piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

„Mechaniak” z PWSIiP praktycznie

„Mechaniak”, czyli Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży to jedna z najlepszych szkół zawodowych w województwie. W rankingu „Techników 2015” przygotowanym przez „Perspektywy” zajął 4 miejsce w województwie podlaskim i 110 w kraju (spośród ponad 1900 techników zawodowych). Szkoła chce być jeszcze lepsza, a szansą może być współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. - Zależy nam na wymianie myśli naukowej, kontaktach z wysokiej klasy specjalistami, dostępie do nowoczesnych technologii – wyjaśnia Jacek Kocoń, dyrektor ZSMiO nr 5 w Łomży.

dr hab. Robert Charmas, rektor PWSIiP i Jacek Kocoń, dyrektor ZSMiO nr 5 w Łomży
dr hab. Robert Charmas, rektor PWSIiP i Jacek Kocoń, dyrektor ZSMiO nr 5 w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży jest jedyna w kraju wyższą szkołą zawodową (spośród 36 tego typu placówek), która osiągnęła kategorię naukową „B”, dzięki czemu pozyskuje ministerialne pieniądze na badania statutowe. W tym roku  to kwota ponad ćwierć miliona złotych. Podpisana umowa o współpracy pomiędzy nią,. a „Mechaniakiem” zawiera zapisy o podejmowaniu wspólnych działań na rzecz propagowania szkolnictwa zawodowego, korzystaniu z potencjału naukowego PWSIiP w dziadzinach takich jak: informatyka, mechatronika, automatyka i robotyka.
- Nawiązanie dobrych relacji jest szczególnie istotne, m.in.  ze względu na możliwość wymiany doświadczeń oraz wspólnego pozyskiwania grantów  – mówi dr hab. Robert Charmas, rektor PWSIiP. - Biorąc pod uwagę obustronny potencjał, współpraca już niebawem przyjmie całkiem realne ramy, chociażby w postaci realizowanych projektów – zapewnia dr hab. Dariusz Surowik, pełnomocnik rektora PWSIiP ds. nauki i współpracy z zagranicą.
Uczelnię i szkołę w Łomży łączy więcej niż tylko miasto, chęć współpracy i nadzieja na jej owoce. Jak podkreśla Jolanta Święszkowska, rzeczniczka PWSIiP, „Mechaniak” kształci praktyków od 1949 roku, a  „Państwówka” od 11 lat...


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0