niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Konkursu na dyrektora „dziesiątki” chyba prędko nie będzie

Choć w dalszym ciągu oficjalnie nie wiadomo dlaczego we wtorek prezydent unieważnił swoje wcześniejsze zarządzenie o organizacji konkursu na nowego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży, teraz okazuje się konkursu nie ma i prędko nie będzie. Właśnie ukazało się nowe zarządzenie prezydenta przedłużające pełnienie obowiązków dyrektora „dziesiątki” Leszkowi Sobocińskiemu aż do końca listopada.

Przypomnijmy w połowie stycznia, w wyniku tzw. „wojny o basen” prezydent Jerzy Brzeziński odwołał Hankę Gałązkę (leżała wówczas w szpitalu) z funkcji dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży. W uzasadnieniu decyzji prezydent napisał wówczas, że „Bezpośrednią i najważniejszą przyczyną odwołania Pani ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży jest uporczywe nieprzekazywanie rzetelnej informacji o najważniejszych sprawach organizacyjnych szkoły Radzie Rodziców.” „Skutkiem poczynionej przez Panią dezinformacji było to, iż Rada Rodziców w dniu 23 grudnia 2009 r., skierowała do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zawiadomienie, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydentów Miasta Łomży na szkodę Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży.” 
Na początku lutego jako osobę pełniącą obowiązki dyrektora „dziesiątki” prezydent wskazał jednego z wicedyrektorów szkoły Leszka Sobocińskiego. Miał on kierować szkołą tylko do końca lipca, i w tym czasie nowego, pełnoprawnego dyrektora miano wyłonić w konkursie, do którego Sobociński - jak wówczas sam mówił - „nie zamierza startować”. 
Na początku kwietnia ukazało się zarządzenie prezydenta o konkursie na dyrektora szkoły, i jeszcze w połowie miesiąca ogłoszono sam konkurs. Kandydaci zgłosili się, a wśród nich była także odwołana dyrektor Hanka Gałązka, która kierowała SP nr 10 od chwili jej powstania w 1988 roku, ale we wtorek niespodziewanie prezydent unieważnił swoje wcześniejsze zarządzenie o konkursie.
Teraz na stronach BIP ukazało się kolejne z 5 maja 2010  (czyli wczoraj) zarządzenie prezydenta. Prezydent przedłużył pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży Leszkowi Sobocińskiemu aż do 30 listopada 2010 roku.

Warto dodać, że odwołana dyrektor „dziesiątki” sprawę swojego – jej zdaniem bezprawnego odwołania - skierowała do sądu i sprawa jest w toku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0