poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

1 września rozpoczęły się zajęcia w szkołach. Nim się skończą 24 czerwca 2016 r. uczniów i nauczycieli czeka kilka przerw. Pierwsza już w listopadzie. Co prawda 1 listopada, czyli urzędowo wolny od pracy dla wszystkich Dzień Wszystkich Świętych wypada w niedziele, ale w zaduszki wolne może zrobić dyrektor szkoły. Kolejny obowiązkowy wolny dzień to 11 listopada 2015 r. -Narodowe Święto Niepodległości, które w tym roku jest w środę.

fot. MEN
fot. MEN

Oto wyciąg z kalendarza szkolnego:
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2015 r. (ale do szkoły powrót dopiero w poniedziałek 4 stycznia)

Ferie zimowe: 25 stycznia - 7 lutego 2016 r. (województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie)

Wiosenna przerwa świąteczna: 24 – 29 marca 2016 r.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 5 kwietnia 2016 r.
dodatkowy termin sprawdzianu: 2 czerwca 2016 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część humanistyczna: 18 kwietnia 2016 r.
- część matematyczno-przyrodnicza: 19 kwietnia 2016 r. 
- część z języka obcego nowożytnego: 20 kwietnia 2016 r.
dodatkowy termin w gimnazjach:
- część humanistyczna: 1 czerwca 2016 r.
- część matematyczno-przyrodnicza: 2 czerwca 2016 r.
- część z języka obcego nowożytnego: 3 czerwca 2016 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych: 29 kwietnia 2016 r.

Egzamin maturalny:
- część ustna od 4 do 27 maja 2016 r.
- część pisemna od 4 do 24 maja 2016 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
a) w okresie zimowym
etap pisemny - 11 stycznia 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu;
etap praktyczny: 
- 12 stycznia 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika; 
- od 18 do 29 stycznia 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe;

b) w okresie letnim
etap pisemny:
- 20 czerwca 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu;
- od 21 do 22 czerwca 2016 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;
etap praktyczny: od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2016 r.

Wakacje: 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0