środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Zerówki we wszystkich podstawówkach?

W przyszłym tygodniu radni Łomży mają zająć się sprawą 6-latków w szkole. W proponowanym porządku obrad sesji Rady Miasta zwołanej na 24 lutego znajdują się dwa punkty dotyczące 6-latków. Pierwszy dotyczy powołania zerówek we wszystkich miejskich podstawówkach, drugi m.in. uwzględnienia ich przy naborze do klas pierwszych. Chodzi o to, że w przedszkolach i szkolnych zerówkach nie obowiązuje rejonizacja, która jest podstawą przyjęć do podstawówek.

Punkty przy rekrutacji do miejskich podstawówek i gimnazjów dla dzieci spoza obwodu szkolnego.
Punkty przy rekrutacji do miejskich podstawówek i gimnazjów dla dzieci spoza obwodu szkolnego.

Podczas sesji w przyszłą środę radni Łomży mają zając się zmianą uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Łomża przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z obecną jej treścią w mieście działa 9. przedszkoli publicznych i  oddziały przedszkolne w dwóch miejskich podstawówkach - nr 2 przy ul. Pięknej i nr 4 przy ul. Kierzkowej. Teraz władze miasta chcą sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża poszerzyć o pozostałe podstawki - nr 5, 7, 9  i 10.  
Uzasadnienie uchwały jest bardzo krótkie. To w kompetencji rady gminy jest ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i ewentualnie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w celu umożliwienia dzieciom sześcioletnim realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jak podkreśla odpowiedzialna na oświatę wiceprezydent Agnieszka Muzyk „proponowana sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zapewni realizację tego zadania przez Miasto Łomża”.
Radni Łomży podczas tej samej sesji mają także podjąć uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym. Zgodnie bowiem z prawem w obu tych typach szkół obowiązuje rejonizacja – to rada gminy ustala tzw. obwód szkolny. Problem polega na tym, że w szkolnych zerówkach obwodów być nie może, a dzieci które tam będą realizowały obowiązek przedszkolny mogą być zmuszone do pójścia do innej podstawówki. 
W proponowanych przez prezydent Łomży zapisach są określone punkty, które muszą być stosowane przez dyrektorów szkół przy rekrutacji dzieci spoza obwodu szkolnego – jeśli w szkole są wolne miejsca. 
I tak najwięcej punktów (5 pkt.) otrzyma dziecko, którego rodzeństwo w tej szkole spełnia obowiązek szkolny. Na drugim miejscu jest niepełnosprawność dziecka (4 pkt.). Po dodatkowe 3 punkty otrzyma  dziecko jeśli miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkolnym oraz za to, że dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole. Najmniej – 2 pkt. - są za babcię i dziadka mieszkających w obwodzie szkolnym.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0