Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 27 lutego 2021 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5909

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


Konkurs graficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt graficzny plakatu promującego szkołę w środowisku lokalnym, organizowanym przez ZSEiO nr 6 w Łomży dla uczniów szkoły. Regulamin konkursu zamieszczony został poniżej.

Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu promującego szkołę

1. Organizator: • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża

• Z ramienia szkoły: mgr Andrzej Kubrak

2. Cele konkursu:

• promocja szkoły w środowisku lokalnym,

• informacja na temat oferty edukacyjnej szkoły,

• poszerzenia wiedzy na temat programu graficznego środowiska Adobe.

3. Uczestnicy konkursu:

• Konkurs ma charakter zamknięty, wewnątrzszkolny, udział w nim mogą wziąć tylko uczniowie ZSEiO nr 6 w Łomży.

4. Format prac i wymagania jakie powinien spełniać projekt:

• Projekt plakatu musi być wykonany w programie Adobe Photoshop i zapisany w formacie PDF, TIF lub PSD o rozdzielczości 300 DPI, wykonany w zestawie kolorów CMYK.

• Każdy zgłoszony do konkursu projekt musi zachować wymagane wymiary: A3 i A4 (format pionowy) i posiadać spady (1-2 cm).

• Każdy projekt musi zawierać niezbędne informacje o kierunkach kształcenia w szkole w roku szkolnym 2014/2015 oraz o drzwiach otwartych szkoły (11 kwietnia 2014 r. w godz. 12.30:15.30), dane teleadresowe szkoły, dodatkowo musi zawierać wizerunek karty szkolnej i logo BZ WBK (do otrzymania w bibliotece szkolnej).

5. Warunki uczestnictwa:

• Każdy z uczestników może złożyć dwa projekty graficzne.

• Zgłoszenie prac następuje poprzez złożenie ich na płycie CD lub DVD w zamkniętej kopercie (z napisem „KONKURS – PLAKAT”) w terminie do 1 marca 2014 r. w bibliotece szkolnej.

• Na płycie CD lub DVD nie mogą znajdować się żadne informacje o autorze projektu.

• Prace złożone po terminie nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie.

• W zamkniętej kopercie musi znaleźć się informacja o autorze:

 Imię i nazwisko osoby zgłaszającej projekt,

 Klasa.

6. Osoby zgłaszające swoje projekty graficzne do konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Dz.U. Nr 133 poz. 833, z późn. zm.)

7. Osoby zgłaszające swoje projekty w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na prezentację swoich prac w sytuacji organizowania przez Organizatora ekspozycji wybranych prac konkursowych w siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

8. Zgłoszenie projektów graficznych do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej udział w konkursie, że wykonała prace osobiście i samodzielnie, i nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

9. Wszystkie złożone projekty przechodzą na własność organizatora.

10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

11. Organizator zastrzega prawo do drobnych korekt treści plakatu.

12. Ocena prac:

• Prace zostaną poddane ocenie przez niezależną i samodzielną komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu.

• Komisja będzie oceniać walory użytkowe i estetyczne projektu plakatu. Liczyć się będzie pomysł i kreatywność twórców, ale również spełnienie wszystkich warunków skierowanych w celu promocji szkoły.

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości, każda praca zostanie oznaczona numerem porządkowym, na podstawie którego będą identyfikowane prace. Dopiero po podjęciu przez komisję ostatecznej decyzji zostaną ujawnione dane autora zwycięskiego projektu.

• Najciekawsze zdaniem komisji projekty zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i wyeksponowane na terenie szkoły.

13. Wyłonienie zwycięzcy:

• Ogłoszenie zwycięzcy zostanie podane do wiadomości poprzez ogłoszenia na terenie szkoły i na stronie internetowej wraz z wybranym projektem.

• Wybrany plakat zostanie wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz zostanie rozpowszechniony w celu promocji szkoły. Wszystkie dodatkowe informacje na temat konkursu można otrzymać w bibliotece szkolnej

opr. Andrzej Kubrak

Elżbieta Szleszyńska
wt, 14 stycznia 2014 19:57
Data ostatniej edycji: pt, 03 kwietnia 2015 21:46:51

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę