wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Uczennica Wety najlepsza w Etapie Okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywności

27 uczestników z okręgu olsztyńskiego rywalizowało w Etapie Okręgowym XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywności. Pierwsze miejsce zajęła Milena Rybicka – uczennica klasy IV na kierunku technik technologii żywności w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

Olimpiada przebiegała w dwóch etapach. Pierwsza część to test, w którym znalazły się pytania z zakresu technologii żywności, analizy żywności, mikrobiologii, techniki, przedmiotów ekonomicznych. Natomiast w drugiej części, ustnej,  6 najlepszych uczestników odpowiadało na pytania z 3 bloków tematycznych: przetwórczego, analitycznego i ekonomicznego.
I miejsce zajęła Milena Rybicka – uczennica klasy IV na kierunku technik technologii żywności w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.
II miejsce – Aneta Olejnik - reprezentujący Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie.
III miejsce - Marcin Połoch – reprezentujący Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie.
Na dalszej pozycji uplasowała się Weronika Rarak z Olsztyna. Piąte miejsce zdobyła Dorota Krasowska z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, zaś szóste Dagmara Pogorzelska z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie.
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że 6 osób z dzisiejszej części ustnej zakwalifikuje się do etapu centralnego – powiedziała koordynator olimpiady p. Dorota Chilińska. Decyzję tę podejmie komisja centralna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Zakwalifikowanie do finału w Poznaniu gwarantuje tytuł finalisty i laureata, daje zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz indeks na technologię żywności na poznańskiej uczelni.
Dr inż. Marcin Kidoń z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłaszając wyniki, przekonywał o bardzo wysokim i wyrównanym poziomie merytorycznym uczestników XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywności.

Olimpiada Wiedzy o Żywności odbyła się 27 listopada 2015 r w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.
W skład Komisji oceniającej weszli: mgr Bogusław Zaremba – wicedyrektor ZSWiO Nr 7 w Łomży– przewodniczący, mgr Dorota Szymonowicz -  dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku – zastępca przewodniczącego, dr inż.  Marcin Kidoń  - pracownik naukowy Wydziału Nauki o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – przewodniczący komisji Oceniającej, mgr inż. Marzena Jerszewska – ekspert w Wydziale Egzaminów Zawodowych OKE w Łomży, mgr inż. Marta Jankowska  -  nauczyciel przedmiotów zawodowych  przedstawiciel organizatora,
mgr inż. Dorota Chilińska - sekretarz.
Fundatorem nagród jest Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Wśród gości, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością znaleźli się: Andrzej Borusewicz - prorektor  ds. dydaktyki Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Dorota Szymonowicz - dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Andrzej Piechociński - naczelnik Wydziału Oświaty.
Patronat honorowy nad Olimpiadą objął Prezydent Miasta Łomży p. M. Chrzanowski.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Budziszewska

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0