania Młodzieżowej Rady jest uchwała Rady Miejskiej Łomży.  Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata, licząc od dnia wyboru. Praca Młodzieżowej Rady Miasta oparta społecznej pracy radnych.

Celami działania Młodzieżowej Rady są:

1. Rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;

2. Zachęcanie uczniów szkół i studentów uczelni wyższych do aktywnego udziału w życiu publicznym i społecznym Miasta Łomży;

3. Kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;

4. Rozpoznawanie potrzeb młodzieży i reprezentowanie jej interesów wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych;

5. Wspieranie projektów służących integracji młodzieży, w szczególności projektów skierowanych na aktywne spędzanie wolnego czasu lub rozwój edukacyjny i kulturalny;

6. Integracja środowisk młodzieżowych z terenu Miasta Łomży.

Zapraszamy uczniów ZSEiO nr 6 w Łomzy do udziału w wyborach i wskazania swoich kandydatów, którzy będą reprezentować środowisko "Ekonomika" w Młodziezowej Radzie Miasta.

 

Więcej:

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=6117

 

Elżbieta Szleszyńska
pon, 07 listopada 2016 08:12
Data ostatniej edycji: pon, 07 listopada 2016 09:08:36

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0