sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Do szkoły później

Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwalone przez parlament pod koniec 2015 roku ustawy znoszące obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po publikacji, ale będą skutkowały od września. Zmiany dotyczą także dzieci, które już poszły do szkoły. Te urodzone w 2009 r., które rozpoczęły naukę jako 6-latki w roku szkolnym 2015/2016 będą mogły, na wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 r., kontynuować naukę w pierwszej klasie w kolejnym roku. Analogiczne uprawnienie otrzymali rodzice dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 r., które w tym roku szkolnym poszły do drugiej klasy - na wniosek rodziców będą mogły kontynuować naukę w tej samej klasie w kolejnym roku.

Zgodnie z nowymi przepisami od września 2016 roku dzieci 6-letnie zostaną objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, a obowiązkowa nauka w szkole będzie się zaczynać w wieku 7 lat.
Jednocześnie rodzice będą mogli do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o odroczenie rozpoczęcia przez ich dziecko nauki, pomimo osiągnięcia przez nie wieku, w którym powinno obowiązkowo pójść do szkoły.
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej będzie mogło rozpocząć także dziecko 6-letnie. Warunkiem będzie odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego albo przedstawienie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.

Przedszkolaki
W miejsce obowiązku przedszkolnego dla 5-latków nowe przepisy wprowadzają prawo dzieci 5-letnich do wychowania przedszkolnego. Takie same prawo do wychowania przedszkolnego mają również dzieci 4-letnie, a od 1 września 2017 r otrzymają je także 3-latkowie. Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorząd musi im zapewnić miejsce w przedszkolu jeśli o to wystąpią rodzice.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0