Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 18 kwietnia 2021 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5909

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


WYPRAWKA SZKOLNA

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna”

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę między innymi w liceum ogólnokształcącym lub technikum,

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie. Dofinansowanie będą mogli otrzymać uczniowie, którzy spełnią jedno z trzech niżej wymienionych kryteriów:

kryterium I (dotyczy uczniów klasy  klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego lub technikum) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późń. zm.), tj. 539 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie;

kryterium II (dotyczy uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego lub technikum) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z póżń. zm.)

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wskazanej wartości pomocy.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub zaświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, książek pomocniczych i materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Do dnia 10 września 2014 r. rodzice/opiekunowie prawni składają do administracji szkoły  wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Elżbieta Szleszyńska
pon, 25 sierpnia 2014 13:45
Data ostatniej edycji: pt, 03 kwietnia 2015 22:32:11

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę