czwartek, 23 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego wykreślona z „Polski Wschodniej”

Ministerstwo Rozwoju regionalnego zakończyło kolejną aktualizację listy projektów indywidualnych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej. Z listy usunięto trzy projekty i dodano dwie nowe inwestycje. Wśród skreślonych jest projekt o nazwie Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego (POPW 1.3-20), którego beneficjentem jest Zarząd Nieruchomości w Zambrowie Sp. z o.o. Wartość tego projektu szacowano na 12,5 mln zł, a dofinansowanie miało pokryć połowę kosztów. Ministerstwo podało, że inwestycję, która znajdowała się w osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka usunięto z listy projektów na wniosek beneficjenta.

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla PO RPW obejmuje 102 przedsięwzięcia o łącznej wartości 12,27 mld zł. W tej grupie jest sześć „naszych”:
1.) Rozwój infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego
2.) Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie
3.) Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie
4.) Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61
5.) Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61
Szóstym projektem jest, znajdująca się w dalszym ciągu na liście projektów rezerwowych, przebudowa ponad 20 km drogi wojewódzkiej nr 645 Łomża – Myszyniec na odcinku od Nowogrodu do granicy województwa podlaskiego (okolice wsi Kuzie).

Jak podaje ministerstwo samo umieszczenie projektu na liście nie świadczy o przyznaniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania przez beneficjentów terminów dotyczących kompletowania niezbędnej dokumentacji, projekt może zostać usunięty z listy, zaś na jego miejscu może znaleźć się inny.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0