Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 25 września 2023 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5911

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


Sukces - EKONOMIKA

ZSE i O nr 6 w Łomży zajął 2 miejsce w woj. podlaskim w rankingu kwalifikacyjnym szkół do Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej". Projekt realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lidera Projektu.

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.

Projekt skierowany jest do 5000 uczniów z 50 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich, po 10 szkół z województw:

 • lubelskiego,
 • podlaskiego, 
 • mazowieckiego, 
 • podkarpackiego, 
 • świętokrzyskiego,

W ramach projektu Szkoła uczestnicząca w projekcie może m.in. uzyskać:

 1. Udział w warsztatach dotyczących opracowywania programów nauczania i metodyki rozwijania kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem sytuacji lokalnej, regionalnej oraz potrzeb pracodawców.
 2. Wsparcie dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie, merytoryczne i finansowe, przy opracowywaniu autorskich programów z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu:
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
  • języków obcych,
  • przedsiębiorczości
 3. Materiały pomocnicze do zajęć (flipcharty, arkusze papierowe, pisaki itp.).
 4. Materiały dla szkół, pozwalające na wdrażanie w atrakcyjny, rozwijający naukowe myślenie sposób, programów Kompetencji Kluczowych (KK).
 5. Pomoce dydaktyczne dla szkół pozwalające na wdrażanie programów KK
  w atrakcyjny sposób, rozwijający naukowe myślenie.
 6. Udział w Konkursie, w którym zostaną wykorzystane w praktyce, nabyte w trakcie projektu umiejętności, które pozwolą na doskonalenie i wykorzystanie Kompetencji Kluczowych w wybranym przez Szkołę zakresie. W ramach grantu dla Szkoły zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.
 7. Dokument potwierdzający udział Szkoły w projekcie oraz dokumenty potwierdzające rozwój zawodowy nauczycieli,

W ramach projektu nie wymagamy wkładu finansowego ze strony Szkoły oraz zaangażowania w rozliczanie Projektu. 

W ramach projektu:

 1. Zostanie utworzony portal edukacyjny „kluczowE-kompetencje" na którym będzie się odbywać komunikacja i wymiana informacji pomiędzy organami prowadzącymi, nauczycielami, partnerami projektu.
 2. Zrealizowane zostaną programy autorskie uwzględniające kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania:
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
  • języków obcych,
  • przedsiębiorczości,
 3. W celu doskonalenia nabywanych przez uczniów kompetencji kluczowych zorganizowane zostaną:
  - Wakacyjne Obozy Naukowe,
  - Koła Naukowe,
  - Studium Kompetentnych Liderów,
  - Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
  - Konkursy na opracowanie projektów przedsięwzięć w poszczególnych szkołach;
 4. Dla nauczycieli zorganizowane zostaną:
  • warsztaty dotyczące modyfikowania programów nauczania i metodyki rozwijania kompetencji kluczowych;
  • kwartalne seminaria dotyczące wymiany doświadczeń odnośnie wdrażanych
  w szkołach programów - „Platforma kompetencji";
  • obserwacja i analiza wybranych zajęć prowadzonych przez zespół metodyków Mobilnego Instytutu Kompetencji;
 5. Dla organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, regionalnych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli zainteresowanych szkół zorganizowane zostaną:
  • seminaria w celu zidentyfikowania oczekiwań co do jakości i kierunków kształcenia
  w szkołach zawodowych oraz służące diagnozie sytuacji lokalnej i regionalnej;
  • seminaria promujące osiągnięcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,

Rezultatami Projektu będzie:

 • nabycie przez 5000 uczniów umiejętności praktycznego wykorzystania kompetencji kluczowych, 
 • opracowanie i wdrożenie programów rozwijających kompetencje kluczowe w 50 szkołach, 
 • upowszechnienie indywidualnych programów autorskich rozwijania kompetencji kluczowych, 
 • opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie podręczników rozwijania kompetencji kluczowych, 
 • opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie poradników metodycznych dla nauczycieli,
 • upowszechnienie raportów prowadzonych badań naukowych innowacyjnego procesu dydaktycznego;
 • upowszechnienie raportów ewaluacyjnych jako przykładu metodologii wdrażania programów rozwijania kompetencji kluczowych,
 • film edukacyjny prezentujący sposoby kształtowania kompetencji kluczowych;

Więcej informacji znajdziemy na stronie:

http://kluczowe-kompetencje.pl/index.php

Aneta Wiktorzak
pt, 23 stycznia 2009 08:41
Data ostatniej edycji: pt, 23 stycznia 2009 14:11:42

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę