Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 19 maja 2021 napisz DONOS@

Słońce, upał i pomoc na nowy rok szkolny 2015 / 2016

1. września w województwie podlaskim naukę rozpocznie ponad 146 tys. uczniów, w tym około 17 300 pierwszoklasistów w szkołach podstawowych, z których 10 600 dzieci to 6-latki. Tak liczną rzeszę dziatwy wprowadzi w świat wiedzy około 24 tys. nauczycieli. W Łomży w roku szkolnym 2015/16 naukę czytania i liczenia w klasach pierwszych rozpocznie: w szkołach podstawowych - około 1021 uczniów, w gimnazjach - ok. 420 uczniów, w szkołach ponadgimnazjalnych - ok. 1193 uczniów. Do tego dochodzi blisko 2 tysiące przedszkolaków. Do szkoły wracają także nauczyciele oraz pracownic administracji i obsługi szkół. W sumie w mieście jest ich ok. 1700.

Do całej społeczności szkolnej prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski wystosował list. „Mam nadzieję, że (…) zregenerowaliście Państwo siły i w pełnej gotowości przystępujecie do nowych wyzwań” - pisze trochę pompatycznie włodarz, po czym uczniom życzy jak najlepszych wyników w nauce i zachęca do rozwijania pasji i zainteresowań. Przypomina dzieciom i młodym, że „jesteście przyszłością tego miasta”. Rodziców zapewnia, że „Wasze opinie i uwagi są niezwykle istotne”. Życzy im „cierpliwości i wytrwałości w procesie wychowania”, by ich pociechy wyrosły na „wykształconych i mądrych obywateli”. Z kolei dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom prezydent obiecał dołożyć „wszelkich starań, by jakość funkcjonowania placówek oświatowych w Łomży stale się podnosiła, bo edukacja to nasze wspólne dobro”. W lakonicznym liście brakuje konkretów na temat stanu i planu co do łomżyńskiej oświaty.

Warto odwiedzić sekretariat szkoły
W tym roku podręczniki będą darmowe – z punktu widzenia rodzica – dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum. 1. września 2014 r. bezpłatny podręcznik „Nasz elementarz” dostali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Szkoły też dostały dotację celową na zakup ćwiczeń. Ministerstwo Edukacji Narodowej zleca przygotowanie, druk i kolportaż darmowych podręczników tylko dla klas I - III. Podręczniki do pozostałych klas szkół podstawowych i wszystkich klas gimnazjów kupi szkoła za pieniądze z dotacji celowej, którą przekaże MEN. Reforma wprowadzana jest etapami. Jeśli się uda, do 2017 r. darmowe podręczniki i ćwiczenia mają dostawać uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce.
Zapytaliśmy w ratuszu, ile zł Łomża przeznaczy na pomoc najuboższym w zakupie podręczników i wyprawki szkolnej...? -  W klasach III szkół podstawowych rozpocznie naukę w tym roku szkolnym ok. 566 uczniów, natomiast w klasach IV techników rozpocznie naukę ok. 467 uczniów – informuje Grzegorz Daniluk z biura prasowego. - W ramach poniżej opisanych programów pomoc otrzymają wszyscy uczniowie, kwalifikujący się do jej otrzymania. Zależnie od klasy, dofinansowanie wynosi od 225 zł do 445 zł; w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość może sięgać do 770 zł. Pomoc w zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł, oraz uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej warunki ekonomiczne i społeczne rodziny (ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania). Niepełnosprawni otrzymają tę pomoc niezależnie od dochodu.
W 2014 r. dofinansowanie do wyprawki szkolnej z programu rządowego MEN w Łomży wyniosło ponad 230 tys. zł, dzięki czemu 760 uczniów, w tym 161 niepełnosprawnych, miało dofinansowanie podręczników. - Do 8. września rodzice albo opiekunowie prawni składają do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku 2015/2016, wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania – przypomina Grzegorz Daniluk z ratusza. - Zgodnie z harmonogramem tego programu, realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników przez dyrektorów szkół ma nastąpić do 20. listopada 2015 r. Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w tej szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Mirosław R. Derewońko 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę